¨

Besparelser på børneområdet chokerer forældre: - De tørrer andres merforbrug af på børnene

Bølgerne har flere gange gået højt, og forældre har demonstreret over besparelser på børneområdet i Sorø. Billederne her er fra oktober 2018, da budgettet for i år blev vedtaget. Foto: TV ØST

Forældre i Sorø er i chok. De mener, at byrådspolitikerne lader børnene tage en uforholdsmæssig større andel af besparelser i kommunen end andre.

Sorø Kommune er udfordret på økonomien med flere overskridelser på dette års budget. Derfor er byrådspolitikerne i gang med at undersøge, hvordan de kan finde forskellige varige besparelser. Besparelserne skal træde i kraft fra 2020, og et af de steder, hvor der bliver foreslået besparelser er på daginstitutionsområdet.

Det har sat småbørnsforældrene i kommunen i chok.

- Vi flyttede hertil, fordi kommunen reklamerede for, at den ville være den bedste kommune i landet til børn. Det blev den så ikke. Det hænger jo ikke sammen, når man samtidig skærer, siger Line Rosenbæk Sønderskov, der er administrator af Facebook-gruppen Stop besparelserne på børne og ungeområdet i Sorø Kommune.

Tørrer besparelser af på børnene

De økonomiske udfordringer skyldes blandt andet, at der er brugt flere penge på det såkaldte specialiserede voksenområde. Posten i budgettet er tilbud og ydelser til voksne borgere med eksempelvis handicap eller sindslidelser og er overskredet med i alt 9,7 millioner kroner.

Vi har af flere omgange demonstreret og sagt, at vi ikke vil være med til det mere. Det er et chok, at man så vælger at nedprioritere børnene yderligere.

Line Rosenbæk Sønderskov, forælder, Sorø

Politikerne i Børn og Undervisningsudvalget tager fat på de indledende drøftelser af, hvor man kan spare i dag. Besparelserne skal findes indenfor flere forskellige områder, men for Børn og Undervisningsområdet gælder, at der skal spares 7,1 millioner kroner.

- Vi har fået at vide tidligere, at man har et princip om, at man rykker tættere sammen i bussen, og at vi hver skal tage en andel i de besparelser, der skal ske. Men vi er skuffede over, at byrådet mener, at børnene skal tage en uforholdsmæssig stor andel af besparelserne. Det er det, der sker, når man tørrer andre områders besparelser af på os. Det er andre områder, der har et merforbrug, og det er så sket flere gange, siger Line Rosenbæk Sønderskov.

Stor forskel på antal lukkedage

Nogle af de forslag, der er med i det sparekatalog, som administrationen har fremlagt, går blandt andet på at indføre flere lukkedage i daginstitutionerne, kortere åbningstider, og at andelen af uddannede pædagoger reduceres til fordel for mere ikkeuddannet personale.  

Forslaget om flere lukkedage går på, at institutionerne holder lukket tre uger i sommerferien og de tre hverdage op til påsken. Kommunen begrunder lukkedagene med, at erfaringerne viser, at der i påskeugen er et lavt fremmøde i kommunens dagtilbud.

Artiklen fortsætter under billedet.

I april gik forældre i hele landet til demonstration under overskriften Hvor er der en voksen, blandt andet også her i Sorø. Bevægelsen blev oprettet efter, at DR2 bragte dokumentaren Hvem passer vores børn i begyndelsen af marts.  Foto: Pernille Damborg - TV ØST

I de tre lukkeuger vil der være nødpasning i én institution i både den nordlige og den sydlige del af kommunen. Der er stor forskel på, hvor mange lukkedage de enkelte kommuner har. Sorø har hidtil kun haft fire lukkedage om året, til sammenligning har Holbæk 19 og Næstved 22 lukkedage. Slagelse, Vordingborg og Lolland har mellem tre og fire lukkedage. Det viser en oversigt, som DR har udarbejdet.

Også antallet af timer, som den enkelte daginstitution er åben, er i spil. Alle 11 daginstitutioner i Sorø har i dag mellem 53 og 57,5 timer åbent om ugen. Forslaget er at sætte åbningstiden ned til 52 timer om ugen for fem af institutionerne, så der kun er én institution pr. skoledistrikt, der har udvidet åbningstid.

Havde ikke set det komme

Endelig foreslår administrationen, at der skal være færre uddannede pædagoger til fordel for mere ikkeuddannet personale, som skal stå for omsorgen af børnene.

- Vi fik et chok, for nu har vi ad flere omgange demonstreret og sagt, at vi ikke vil være med til det mere. Det er et chok, at man så vælger at nedprioritere børnene yderligere. De holder sig ikke til, at vi hver tager vores andel, men rammer decideret børnene. Det havde jeg ikke set komme, siger Line Rosenbæk Sønderskov.  

Artiklen fortsætter under videoen.

00:25

I april gik forældre i hele landet til demonstration under overskriften<em> </em>Hvor er der en voksen, blandt andet også her i Sorø.

Luk video

En budgetanalyse fra administrationen i Sorø viser, at Sorø Kommune bruger færre penge på børneområdet end andre kommuner. For pasningsområdet har VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, anslået, at der i 2018 blev brugt otte procent færre udgifter end ventet ud fra Sorøs socioøkonomiske forhold.

- Siden 2015 er der taget uforholdsmæssigt store besparelser på børneområdet. Vi har i Sorø nogle af landets dårligste normeringer. På vuggestueområdet ligger vi 5. dårligst, og de tal hører til 2017. Vi ved ikke, hvordan tallene ser ud for 2018 og 2019, vi ved bare, at vi har sparet meget mere siden da, siger Line Rosenbæk Sønderskov.

Vi skal lige sunde os lidt, og vi har demonstreret flere gange for at sige, at vi ikke mener, at området kan klare flere besparelser

Line Rosenbæk Sønderskov, forælder, Sorø

Også skolerne i Sorø bliver ramt af besparelserne, fordi budgettet til specialundervisningsområdet er overskredet med godt fem millioner kroner. Administrationen foreslår blandt andet, at modtageklasser til flygtningebørn bliver nedlagt fra skoleåret 2020/21. Derudover foreslår administrationen, at skolernes SFO'er holder lukkede i de samme sommerferieuger som daginstitutionerne.

Forældrene vil sunde sig

Forslagene bliver nu sendt i høring hen over sommeren, og Børn og Undervisningsudvalget drøfter besparelserne igen på deres møde den 3. september.

Forældrene har endnu ikke besluttet, hvordan de vil møde forslagene. 

- Vi skal lige sunde os lidt, og vi har demonstreret flere gange for at sige, at vi ikke mener, at området kan klare flere besparelser. Så nu skal vi have samling på tropperne og finde ud af, hvad vores modsvar bliver til det, siger Line Rosenbæk Sønderskov.

TV2 ØST har forsøgt at få en kommentar til forældrenes kritik fra formanden for Børne- og Undervisningsudvalget, Lars Damgaard Pedersen (DF) og borgmester Gert Jørgensen (K), ingen af dem er i skrivende stund vendt tilbage.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App