Universiteter lider under faldende elevtal – RUC og SDU mister hver fjerde studerende

Stort fald i antallet af nye studerende på SDU i Slagelse. Også RUC oplever nedgang i antallet af studerende.

Det er ikke kun de videregående velfærdsuddannelser, som har trange kår ved dette års optag af nye studerende. Også hos universiteterne her i regionen meldes der om nedgang.

Hos SDU, der foruden Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg og København har uddannelser i Slagelse, er antallet af studerende, der tilbydes studieplads, faldet 12 procent fra året før.

quote Vi har en tydelig tilbagegang

Jens Ringsmose, rektor, Syddansk Universitet

Alene i Slagelse er antallet af nye studerende faldet 29 procent.

- Vi har en tydelig tilbagegang. Det afspejler flere forskellige ting. Der er færre unge som følge af den demografiske udvikling, så der er færre unge af rekruttere blandt. Og så ser vi en tendens til, at flere unge tager flere sabbatår, siger Jens Ringsmose, der er rektor ved Syddansk Universitet.

SDU tilbyder på tværs af studier 4.248 studerende optagelse ved årets studiestart mod 4.833 året før, mens det i Slagelse drejer sig om et fald fra 303 til 215 studerende.

Læs også
Hver tiende er faldet fra – studerende flygter fra uddannelserne til sygeplejerske, pædagog og lærer
Læs også
Hver tiende er faldet fra – studerende flygter fra uddannelserne til sygeplejerske, pædagog og lærer

Generelt går de humanistiske fag tilbage landet over, hvilket også rammer SDU i Slagelse, hvor uddannelserne tæller de humanistiske uddannelser international virksomhedskommunikation, digital markedskommunikation foruden den samfundsvidenskabelige uddannelse i erhvervsøkonomi.

Her håber man dog hos SDU, at den politiske beslutning om at regionalisere de videregående uddannelser fra næste år kan styrke optaget.

Aftalen indebærer, at SDU i Slagelse får 50 studiepladser på kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand. Merc.

- Vi har heldigvis fået lov til at oprette cand. Merc. i Slagelse, og det håber vi giver flere studerende, som bliver i Slagelse efter bacheloren, ligesom det vil blive mere attraktivt at søge ind på bacheloruddannelsen, siger Jens Ringsmose.

Nedgang både på SDU og RUC

Nedgangen i elevtal har også økonomisk betydning for universitet.

- Det er klart, det har en (økonomisk, red.) betydning. For vores finansiering afhænger i væsentligt omfang af, hvor mange studerende, vi har, forklarer rektor.

Ifølge rektor er der dog ikke på "kort sigt" behov for nedskæringer.

- Men det er klart; givet at der i de kommende år bliver færre universitetsstuderende i Danmark, kommer det også til at ramme SDU, og det kommer til at få en indflydelse på vores størrelse. Men på kort sigt er der ikke noget, der tyder på, at vi skal lave tilpasninger, siger Jens Ringsmose.

Også i Roskilde meldes der om nedgang i antallet af nye studerende.

I år tilbyder Roskilde Universitet 1.257 studerende optagelse, hvilket er et fald på næsten 25 procent fra sidste års 1.670 studerende.

Udviklingen ved de to universiteter skal ses i lyset af en generel udvikling på landsplan.

I år har 60.034 fået besked om, at de det kommende år kan begynde på uddannelse, og det er næsten 10.000 færre end rekord-året 2020.