Sommerhusejere frygter at blive oversvømmet igen - men etablering af dige udskydes

Selvom Slagelse Kommune har stillet over otte millioner kroner til rådighed til et dige ved Næsby Strand, bliver projektet udskudt.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

De hårdt ramte sommerhusejere ved Næsby Strand ud til Musholm Bugt kæmper for at kunne beskytte deres ejendomme imod vandmasserne.

Det lavtliggende sommerhusområde nord for Korsør er flere gange blevet ramt af stormflod. Senest måtte beboere tømme deres huse for vand i 2017, da stormen Ingolf hærgede. Tilbage i 2013 og i 2006 trængte vandet fra Storebælt også ind i en stor del af ejendommene.

quote Vi frygter, at vandet komme ind i vores huse igen og ødelægger for mange penge

Bjarne Nielsen, medlem af Næsby Strand Digelag

Derfor var der stor glæde blandt sommerhusejerne og beboerne i området, da de sidste klagemuligheder tilsyneladende var udtømte, og et enigt byråd i Slagelse Kommune i august sidste år besluttede at stille garanti for et lån på 8,8 millioner kroner, så beboerne kunne komme i gang med at bygge et dige.

Men en tvist med tre sommerhusejere har udskudt projektet.

- Vi ville gerne have, at digelaget, som er bygherre, får mulighed for at anlægge diget så hurtigt som muligt, og vi presser faktisk lidt på. Hvis der kommer en større stormflod, så vil der være risiko for skader.

- Kommunen kan ikke garantere, at vi kommer og hjælper sommerhusejere, hvis der kommer en stor stormflod. Vi kan sikre mod de mindre stormfloder, men diget skal sikre dem mod en 100-årshændelse, siger Karen Vestergaard, der er projektleder ved Miljø, Plan og Teknik i Slagelse Kommune.

Sagen er den, at den såkaldte åstedsforretning og ekspropriationsprocessen med de grundejere, som har ejendomme, hvor diget skal placeres eller som skal afstå arbejdsarealer i forbindelse med anlægsarbejdet, trækker ud.

Artiklen fortsætter under billedet.

Næsby Strand under Stormen Ingolf.
Næsby Strand under Stormen Ingolf. Foto: René Lind - Lind Foto

Årsagen er, at fire grundejere ifølge Slagelse Kommune ikke har underskrevet aftalen om, at anlægsarbejdet kan begynde. De har i stedet valgt at klage over sagen.

Det kan få store konsekvenser for sommerhusejerne, hvis anlægsarbejdet ikke begynder i vinteren 2020.

Anlægsarbejdet må nemlig kun ske i perioden 1. november til 1. marts på den strækning, der omfatter Strandengen. Med de manglende godkendelser risikerer projektet delvist at blive udskudt, og dermed ligger området som minimum ubeskyttet for eventuelle storme frem til efteråret 2020.

- Vi er smadderærgerlige over det, og vi blev stillet i udsigt over, at vi kunne starte projektet i efteråret 2019, fordi vi havde regnet med, at der ikke var nogen klagemuligheder. Men det er der alligevel, siger Bjarne Nielsen, medlem af Næsby Strand Digelag.

- Vi er ved at blive kvalt i klager, og vi er helt modløse. Vi bliver hele tiden sparket tilbage, tilføjer han.

Det er Slagelse Kommune, der står for ekspropriationsprocessen og den erstatning, som grundejerne kan få, fordi diget skal ligge på deres grund.

Tilbyder kursus til at håndtere oversvømmelser

Trods de tre manglende godkendelser kunne sommerhusejerne ved Næsby Strand dog allerede begynde anlægsarbejdet med det samme.

quote Vi vil blandt andet gerne klæde borgerne bedst på til at fylde en sandsæk rigtigt

Karen Vestergaard, projektleder ved Miljø, Plan og Teknik i Slagelse Kommune

Slagelse Kommune har nemlig overdraget selve digeprojektet til sommerhusejerne, som dermed er blevet bygherrer på projektet. Det betyder blandt andet, at de selv skal indhente tilbud fra entreprenørerne.

- De kunne godt begynde etableringen af diget på den nordlige strækning og delvist på den vestlige og sydlige strækning. Der mangler accept fra fire ejendomme før anlægsarbejdet før anlægsarbejdet på påbegyndes her.

- Anlægsperioden er kun tidsbegrænset på strandengen af hensyn til markfirben, siger Karen Vestergaard.

Artiklen fortsætter under billedet.

Næsby Strand under Stormen Ingolf.
Næsby Strand under Stormen Ingolf. Foto: René Lind - Lind Foto

Men sommerhusejerne venter med etableringen af diget, fordi det vil være dyrere at anlægge diget over flere omgange i stedet for at etablere diget på en gang.

- Vi frygter, at vandet komme ind i vores huse igen og ødelægger for mange penge, siger Bjarne Nielsen.

Digeprojekter tager generelt lang tid og det har blandet andet fået Slagelse Kommune og Beredskabsforbundets Slagelse Kreds til at tilbyde et tre timers gratis kursus, hvor grundejerne, der bor i et område med risiko for oversvømmelse kan lære at håndtere oversvømmelser.

- Vi vil blandt andet gerne klæde borgerne bedst på til at fylde en sandsæk rigtigt, eller vise hvordan man bygger et dige med sandsække. Vi vil også gerne vise dem, hvordan man sikrer sig ved døre og vinduer med plastic og sandsække, siger Karen Vestergaard.

Kurset består af to timers teori og derefter cirka en time udendørs undervisning med lidt praktik.

I oktober 2017 blev regionen ramt af stormen Ingolf. Det gik blandt andet ud over Næsby Strand, hvor beredskabet måtte kæmpe mod vandmasserne. Du kan se et indslag fra arbejdet her:

Trods store mængder vand og stormflod, var der ikke mange skader. Det skyldes ikke mindst en stor indsats fra beredskabet.