¨

Store problemer i Slagelse Kommunes arbejde med udsatte børn og unge

Helle Blak (SF) er ikke overrasket over rapportens konklusioner, selvom det er barsk læsning. (Arkivfoto). Foto: TV2 ØST

Ny rapport viser, at der er flere problematiske forhold, der skal tages hånd om på det særlige børne- og ungeområde i Slagelse kommune.

Der er plads til forbedringer på flere områder. Sådan lyder dommen over Slagelse Kommunes sagsbehandling på området for udsatte børn og unge. Det fremgår af en ny analyse, som en såkaldt Task Force under Socialstyrelsen og Ankestyrelsen har foretaget.

Rapporten er barsk, men ikke uventet. Dens konklusioner svarer til, hvad jeg får at vide fra både medarbejdere og borgere

Helle Blak (SF), formand for Børne- og Ungeudvalget, Slagelse Kommune

Rapporten peger blandt andet på, at Center for Børn og Unge (CBU) i Slagelse Kommune har haft problemer med at arbejde systematisk med sagsforløb. Rapporten konstaterer samtidig, at sagsbehandlingstiderne har været for lange, og at der ikke er blevet skabt ordentlig  bro mellem det almene og det specialiserede børneområde. Problemerne skyldes ifølge rapporten til dels, at området har været præget af mangelfuld ledelse og styring.

- Rapporten er barsk, men ikke uventet. Dens konklusioner svarer til, hvad jeg får at vide fra både medarbejdere og borgere. Så jeg er desværre ikke overrasket, men jeg er rigtig ærgerlig over, at vi som politikere ikke har gjort noget ved det her på det rigtige tidspunkt, siger Helle Blak (SF), der er formand for Børne- og Ungeudvalget i Slagelse Kommune, til TV2 ØST.

Det er Slagelse Kommune, der selv har bedt Socialstyrelsens og Ankestyrelsens task force om at gå kommunens sagsbehandling af udsatte børn og unge efter i sømmene. Kommunen oplever nemlig et stigende pres på området, blandt andet med mange klager fra borgerne. Børne- og Ungeudvalget har derfor haft brug for nogle konkrete nedslagspunkter, de kan sætte ind over for.

- Det var vigtigt for os at have et grundlag til at træffe nogle beslutninger ud fra, så vi ikke skal træffe beslutninger på baggrund af mavefornemmelser og synsninger, forklarer Helle Blak.

Der mangler ledelse og styring

Et af de største problemer er ifølge rapporten, at der generelt mangler rammer og retningslinjer, som kommunens socialrådgivere kan arbejde ud fra. Analysen understreger, at der er en høj faglighed blandt medarbejderne, men selve praksissen for sagsbehandling bliver for individuel, når der ikke er klare retningslinjer og procedurer, som medarbejderne kan følge. Det har betydet, at der er opstået problemer med ”graden  af  lovmedholdelighed  og  kvalitet  i  sagsbehandlingen”, som der står i rapporten.

- Det er lidt ligesom, når du skal bage en kage, og du følger en opskrift. Hvis du glemmer et element i den opskrift, så bliver kagen bare ikke ordentlig. Så det handler simpelthen om at have en systematik i, hvad det er, man skal gøre. Man skal have en tjekliste, siger Helle Blak og fortsætter:

- Jeg kan simpelthen ikke acceptere, at der i sager, der handler om børn, bliver lavet nogle fejl, hvor man ikke har indhentet nok oplysninger. Jeg kan måske godt håndtere, hvis man har et godt samarbejde med en familie, at det kan tage lidt længere tid, end lovgivningen har sat af, men jeg vil simpelthen ikke have, at man glemmer at indhente oplysninger, som har betydning for sagen.

Børne- og Ungeudvalget er bevidste om, at mange af problemerne falder tilbage på ledelsen, og derfor har de allerede for måneder siden taget konsekvensen og skiftet ud i toppen. Afdelingslederen er ikke ansat i kommunen længere, og der er blevet rykket rundt på forskellige teamledere. 

- Det er der, det starter, for det er jo vigtigt, at vi har en handlekraftig ledelse. At man har en ledelse, der kan finde ud af at arbejde i det her felt, som er meget kaotisk og som har været enormt presset, siger Helle Blak.

Samarbejdet halter

Rapporten peger yderligere på, at der er problemer med det tværfaglige samarbejde, og at der ønskes en mere koordineret indsat på tværs af forvaltningerne i kommunen.

Det er simpelthen så grusomt, at vi ikke er bedre

Helle Blak (SF), formand for Børne- og Ungeudvalget, Slagelse Kommune

Der mangler generelt også inddragelse og samarbejde med familiens professionelle netværk såsom skole og dagtilbud. Børne- og Ungeudvalget vil forsøge at råde bod på dette ved at koble det almene område på de forløb, som medarbejdere fra det særlige børne- og ungeområde gennemgår.

- Vi skal spille ind med alle de ressourcer og kompetencer, man har i børnehaver og skoler, og det skal simpelthen bruges som en del af løsningen og forebyggelsen. Så de kommer til at blive inviteret med på kurser og møder og uddannelser i det særlige børn- og ungeområde, siger Helle Blak.

Kræver en handlingsplan

Helt generelt handler det fremadrettet om, at der skal laves en samlet handlingsplan på området, så kommunen kan komme de mange problemer til livs. Helle Blak har som formand for Børne- og Ungeudvalget derfor indkaldt til et ekstraordinært udvalgsmøde om fjorten dage, hvor de vil tage fat på at få lavet en udviklingsplan.

- Vi er allerede i gang. Det er simpelthen så grusomt, at vi ikke er bedre, for jeg er overbevist om, at alle ved bedre. Så nu bliver vi nødt til at få ændret det her, siger Helle Blak. 

Børne- og Ungeudvalget har også bedt om et temamøde i byrådet den 18. november, hvor udvalget vil komme med forskellige input.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App