Slagelse plaget af måger - politiker vil sætte folk på kontanthjælp til at samle fugleæg

Lokal politiker foreslår, at folk på kontanthjælp skal være med til at mindske mågebestanden i Slagelse.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Både private og erhvervsdrivende i Slagelse by er generet af måger, der bygger reder på byens tage.

Fuglene larmer og sviner, og derfor har de lokale politikere besluttet at sætte en indsats i gang for at reducere antallet af de store fugle.

Som en del af indsatsen vil kommunen undersøge, om folk i nyttejob kan sættes til at fjerne æg fra fuglenes reder. Det skriver BT.

Det er Villum Christensen (LA), som er formand for Erhvervs- og Teknikudvalget i Slagelse Kommune, der har fået den idé, at personer i nyttejob kan bruges i kampen mod mågerne.

quote Hvis man i forvejen kan sende dem ud og samle skrald, hvorfor skulle man så ikke kunne sætte dem til det her

Villum Christensen (LA), formand, erhvervs- og teknikudvalget, Slagelse Kommune.

Nyttejob er arbejde, som folk på kontanthjælp kan sættes til at udføre, og Erhvervs- og Teknikudvalget har nu bedt jobcenteret i Slagelse Kommune undersøge, om indsamling af mågeæg kan gøres til et nyttejob.

Villum Christensen fortæller til TV2 ØST, at han ikke mener, der skulle være noget i vejen for at bekæmpe måger på den måde. 

- Hvis man i forvejen kan sende dem ud og samle skrald, hvorfor skulle man så ikke kunne sætte dem til det her, spørger han.

- Og det kan ikke diskuteres, at det er til nytte for samfundet, for der er rigtig mange, der er generet af mågerne, siger Villum Christensen.

EL: De skal have løn for arbejdet

Hvis personer på kontanthjælp skal hjælpe med at nedbringe antallet af måger i Slagelse, så skal det med stor sandsynlighed tages op i Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Men formanden her er ikke glad for idéen om, at indsamlingen af mågeæg skal foregå som nytteindsats. Han mener tværtimod, at kommunen skal betale for at få opgaven udført.

- Det er vigtigt for Enhedslisten, at det foregår på ordinære arbejdsmarkedsvilkår, siger Thomas Clausen (EL).

Han mener, at opgaven med at fjerne fugleæg bør ligge hos den afdeling i kommunen, der hedder Entreprenørservice. Her tager man sig for eksempel af snerydning og bekæmpelse af rotter.

- Det er en oplagt idé, at Entreprenørservice tager sig af opgaven, siger Thomas Clausen.

- Og hvis de har brug for ekstra hænder til det, så kan de jo kontakte jobcenteret, der kan hjælpe dem med at finde unge på kontanthjælp, de kan ansætte, siger han.

Under budgetforhandlingerne i efteråret 2019 besluttede man i Slagelse, at der skulle etableres 100 nye deltidsjob til unge, der står uden arbejde.

quote De får et skævt forhold til arbejdsmarkedet, når de ikke får den samme løn, som andre der udfører tilsvarende arbejde

Thomas Clausen (EL), formand, social- og beskæftigelsesudvalget, Slagelse Kommune

Og formanden for Social- og Beskæftigelsesudvalget ser gerne, at der bliver oprettet sådanne stillinger til folk i forbindelse med mågebekæmpelsen.

Han frygter nemlig, at unge, der bliver sendt i nyttejob, ikke får en god oplevelse på arbejdsmarkedet, når de ikke bliver betalt for det arbejde, de udfører.

- De får et skævt forhold til arbejdsmarkedet, når de ikke får den samme løn, som andre der udfører tilsvarende arbejde, siger han.

LA: Mange vil hjælpe med nedskydning

Indsatsen for at nedbringe antallet af måger i Slagelse Kommune vil koste 300.000 kroner fordelt over de næste fire år.

Og udover indsamling af æg vil kommunen også sætte gang i andre tiltag.

- Der skal for eksempel laves aftaler med nogle jagtforeninger om nedskydning af mågerne, fortæller Villum Christensen (LA).

Og det ser ikke ud som om, det bliver et problem at finde folk til den del af opgaven. 

- Der er flere, der allerede har ringet og tilbudt deres hjælp, fortæller han.