Borgmester: Elever på PCB-ramt skole er ikke udsat for fare

Sorøs borgmester, Gert Jørgensen forstår godt, at forældre er bekymrede for høje PCB-værdier på Frederiksberg Skole, men han mener ikke, der er grund til panik.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

En gruppe forældre til elever på Frederiksberg Skole fortalte mandag, at de ikke forstår, at der stadig er undervisning på skolen.

En gravid lærer er nemlig blevet flyttet væk fra skolen på grund af de høje PCB-værdier.

Borgmester, Gert Jørgensen (K), mener dog, at det er sikkert nok for eleverne at opholde sig på skolen.

- I forhold til de tiltag, vi har gjort derude, jamen så har jeg ikke kendskab til, at vi lukker unge mennesker ind i lokaler, hvor man væsentligt overskrider de grænseværdier, der er anbefalet, og det skulle være sundhedsskadeligt, siger borgmesteren til TV2 ØST.

Prøver taget i januar

De seneste målinger på skolen er fra januar, og her blev der fundet PCB-værdier på over 1000 nanogram pr. kubikmeter (m3) i to lokaler.

Da PCB'en blev opdaget på skolen for fem år siden, lå flere målinger på over 3000 nanogram pr. m3, men udluftning og ekstra rengøring har fået koncentrationen ned.

Nogle af målingerne er dog stadig fore høje.

Sundhedsstyrelsen skriver i sin anbefalinger, at ved målinger på mellem 300 og 3000 nanogram PCB pr. m3 "må det antages, at ophold i længere tid kan medvirke til sundhedsskader".

I samme anbefaling skriver styrelsen dog også, "at bygninger, som anvendes af mange forskellige personer, men i de fleste tilfælde i kort tid for hver enkelt person (f.eks. gangareal og faglokaler i en skole), giver lavere belastning for den enkelte."

Borgmester: Anbefalinger bør tages med et gran salt

- Man underviser jo 45 minutter i skolen og man går heller ikke i skole hver dag, så jeg vil nok sige, at de skal nok tages med et gran salt de anbefalinger, men jeg forstår godt bekymringen blandt forældrene, siger Gert Jørgensen (K).

Så det, du siger, er, at de ikke sidder i de samme lokaler hele tiden, så derfor er det okay at blive undervist der?

- Det er i hvert fald den tilgang, vi har haft til det og en forventning om, at nej, vi har ikke udsat vores elever for noget farligt eller livsfarligt på nogen som helst måde. Det har heller ikke været hensigten politisk at trække tingene ud, så de bare kan blive ved med at være i nogle PCB-forurenede lokaliteter. Jeg er kommet til her 1. januar som borgmester. Nu sætter jeg en dagsorden med henbklik på, at vi får det her på plads.

Vil rive skole ned

Kommunen, skolen og skolebestyrelsen på Frederiksberg Skole har arbejdet med en plan, der hed, at skolen skulle rives ned.

Det skulle påbegyndes i år, men regningen for nedrivningen ser ud til at blive dyrere end først ventet, så nu bliver det nok udskudt til næste år.

Økonomiudvalget tager stilling til det på et møde onsdag.