Sorø-ulykken minut for minut

Mandag den 25. april 1988 bliver et tog afsporet ved Sorø Station. Her er forløbet minut for minut.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

5.32:

Intercitytog IC 104 forlader Fredericia med kurs mod København.

8.20:

30 år siden ulykken

Toget kører fra Slagelse station med syv vogne og cirka 300 passagerer ombord, det drejede sig især om voksne på vej til møder, kurser eller lignende i København. Der var angiveligt ikke børn med toget.

Toget er trukket af det kun tre år gamle ME 1535-lokomotiv. Det er tæt ved 200 meter langt.

Toget er fire minutter forsinket efter turen med Storebæltsfærgen. I førerhuset er sammen med lokoføreren en ung kollega under uddannelse. De hyggesnakker.

8:26:

Lokoføreren har ifølge sin egen forklaring overset et signal om at sænke farten til 40 km/t.  Han ser nu, at han skal over på et andet spor. Han hiver i ME-lokomotivets fare-bremse - nødbremsen. Men bremsen slår ifølge lokoføreren ikke til med det samme. Toget kører rystende videre, og først efter 6-8 sekunder slår bremsen ifølge lokoføreren til.

Passagererne oplever en voldsom opbremsning.

8:27:

Det var i Feldskoven omkring 800 meter vest for Sorø Station, at ulykken skete.
Det var i Feldskoven omkring 800 meter vest for Sorø Station, at ulykken skete. Foto: Open Street Map © OpenStreetMap contributors

Intercitytoget rammer først ét, og siden endnu et sporskifte i Feldskoven 800 meter vest for Sorø Station. Der er stor usikkerhed om farten. Forskellige udregninger giver en fart på mellem 70 og 120 kilometer i timen, alt efter hvilke metoder man bruger - Retten i Ringsted konkluderer senere, at farten har været omkring 100 kilometer i timen. Lokoføreren selv mener, at han kører 60 kilometer i timen - men kan ikke huske, om det er en aflæsning via speedometeret eller en fornemmelse. Lokomotivet var ikke som de fleste andre modeller på den tid udstyret med en fartskriver.

Passagerer beskriver, hvordan toget først ryster, så begynder at slingre - og så vælter. Passagerer slynges rundt. Togets konduktør slynges igennem en hel togvogn.

Lokomotivet og vognene 11, 12 og 17 blev afsporet. Vognene 13, 14, 15 og 16 var væltet om på siden. Togvogn 15 slynges op i luften, og landede ovenpå togvogn 14.

Syv personer dør ved ulykken. En ottende kort efter. 72 kvæstes.

Af de 72 havde 11 fået alvorlige, men ikke livstruende skader. Tre sårede passagerer var fastklemt efter ulykken.

De værste skader sker i togvognene 13 og 14, der rammer en mandshøj sten. Stenen flår siden på togvognen op, og smadrer fem kupeer fuldstændigt.

8:32:

Blodtilsølede passagerer søger mod nogle nærliggende huse. Her bankede de på ruden,og der blev slået alarm via 0-0-0 til alarmcentralen. Meldingen var: “væltet intercitytog bag Koldemosevej nr. 31.”

8:35:

Første politipatrulje er på stedet. Der slåes katastrofealarm via radiotjenesten.

Brandvæsenet alarmeres af Falck.

I minutterne efter bliver samtlige Falck stationer i Vestsjællands og Storstrøms amter sat i beredskab, og sender mandskab med friklipningsudstyr mod Sorø. Alt i alt 35 ambulancer sendes til byen.

Sygehusene i Slagelse, Sorø, Ringsted og Næstved alarmeres.

8.41:

Brandvæsenets Indsatsleder finder adressen, men konstaterer, at ulykken er sket bag 100 meter tæt skov. Det vil være lettere at køre til stedet via Feldskovvej.

Han ser, at passagerer strømmer ud af toget. Nogen hjælper andre ud. Andre går mod Sorø station. På taget af togvogn 15 står omkring 30 passagerer. De var kravlet op af de knuste vinduer i togvognen.

8:43:

Køretøjer fra Falck sendes til Slagelse og Næstved for at afhente lægehold.

På sygehusene i Sorø, Slagelse, Ringsted og Næstved betyder katastrofe-beredskabet, at alle ikke-akutte operationer afbrydes. De patienter, der er i bedøvelse, bliver vækket igen og sendt tilbage til stuerne.

Alle operationsstuer gøres klar og står standby for at modtage patienter, ligesom blodbanker og laboratorier gøres klar til en ekstraordinær indsats.

Skadestuer tømmes, så der er plads til tilskadekomne.

På Slagelse Centralsygehus forsøgte man desuden at tømme intensivafdelingen for at gøre plads til katastrofeofrene.

8:44:

En vandsprøjte, en slangevogn og en vandtanksvogn ankommer til Feldskovvej med otte brandmænd, to brandmestre og en vicebrandinspektør.

8:45:

Alle ledige taxaer fra Sorø, Ringsted og Slagelse rekvireres til at køre lettere kvæstede til hospitalerne i området.

8:47:

Brand-indsatslederen tilkalder yderligere forstærkninger - og der tilkaldes hjælp fra CF-kolonnen (det nuværende Beredskabsstyrelsen) i Næstved.

8.51:

Endnu en sprøjtebil med en brandmester og fem brandmænd ankommer til ulykkesstedet.

Brandfolk fra Slagelse tilkaldes. De tager sig af opgaven med at stå vagt, hvis der skulle opstå brande eller andre ulykker i Sorø Kommune.

Plejehjemmet i Sorø bliver omdannet til opsamlingssted for uskadte togpassagerer, der i den kolde morgen kan søge tilflugt her.

8:53:

Første ambulance afgår mod Sorø Sygehus.

Brandfolk hjælper passagerer ned fra vogn 15 via stiger. Der laves førstehjælp på stedet.

Brandfolk går gennem toget for at tjekke for passagerer og hjælpe med udtagning. De tjekker blandt andet vogn 13 og 14, hvor mange er hårdt kvæstede.

Lægen Carsten Kock-Jensen fra Odense, der selv var passager i vogn 14, hjælper beredskabet med umiddelbar prioritering af passagererne på skadestedet. Hvem skal først transporteres væk. Og han erklærer en række personer døde, så redningsmandskabet ikke skulle bruge tid på at redde dem.

Situationen på stedet beskrives som kaotisk. De forskellige redningsmyndigheder har hver deres radiosystem, og har svært ved at kommunikere. Skal ting koordineres med andre redningsmyndigheder, så skal man personligt møde op i den kommandocentral, som politiet har oprettet på stedet.

9.00:

Radioavisen bringer nyheden om togulykken.

9:15:

En mindre helikopter er i luften over ulykkesstedet. Den hjælper med at få overblik, og eftersøger skovene for passagerer, der i chok måtte være søgt herud. Helikopteren er samtidig med til at jage et privat sportsfly og en helikopter lejet af pressen væk fra ulykkesstedet.

9:18:

CF-Kolonnen fra Næstved ankommer til ulykkesstedet. 

9:24:

Otte motorcykelbetjente sendes fra Københavns Politi til Sorø for at eskortere ambulancer med kvæstede til sygehusene. Ingen på ulykkesstedet ved dog, at de kommer, hvilket medførte en del forvirring på stedet.

9:34:

En redningshelikopter fra SOK lander på sporene. Med sig har de et lægehold, der straks går i gang med arbejdet på stedet. Første prioritet er at smertelindre fastklemte, så de kan skæres fri.

9:42:

Helikopteren fra SOK letter igen med en hårdt tilskadekommen, der flyves til Amtssygehuset i Glostrup.

9:45:

Hundepatruljer indsættes for at lede efter overlevende, der i chok måtte flakke rundt i Feldskoven.

DSBs sikkerhedschef ankommer til stedet.

Den sidste overlevede - en 22-årig kvinde - er efter halvanden times arbejde blevet klippet fri af toget, hvor hun er fastspændt.

Ca. 9:50:

Et tog opsamler en større gruppe uskadte eller næsten uskadte passagerer op på Sorø Station. Toget kører nu mod København.

10.00:

Statusmøde mellem de mange indsatsledere på stedet fra politi, brandvæsen,Falck, DSB og CF-kolonnen.

72 passagerer er da kørt i ambulance til hospitaler i Sorø, Slagelse og Ringsted til behandling.

Man konstaterer, at det ikke er muligt at redde flere. Nu gælder det om at bjerge de dræbte. Man beslutter derfor at skrue ned for beredskabet.

Status er, at to døde er bjerget fra ulykkesstedet. To døde ligger fastklemt i vogn 13, en død er fastklemt i vogn 14, en død er fastklemt mellem vogn 13 og 14 og én under vogn 13. Man gik desuden ud fra, at der lå flere under vogn 14.

Redningsmandskab og civilforsvaret skal dog blive på ulykkesstedet for at støtte DSB i arbejdet med at rydde op på stedet og håndtere omkomne. Desuden for at slukke mulige brande startet af skærebrændere og bekæmpe olie-lækager fra det forulykkede tog.

Problemer med radionetværket betyder, at meldingen om det nedgraderede beredskab ikke når sygehusene, der stadig er i katastrofeberedskab, selvom der ikke er flere levende ofre at behandle.

Ca 10.30:

Indkaldte hjemmeværnsfolk ankommer til stedet. De overtager opgaven med at bevogte skoven omkring ulykkesstedet samt med at dirigere trafikken omkring ulykkesstedet.

10.35:

En mobilkran fra DSB ankommer til skadestedet.

10.40:

Tog med passagerer fra Sorøulykken ankommer til Københavns Hovedbanegård. Her stod en stor gruppe DSB-ansatte klar til at yde hjælp. Der blev uddelt et hav af taxa-bonner, og en del passagerer blev hjulpet til behandling på de københavnske skadestuer..

Indsatte styrker i indsatsen på stedet

ca. 12.00:

Ringsted Politi opretter en hotline for bekymrede pårørende. Den havde telefonnummer 03-61-14-48.

12.55:

Den sidste døde fastklemte bjerges fra toget. Der er dog stadig døde under togvogene.

13:00:

Arbejdet med at fjerne togvogn 15 indledes - derefter skal togvogn 14 rejses op.

Arbejdet indebar, at et større område i skoven skulle ryddes for store bøgetræer, så maskinerne kunne arbejde på stedet. Dette arbejde blev udført af CF-kolonnen.

Cirka 15.00:

Statsminister Poul Schluter kommenterer på ulykken på et valgmøde. Han sagde, at han var dybt berørt af ulykken, og sendte alle tanker til passagererne og de pårørende.

Sen eftermiddag:

Pressemøde: DSBs øverste ledelse afholder pressemøde. De nægter at kommentere på mulige årsager til ulykken. De anslår, at der er sket skader for 30 millioner kroner, foruden de menneskelige ofre.

18.45:

Togvogn 14 rejses op.

Under den findes endnu en dræbt passenger.

CF-kolonnen indleder et arbejde med at kulegrave grøften langs jernbanen for at sikre, at der ikke lå flere døde personer.

Der indsamles vraggods og bagage fundet på banestrækningen.

Status er, at otte personer er døde. 15 er indlagt. Resten af passagererne er sendt hjem.

26. april 1988

01.15:

Arbejdet med at eftersøge området blev afsluttet, og Civilforsvaret tog hjem til Næstved.

I timerne herefter indledte DSB arbejdet med at udskifte 500 meter spor og de to sporskifter.

Den planlagte genåbning af Sorø Station efter en langvarig og omfattende ombygning blev udskudt.

Kilder:

Denne tidsliste bygger på en sammenskrivning af flere samtidige kilder.

Centralt for udarbejdelsen er to artikler fra bladet Brandværn og Ugeskrift for læger.

Det drejer sig om en artikel skrevet af Hans Rasmussen i Brandværn med overskriften Togulykken i Sorø.

Samt en artikel skrevet af Annelise Troest i Ugeskrift for læger med overskriften Sygehusberedskab og lægeholdsindsats - samarbejde og kommunikation : togulykken ved Sorø, 25.4.1988.

Desuden indgår informationer fra datidens dagspresse i sammenskrivningen - især fra de afholdte pressemøder - i sammenskrivningen.

TV ØST har desuden talt med en række kilder om ulykken, for at afprøve en række informationer i artiklen.

En stor tak til Lokalhistorisk Arkiv for Sorø og Omegn for hjælp med at finde fakta og fotos i forbindelse med udarbejdelsen af artiklen.