Storebælt havde 5.800 færre biler om dagen i de første ni måneder af 2020

Storebæltstrafikken er stærkt præget af coronakrisen. Trods en sommer, hvor trafikken satte rekord, forventes indtægtstab på en halv milliard kroner.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Trafikken over Storebælt blev mærket med det samme, da Danmark i foråret lukkede mere eller mindre ned. Siden kom sommeren, hvor mange valgt at feriere i Danmark, og Sund & Bælt kunne skrive en rekordtravl juli i logbogen. Men nu har efterårets corona-udbrud igen lagt en dæmper på trængslen ved betalingsanlægget.

Sund & Bælt, der ejer og driver Storebæltsbroen, har gjort status for årets første ni måneder – og noterer sig her samlet en tilbagegang på 15,9 procent i trafikken, svarende til godt 5.800 færre køretøjer om dagen i gennemsnit.

quote Selvom der er sket en forbedring i trafikken hen over sommeren, påvirker situationen med covid-19 fortsat trafikken over Storebælt

Mikkel Hemmingsen, administrerende direktør, Sund & Bælt

Hårdest er det gået ud over bustrafikken, som er faldet med 57,8 procent, imens personbiltrafikken er faldet med 17,6 procent. Derimod holder lastvognstrafikken næsten stand med et lille dyk på 0,9 procent.

Færre biler over broen giver færre penge i kassen for den brugerfinansierede hovedpulsåre i det danske vejnet. Den økonomiske effekt af covid-19 på Storebælt sammenlignet med samme periode sidste år, har således isoleret set betydet et fald i indtægterne på 270 millioner kroner i årets første ni måneder.

Det betyder, at den samlede indtægt i stedet er landet på 1,966 milliarder kroner for perioden januar-september 2020.

- Selvom der er sket en forbedring i trafikken hen over sommeren, påvirker situationen med covid-19 fortsat trafikken over Storebælt og Øresund. Den delvise nedlukning fra midten af september afspejler sig derfor også i periodens resultat med betydeligt lavere indtægter end forventet, og for året som helhed forventer vi en lavere indtægt på op mod 600 mio. kr., siger Sund & Bælts administrerende direktør Mikkel Hemmingsen i en meddelelse.

Forventer overskud vil falde med halv milliard

Tilbagebetalingstiden på Storebæltsbroen er 34 år fra åbningsdagen - med andre ord er broen betalt i 2032. Ni måneder inde i 2020 er gælden for A/S Storebælt 19 milliarder kroner, oplyser Sund & Bælt.

Koncernen oplyser videre, at usikkerhederne omkring corona-nedlukningerne med hjemmearbejdspladser, lukkede grænser og en langsom genåbning, gør, at forventningerne til årsresultatet i 2020 er blevet omgærdet af stor usikkerhed.

Således var forventningerne i november 2019 et overskud på mellem 2 og 2,2 milliarder kroner - før dagsværdireguleringer og skat. Afhængigt af, hvordan corona-situationen udvikler sig, så forventer Sund & Bælt, at indtægterne for 2020 kan blive op mod 620 millioner kroner lavere end forventet.