¨

Slagelse bliver testkommune på ældreområdet

Foto: TV ØST

Sammen med Syddjurs er Slagelse Kommune blevet testkommune på ældreområdet, hvor der er fokus på at styrke rehabiliteringen.

Slagelse er sammen med Syddjurs Kommune blevet udvalgt af Socialstyrelsen til at teste en ny model for rehabilitering på ældreområdet. Den nye model, hvor borgeren selv er med til at sætte mål, kan bidrage til at styrke arbejdet med rehabilitering i landets kommuner. Det skriver de to kommuner i en fælles pressemeddelelse.

Socialstyrelsen har de seneste år indsamlet erfaringer med rehabilitering på ældreområdet. På den baggrund har Socialstyrelsen i samarbejde med Slagelse og Syddjurs Kommuner lavet en model for rehabiliteringsforløb. Slagelse og Syddjurs afprøver nu modellen for at få mere viden om effekterne af et rehabiliteringsforløb.

Borgerens personlige mål i centrum

Det er centralt i modellen, at borgerens rehabiliteringsforløb tager udgangspunkt i vedkommendes egne mål, som for eksempel selv at kunne gå en tur eller lege med børnebørnene efter et sygdomsforløb.

Samarbejdet med borgeren handler om at finde ud af, hvad borgeren selv vil og kan og sammensætte forløbet på den baggrund. Formålet med forløbene er at bidrage til, at den enkelte borger opnår større livskvalitet og fastholder og forbedrer sine færdigheder.

Derfor er der fokus på hele borgerens liv. Forløbet kan for eksempel handle om at blive bedre til at varetage aktiviteter i hjemmet, om at styrke sin fysik eller om at øge sit sociale netværk.

Et aktivt og selvstændigt liv

Syddjurs og Slagelse Kommuner er blevet udvalgt som modelkommuner blandt andet, fordi de allerede har en række gode erfaringer med rehabilitering af ældre. Rehabilitering af ældre i eget hjem har over årene givet bedre livskvalitet og gjort ældre mere selvhjulpne.

- I Slagelse Kommune tror vi på, at et aktivt og selvstændigt liv er et godt liv. De fleste ældre ønsker at kunne selv, så længe de lever. Vores vision om at leve livet aktivt går godt i spænd med tankerne i rehabiliteringsmodellen. Derfor er vi glade for at deltage som testkommune og være med til at udvikle den nye model for rehabilitering af ældre, siger Marianne Christensen, der er chef for sundhed og omsorg i Slagelse Kommune.

Erfaringsdeling og tættere dialog

De to testkommuner skal måle på effekterne af den nye model og undersøge de ældres oplevelser af rehabiliteringsforløb. Det skal ske gennem fysiske tests, spørgsmål til de ældre om deres hverdag og interviews. Begge kommuner vil desuden arbejde med at forbedre arbejdsgange samt sikre, at de faggrupper, der deltager, lærer af hinandens erfaringer og får en tættere dialog om den enkelte borger.

Testperioden løber fra 1. marts 2015 til 1. marts 2016 og evalueringen forventes klar i efteråret 2016.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App