¨

Først jernbanen så Dianalund (2. februar)

Uenighed om hvor stationen skulle ligge, skabte byen Dianalund. For da de to oplagte landsbyer ikke kunne blive enige, blev den lagt på en mark midt imellem og det var begyndelsen på Dianalund.

Til at begynde med stod man vitterligt af på et trinbrædt på en mark, da først jernbanen kom i 1901. Men den var et godt transportmiddel og hurtigt blev der bygget huse op omkring stationen. 

Og da psykiatrihospitalet Filadelfia blot blev større og større og havde brug for flere og flere medarbejdere, voksede byen endnu mere.

Og hvor der er folk, er der fest. Så hver pinse samledes alle til fest med boder, sang, musik og en lille en til ganen. Det forlyder at jordemoderen ni måneder senere fik rigtig travlt.

Hjemmeværnet har spillet en stor rolle i Dianalunds historie. Det var et meget aktivt hjemmeværn fra midt i 1940'erne og frem. Det gav godt kammeratskab.

Dianalund vokser fortsat. Uden for byen er der stadig åbne marker, hvor det er meningen der skal bygges huse, så der kan komme flere folk til byen.

 

 

10:26 Luk video

 

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App