Slagelse Sygehus styrker patientsikkerheden

Slagelse Sygehus har i et projekt højnet patienternes sikkerhed, og derfor er det lykkedes dem at nedbringe antallet af hjertestopkald markant.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Mave-tarm og karkirurgisk afdeling på Slagelse Sygehus har haft succes med at højne patienternes sikkerhed.

Efter sygehuset i flere år har deltaget i et særligt projekt, er det blandt andet lykkedes dem at nedbringe antallet af månedlige hjertestopkald markant.

Slagelse Sygehus har indført nye rutiner som et led i projektet 'Patientsikkert Sygehus'. Som navnet antyder, handler det om at gøre hverdagen mere sikker for patienterne.

Undersøges to gange i døgnet

Derfor har sygeplejersker og læger fundet gamle dyder frem. 

I godt et år har sygeplejerskerne undersøgt patienterne mere indgående og  systematisk på  mave-tarm og karkirurgisk afdeling.

Det vil sige, at de minimum to gange i døgnet blandt andet har målt alle patienters temperatur, puls, vejrtrækning og blodtryk. Hvis nogle værdier har været for høje, så er patienterne blevet undersøgt mere hyppigt. 

- Vi håber, at opspore tingene tidligt, så vi kan nå at reagere, inden det bliver kritisk, siger Kristina Skelvig Andersen, som er sygeplejerske på mave-tarm og karkirurgisk afdeling. 

Trækker på hinandens ekspertviden

På den måde har personalet kunnet opdage, hvis en patient har været ved at udvikle en kritisk sygdom, inden det har medført til hjertestop.  

Desuden har sygehuset også indført to daglige møder, hvor læger og sygeplejerske fra alle sygehusets afdelinger taler om de mest udsatte patienter.

På den måde kan de trække på hinandens ekspertviden, så de kan give patienten den bedste behandling. 

Antallet af hjertestopkald falder 

De nye rutiner har vist sig at have skabt gode resultater for Slagelse Sygehus. Antallet af hjertestopkald er faldet betydeligt.

Det vil sige alarmer, som sygeplejersker udløser, hvis de frygter, at patienter har hjertestop. Det tal er faldet drastisk fra op til 12 hjertestopkald om måneden på Slagelse Sygehus før hen til nu at ligge omkring 5 om månenden.

Nu hvor Slagelse Sygehus har succes med at gå tilbage til de gamle dyder, så kan man spørge sig selv, hvorfor de ikke har gjort noget lignende tidligere. 

Men det er der flere grunde til, hvis man spørger Line Rosell Walker, som er overlæge på karkirurgisk afdeling. 

- Vi er meget pressede på personale, på patienter, og på penge, så der er måske nogle andre ting, der er begyndt at gå foran end egentlig at koncentrere sig om den enkelte patient. Så et eller andet sted er det jo ikke den dybe tallerken, vi har opfundet. Vi har bare sat det i system på en ny måde, siger Line Rosell Walker.

Projektet 'Patientsikkert Sygehus' er blevet til i et samarbejde melem TrygFonden, Danske Regioner og Dansk Selskab for Patientsikkerhed.