¨

Villum Christensen: Positiv melding om spildevand fra DF

Villum Christensen (LA) håber, at Pia Adelsteens (DF) udmelding betyder, at der kan komme et flertal for at kommunerne skal undersøge miljøeffekt, før de udsteder påbud om spildevandsrensning til borgerne. Foto: TV ØST

Det glæder manden bag Slagelse-modellen, at Pia Adelsteen roser tiltaget. Han vil nu samle miljøordførere for at få retningslinjer fra central hånd.

I Slagelse Kommune har de hele tiden gjort tingene lidt anderledes, når det kommer til, hvordan de griber loven om spildevandsrensning an.

Her insisterer de nemlig på, at det skal bevises, om spildevandet skader miljøet, før man udsteder påbud til borgerne om at bruge titusindvis af kroner på moderne rensningsanlæg.

Læs også DF: Bør være sikker på miljøgavn ved spildevandsrensning

Og det mener formanden for Folketingets Miljøudvalg, Pia Adelsteen (DF), er en fornuftig måde at gøre tingene på. En udtalelse, som falder i rigtig god jord hos Slagelse-modellens ophavsmand, Villum Christensen (LA).

Han sidder i byrådet i Slagelse Kommune, ligesom han også er medlem af Folketinget, hvor han blandt andet sidder i Miljøudvalget.

 - Det her er jo noget, vi har snakket meget om for to år siden under den røde regering. Dengang kom jeg med et ændringsforslag til lovgivningen om, at kommunerne skulle undersøge alternative løsninger til spildevandsrensning, før de pålagde borgerne den udgift, siger han til TV ØST og tilføjer:

- Det blev stemt ned dengang, men jeg synes, det er rigtig positivt, hvis vi kan få genoplivet debatten. Der er ikke nogen sag, jeg har brugt mere tid på, de seneste fem år.

Vil samle miljøordførere

Politikeren fra Liberal Alliance vil nu samle Folketingets miljøordførere for at se, om der er et flertal for at udstikke nogle retningslinjer til spildevandsloven fra central hånd.

- Som det er nu, så følger kommunerne blindt et cirkulære. Så hvis man kan gøre noget centralt, i stedet for at hver enkelt kommune skal tage opgøret med embedsmændene, så vil det være rigtig godt, siger han.

Villum Christensens ændringsforslag til loven for miljøbeskyttelse fra januar 2015

 • Loven lyder i dag: 
  § 30. Hvis et spildevandsanlæg ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt, herunder ikke opfylder eller tilgodeser de krav, der er fastsat efter § 28 og § 29, samt forudsætninger fastsat efter § 32, stk. 4, kan tilsynsmyndigheden påbyde, at der foretages den nødvendige forbedring eller fornyelse af anlægget. Tilsynsmyndigheden kan endvidere ændre vilkår fastsat i en tilladelse efter § 28, hvis de tidligere fastsatte vilkår må anses for utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige.
 • Ændringsforslag:
  I § 30 indsættes som stk. 8:
  »Stk. 8. Kommunalbestyrelsen skal undersøge alternative løsninger til opnåelse af god økologisk tilstand, før der meddeles påbud efter stk. 1.««
  [Sikring af proportionalitet i tiltag frem for påbud]
   
Kilde: Folketinget og Retsinformation.dk

 

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App