Sjællandsk våbenlager ringere beskyttet end jysk

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste har svært ved at forklare, hvorfor kasernen i Skive er bedre beskyttet end Antvorskov Kaserne i Slagelse, hvor røvere i weekenden slap væk med 200 våben.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

De to kaserner ligner hinanden til forveksling. Faktisk kalder Forsvaret dem søster-kaserner. Både kasernen i Skive og kasernen i Slagelse blev bygget og indviet i 1970erne, men når det kommer til sikkerhedsniveauet, er der en verden til forskel på de to kaserner.

Skive Kaserne er omringet af et hegn, og ved indkørslen til kasernen sørger vagter og en port for, at kun personer med job eller aftale på kasernen bliver lukket ind. På Antvorskov Kaserne kan man derimod køre næsten lige ind i vagtstuen uden at blive stoppet af soldater eller bomme. 

Det er Forsvarets Efterretningstjeneste og Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, der i fællesskab vurderer, hvor streng sikkerheden skal være på kasernerne herhjemme. I tilfældet Antvorskov har de to tjenester altså vurderet, at kasernen kunne være åben. Oprindeligt var kasernen i Skive også åben, men det har Fosvarets altså med tiden lavet om på, fordi trusselsbilledet har ændret sig - i hvert fald lokalt.

I en tid med terror og bandekrig kan du så forklare, hvorfor I ikke har haft en bedre sikkerhed på Antvorskov Kaserne?

- Det er første gang i Danmarkshistorien, at der er begået et røveri mod en kaserne. Vi havde ikke i vores vildeste fantasi forestillet os, at det kunne ske. Men nu er det altså sket, og det må selvfølgelig ikke ske igen, så nu strammer vi op, forklarer Michael Bondegaard, der er chef for Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste. 

Kravene til sikkerheden på Forsvarets kaserner er hemmelighedsstemplede, men Michael Bondegaard erkender, at tjenesten har vurderet, at Skive Kaserne har været mere sprængfarlig end kasernen i Slagelse.

Er forklaringen på, at Skive er bedre beskyttet end Slagelse, at Ingeniørtropperne og deres sprængstoffer har base i Skive?

- Det kan være en af forklaringerne, siger Michael Bondegaard.

Hvorfor har I ikke beskyttet maskingeværer lige så godt som sprængstof?

- Hvis vi skulle plastre alle kaserner til med sikkerhedsudstyr for at forhindre alle tænkelige forbrydelser, ville det være for dyrt. Alle sygehuse kan jo hellere ikke have et tsunami-beredskab, slutter Michael Bondegaard.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste:

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste er en integreret del af det danske forsvar, der støtter og servicerer de operative enheder samt forsvarets øvrige myndigheder ved at udvikle, drifte og levere de basale fysiske rammer som er nødvendige for forsvarets virke.

Mange arbejdsområder
FBE varetager alle Forsvarets bygge-, anlægs- og vedligeholdelsesprojekter, står for driften af og viceværtsskabet på alle forsvarets etablissementer, herunder kantinedrift, rengøring, arealpleje og affaldshåndtering. Derudover har FBE ansvaret for driften og vedligeholdelsen af forsvarets skove og naturarealer. FBE står også for køb og slag af forsvarets ejendomme samt administrationen af forsvarets 1.560 lejeboliger.

FBE's mål er, at forsvarets øvrige myndigheder skal anvende bygninger og andre faciliteter, der fungerer problemfrit, så de kan koncentrere deres ressourcer og opmærksomhed mod deres kerneopgaver.