Slagelse Kommune: Derfor støtter vi alligevel forældre med syg baby

En forværret medicinsk tilstand ligger til grund for, at forældrene til indlagte Theo alligevel får økonomisk støtte, lyder det fra kommunen.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Tirsdag var en god dag på Theo Foli Koks stue på i Rigshospitalet. Ikke fordi den fire måneder gamle dreng ikke længere er syg, for det er han.

Men fordi hans forældre, Vicky Kok og Mads Foli Hansen, nu har fået økonomisk sikkerhed.

I månedsvis har far Mads måttet droppe at tage på arbejde for være ved Theos side og for at opretholde den lille familie, der også tæller Theos godt to år ældre bror.

Familien søgte derfor i maj om at få udbedret den tabte arbejdsfortjeneste, Mads Foli Hansen oplever.

Den 29. maj kom svaret: Familien kunne ikke få erstatning.

Medierne gik ind i sagen

I weekenden tog flere medier, inklusiv Sjællandske og TV ØST, sagen op, og efter en officiel klage over sagen blev indmeldt mandag, kom der fart i sagen.

For allerede tirsdag eftermiddag blev det meddelt, at kommunen nu vurderede, at familien godt kunne få økonomisk støtte. 

 
 
Foto: TV ØST

Begrundelsen var en ny lægevurdering, der nu spåede, at Theo skulle have trakeostomi i mindst 3-6 måneder og ikke 1-2 måneder, som det tidligere var blevet vurderet. Ligeledes vurderede lægerne på Rigshospitalet, at han skulle være indlagt 1-2 måneder og ikke bare en enkelt måned, som man nogle uger forinden havde ment.

Centerchef: Derfor fik familien afslag

TV ØST har spurgt centerchef i Børn og Familie i Slagelse Kommune, Berit Vilsbøll, hvorfor sagen er forløbet, som den er.

- Den 11. maj modtager vi en ansøgning om merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, og den behandler vi efter den praksis, der er på området. Vi lægger den vedlagte lægelige vurdering til grund for vores afgørelse, og på det tidspunkt vurderer vi, at sygdomstilstanden og familiens situation falder uden for målgruppen, og giver derfor et afslag, siger hun.

- Efter vi har givet afslaget, bliver der fremsendt en ny lægelig vurdering, der bliver del af et nyt vurderingsgrundlag. På det tidspunkt er vurderingen desværre, at der er udsigt til en længere tidshorisont, og derfor træffer vi afgørelsen, at familien nu er inden for målgruppen.

Kan du godt forstå, hvis det er lidt svært at tro på den udlægning?

- Der er simpelthen sket det, at der er kommet en ny attest i slutningen af sidste uge, og at vi refererer sagen på baggrund af det. Jeg kan sagtens forstå, at det set udefra og ind kan vække undring og se mærkeligt ud. Men det har ikke nogen sammenhæng, og det er en ny lægelig vurdering, som lægger til grund for det.

Afviser mediernes påvirkning

Hvor længe havde I arbejdet på den nye vurdering, der kom tirsdag?

- Revurderingen sker fra tirsdag morgen efter pinsen. Når vi bliver bekendt med familiens klage, går vi straks igang med at kigge på den samlede sag. Om eftermiddagen er vi færdige og tager kontakt til familien telefonisk. At det sker mundtligt og ikke skriftlig skyldes, at vi hurtigst muligt gerne vil give dem den økonomiske tryghed. 

 
 
Foto: TV ØST

Spillede mediedækningen nogen rolle, da I igen tog stilling til sagen?

- Nej, det gjorde den ikke. Det var faldet ud på fuldstændig samme måde, uagtet om der havde været mediedækning eller ej.

Familien føler sig svigtet

Mads Foli Hansen fortæller, at den støtte, de nu har fået, kun gælder fra 11. maj og frem, selvom familiens sygdomsforløb har været en del længere. Kan de få hjælp med længere tilbagevirkende kraft?

- Det, der sker nu, er, at familien vil blive kontaktet af en sagsbehandler, og dér vil der også blive kigget på, om der er grundlag til at gå tilbage til før ansøgningstidspunktet. 

 
 
Foto: TV ØST

Kan du forstå, hvis Theos forældre føler sig svigtede af kommunen?

- Jeg kan godt forstå, når man er i så svær en situation, at man så kan føle, at man ikke bliver understøttet. Det kan jeg sagtens. Det er en ulykkelig situation med et lille, nyfødt barn og et andet, der ikke er meget ældre. Men det er altså den her nye lægelige vurdering, der har gjort det. Vi har behandlet den så hurtigt, vi har kunnet. 

Gense indslaget fra mandag den 5. juni.