¨

Forælder om spareforslag i Sorø: - Jeg bliver nervøs for mine børns fremtid

Irene Kjær-Hansen frygter for sin søns, Buster, fremtid, hvis spareplanerne på børneområdet gennemføres i Sorø Kommune. Foto: Lars Andersen - TV2 ØST

I Sorø varsler de besparelser på børneområdet, så der for eksempel skal skæres i åbningstiden og pædagogerne. Beslutningen vækker bekymring.

I Sorø Kommune har byrådspolitikerne besluttet at spare på børneområdet.

Tirsdag valgte et flertal i børne- og uddannelsesudvalget nemlig at sende 20 forslag til besparelser på børneområdet videre til Økonomiudvalget i kommunen. Der skal samlet spares syv millioner kroner.

Den beslutning er flere forældre trætte af. En af dem er Irene Kjær-Hansen, som har sønnen Buster på tre år, der netop er startet i børnehave.

Hun er bekymret for sønnens fremtid, hvis spareforslagene går igennem.

- Primært er det, fordi jeg bliver nervøs for mine børns fremtid. Altså jeg er nervøs for, om de kan få det bedst mulige liv og den bedst mulige uddannelse, og de ting de ønsker i deres liv, sig hun og tilføjer:

- Man ved jo, at den tidlige indsats er vigtig og ved at spare på børnene nu, så betyder det måske senere, at de ikke kan komme på universitetet.

Man ved jo, at den tidlige indsats er vigtig og ved at spare på børnene nu, så betyder det måske senere, at de ikke kan komme på universitetet

Irene Kjær-Hansen, Sorø

Gik hjem med dårlig samvittighed hver dag

Irene Kjær-Hansen er selv uddannet pædagog, men er stoppet med at arbejde som pædagog i Sorø Kommune.

- Jeg kunne ikke se mig selv i et job, hvor jeg ikke kunne gøre det så godt, som jeg ville. Jeg gik hjem hver dag og havde dårlig samvittighed, siger Irene Kjær-Hansen.

Udover de 20 spareforslag valgte politikerne også at sende syv forslag i høring efter tirsdagens udvalgsmøde.

Forslagene handler blandt andet om, at man vil skære i åbningstimerne, indføre flere lukkedage og skære i antallet af pædagogisk uddannet personale.

Det er særligt spareforslaget omkring personalet, der vækker bekymring hos Irene Kjær-Hansen.

- Det er vigtigt, at der er nogle omkring dem, som har en uddannelse i at skabe udviklende aktiviteter og ikke bare kan opbevare børnene fra klokken 7 til 17, siger hun.

Kommuner, der vil spare på børneområdet:

Sorø

Man skal spare 7,1 millioner kroner på børneområdet med et sparekatalog på 27 forslag, hvoraf syv er sendt i høring.

 

Stevns 

Der er udarbejdet et sparekatalog, som der lægger op til en besparelse på op til 10 millioner kroner på børne- og ungeområdet.

 

Næstved

Man gennemfører allerede besparelser i år. Og fremadrettet skal man spare 4,4 millioner kroner på børneområdet enten i form af servicereduktioner eller effektiviseringer. Nomeringer er også i spil.

 

Ringsted

Normeringer er i spil samtidig med, at man også overvejer at indføre op mod 15 ekstra lukkedage.

 

Vordingborg

Her er der forslag om flere lukkedage, og at ordningen med udvidet åbningstid slutter. Det er en del af et spareforslag på 40 til 60 millioner i hele kommunen.

 

Kilde: BUPL og kommunernes hjemmesider/research: TV2 ØST

Se mere

Forældre undersøgte nomering

Aktive forældregrupper har samlet sig på Facebook – blandt andet i Facebookgruppen Stop besparelser på børn og ungeområdet i Sorø Kommune. Derudover har forældrene ad flere omgange demonstreret mod besparelserne.

Senest har initivtagerne bag Facebookgruppen, Line Rosenbæk Sønderskov og Kristina Forshaw, lavet en intern undersøgelse af, hvor mange børn der var per pædagog i daginstitutionerne.

- Vi har fået forældre til at melde ind, hver dag de henter og afleverer deres børn. Så skal de tælle, hvor mange voksne, der er til børnene, sagde Line Rosenbæk Sønderskov til TV2 ØST i maj.

Der blev lavet 279 observationer i alt af forældrene i Sorø Kommune. De observerede, at der i gennemsnit var en voksen til seks børn i vuggestuerne og en voksen til 10 børn i børnehaverne.

Artiklen fortsætter under billedet.

I Sorø Kommune har forældrene lavet en undersøgelse af, hvor mange børn der er per voksen i daginstitutionerne. Foto: TV2 ØST

Socialdemokrat imod spareplaner

Med de 27 spareforslag på tegnebrættet lægger man i Børne – og Uddannelsesudvalget op til at spare 7,1 millioner kroner i alt på børneområdet.

Socialdemokraten Anne Madsen var blandt de politikere, der stemte imod besparelser på børneområdet, da det var på dagsordenen i tirsdags.

- Lige præcis på børneområdet ligger vi 11,5 procent under landsgennemsnittet for, hvad der bruges på børn. Så de (forældrene, red.) har jo fat i noget. Vi har kun 54 procent af dem, der arbejder i daginstitutionerne, der er uddannede pædagoger, siger Anne Madsen (S).

Artiklen fortsætter under billedet.

Anne Madsen (S) er imod spareplanerne på børneområdet i Sorø Kommune. Foto: Lars Andersen - TV2 ØST

Udvalgets formand, Lars Damgaard (DF), mener dog, at besparelserne kan blive en nødvendighed.

- Vi kan ikke bevare den service, vi har, for de midler vi har nu. Derfor peger vi på nogle områder, der er de mindst smertelige områder, siger han.

Fokus på kvalitet fremfor kvantitet

Sorøs borgmester Gert Jørgensen (K) har ad flere omgange udtalt, at det ikke er nok med flere hænder. Det er også nødvendigt at kigge på kvaliteten af pædagogernes arbejde fremfor kvantiteten.

Men socialdemokraten Anne Madsen mener ikke, at der bliver fokuseret på kvalitet fremfor kvantitet.

- Så er det jo tankevækkende, at et af spareforslagene er at kigge på fordelingen mellem pædagoger og uuddannet personale i vores daginstitutioner. Lige nu er der kun 54 procent af de ansatte, der er uddannede. Vil man så sætte den procentdel ned og samtidig snakke om, at det vigtigste er kvaliteten? Det giver ingen mening.

Som Anne Madsen understreger, udgør andelen af uddannede pædagoger 54 procent af den samlede personalegruppe i daginstitutionerne i Sorø Kommune.

Så hvis spareforslaget om at skære i antallet af uddannet personale gennemføres, mener hun, man forringer kvaliteten.

Artiklen fortsætter under billedet.

Lars Dangaard (DF) mener, at besparelser på børneområdet kan være nødvendige at gennemføre. Foto: Lars Andersen - TV2 ØST

Men det er udvalgsformanden ikke enig i.

- Kvalitet er ikke alene afhængig af, om en pædagog er uddannet, eller man ikke er uddannet. Det kan også være nogle løft, når man er pædagogstuderende, som vi bruger. Det er en mulighed, og det er ikke en mulighed, vi har besluttet endnu, siger Lars Damgaard (DF).

Fortsætter kamp for børnene

Ingen af de i alt 27 spareforslag er endnu vedtaget. Derfor vil Anne Madsen (S) stadig kæmpe for, at der ikke bliver skåret på børnenes pasning.

- Så vi har fra nu og frem til oktober til at påvirke det her. Det er derfor,  vi er ude nu og sige: Det er nu, vi skal være opmærksomme på, at vi kan gøre noget andet. Vi kan bede nogle andre end børnene og de ældre om at betale. Og det vil vi gerne, siger hun.

Høringesperioden for de syv forslag varer frem til september, hvor forældrebestyrelserne har mulighed for at komme til orde.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App