¨

Storebæltstunnellen sikret mod oversvømmelser med 100.000 ton granitsten

I alt er cirka 1500 meter diger blevet forhøjet med halvanden meter, så de kan modstå større bølger og en øget vandhøjde på 3,25 meter over daglig vande. Foto: Sund og Bælt

Diger ved Storebæltstunnellen er blevet forhøjet med halvanden meter, så de kan modstå stigende vandstande og stormflod.

Digerne ved Sprogø er blevet forhøjet for at beskytte Storebæltstunnellen mod oversvømmelser.

Opgraderingen er et nødvendigt værn med udsigten til stigende vandstande og mere ekstremt vejr fremover, skriver Sund og Bælt i en pressemeddelelse.

- Det er en vigtig opgave for os at fremtidssikre Storebæltsforbindelsen. Når vi ser ind i beregningerne for vejret og klimaet over de næste 50 år, kan vi forvente stigende vandstande og voldsommere hændelser som stormflod og større bølger. Så det giver rigtig god mening at sikre vores anlæg nu, siger Jan Lyngsø, der er driftsleder i Sund og Bælt i pressemeddelelsen.

Klimaets hastige udvikling er noget, vi tager alvorligt og tager bestik af, så vi kan være på forkant med vores indsats

Jan Lyngsø, driftsleder, Sund og Bælt.

Da man tilbage i 80’erne designede Storebæltsbroen var forventningerne til fremtidige vandstandsstigninger på et lavere niveau end i dag, men det har ændret sig.

- Klimaforandringerne fylder markant mere i planlægningen nu end tidligere. Klimaets hastige udvikling er noget, vi tager alvorligt og tager bestik af, så vi kan være på forkant med vores indsats, fortæller Jan Lyngsø.

Fakta:

  • Sund & Bælts entreprenør på opgaven Barslund A/S og Zøllner A/S har siden september sidste år arbejdet med digerne, som nu står færdige.
  • Cowi anbefalede i en rapport, at man senest i 2025 hævede digerne på Sprogø for at gardere tunnelforbindelsen mod oversvømmelse.
  • Det har kostet ca. 30 mio. kr. at klimasikre digerne ved Sprogø.
  • Der er blevet anvendt 100.000 ton granitsten i størrelser op til 1000 kg.
  • 1500 meter af digerne på nordsiden af Sprogø er forhøjet fra 5 meter til 6,5 meter, så de nu kan modstå højvande på 3,25 meter over normal vandstand og bølgehøjder af 4,4 meter.
Se mere

Oversvømmelse er ikke en reel mulighed

Hver dag rejser 21.000 passagerer på jernbanestrækningen under Storebælt mellem Øst- og Vestdanmark.

For at sikre den tunnel, som togene kører igennem, mod oversvømmelser forårsaget af klimaforandringer, har Sund og Bælt forhøjet digerne ved Sprogø.

I alt er cirka 1500 meter diger blevet forhøjet med halvanden meter, så de kan modstå større bølger og en øget vandhøjde på 3,25 meter over daglig vande.

Ifølge Sund og Bælt er digerne nu så høje, at de kan sikre mod en såkaldt 10.000 års hændelse. Og i praksis betyder det, at en oversvømmelse af tunnelen under Storebælt ikke er en reel mulighed, skriver de i pressemeddelelsen.  

I løbet af de næste par år fortsætter arbejdet med at sikre Storebæltsforbindelsen, når jernbanestrækningen ved Halsskov og Nyborg skal klimasikres.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App