¨

Socialminister vil forbygge vold på bosteder

Psykiatri- og sundhedsordføreren hos Dansk Folkeparti, Liselott Blixt Foto: TV ØST

1 af 2

Uroligheder på et bosted for psykisk syge i Slagelse, hvor ansatte frygter for deres sikkerhed, har nu fået politisk fokus.

Voldelige episoder og problemer med enkelte af beboerne var årsagen til, at personalet ikke turde færdes på døgn- og botilbuddet Ungekollegiet i Slagelse efter klokken tre om eftermiddagen. De epiosder har nu fået politisk fokus.

Beboerne er alle diagnosticerede med psykiske udfordringer og bor derfor på døgn- og botilbuddet i den midtsjællandske by.

Men fraværet af professionel hjælp i store dele af døgnets timer har fået flere af de unge til at låse sig inde i deres lejligheder, fordi de frygter for deres liv, hvis de bevæger sig uden for døren.

Den urolige situation har ført til, at de ansatte af 'sikkerhedsmæssige årsager' ikke færdes i døgntilbuddet fra klokken 15.00 og frem til næste morgen.

- Ledelsen mener, at her er for farligt for personalet at være, men hvad med vores sikkerhed, sagde Anna Sandholdt Johansen dengang til Dagens.dk.

- Efter klokken 15.00 låser folk sig inde, og så kan man ellers bare ligge i sengen og vente på, at det bliver næste dag, så man kan få noget hjælp, sagde hun.

DF arbejder med sikkerhed på sociale bosteder

Den situation fik psykiatri- og sundhedsordføreren hos Dansk Folkeparti, Liselott Blixt, til at stille et såkaldt paragraf 20 spørgsmål til social og sundhedsministeren Karen Ellemann (V).

Hun ville høre ministerens holdning til, hvorfor man ikke ansætter personale i frygt for udadreagerende beboer, samt hvordan hun i fremtiden vil sikre tryghed for de beboere, som bor på Ungekollegiet i Slagelse.

Dansk Folkeparti arbejder i øjeblikket med sikkerhed på sociale bosteder.

Minister: Uacceptabelt medarbejdere ikke kan gå sikkert på arbejde 

Ministeren ønsker dog ikke kommenterer den konkrete sag, men forholder sig derimod til problemstillingen omkring sikkerhed på botilbud generelt.

- Som social- og indenrigsminister finder jeg det helt uacceptabelt, at medarbejdere på botilbud ikke kan gå sikkert på arbejde på alle tider af døgnet, ligesom det er uacceptabelt, at beboere på botilbud og i bofællesskaber skal være utrygge i deres eget hjem. Det er driftsherrerne på de enkelte botilbud, der har ansvaret for at sikre, at såvel medarbejdere som beboere på tilbuddet arbejder og bor under sikre og trygge forhold, skriver ministeren i et skrifteligt svar.

I den forbindelse er ministeren tilfreds med, at forebyggelse af vold på botilbud indgår som et væsentligt element i de nyligt indgåede økonomiaftaler for 2017 med kommuner og regioner.

Lovændringer kan være på vej

I aftalerne forpligter regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner sig på i fællesskab at undersøge løsninger, herunder blandt andet mulige nye tilbudsformer. Konkrete tiltag vil blive fremlagt inden udgangen af august 2016.

Her vil parterne ifølge ministeren i den kommende tid belyse en række mulige løsningsforslag, blandt andet lovgivningsmæssige tiltag, der kan medvirke til at forebygge vold på botilbud.

Herefter vil Folketingets partier blive inviteret til videre forhandlinger om området. 

Slagelse Kommune anerkender problemet 

Da historien kom frem anerkendte kommunens psykiatrichef, Thomas Knudsen, over for Dagens.dk, at der er problemer på bostedet.

Han har tidligere udtalt sig til Sjællandske, at han ikke er tilfreds med den nuværende situation på bostedet, og at Slagelse Kommune i øjeblikket er ved at se nærmere på bemandingen og muligheder for efteruddannelse af personalet.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App