SF fremlægger ny plan - alle skal kunne blive testet for PFAS inden 2023

SF's partileder besøger tirsdag Korsør for at sætte fokus på partiets nye aktionsprogram mod PFAS. Venstre vil give 100 millioner kroner til regioner.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

SF har tirsdag fremlagt et såkaldt aktionsprogram mod PFAS. 

Samtidig stiller partiet krav om, at en kommende regering skal handle på truslen mod PFAS. 

Danske Regioner har 15.000 grunde i Danmark mistænkt for at være forurenet med PFAS.

268 af dem ligger i Slagelse.

quote Jeg forstår godt de danskere, der er bekymrede for, om de har for høje koncentrationer af PFAS i blodet

Pia Olsen Dyhr (SF), partiformand

Tirsdag eftermiddag besøger partiformand Pia Olsen Dyhr Korsør, som er det område, hvor PFAS-skandalen begyndte. 

- Truslen fra PFAS er alt for alvorlig til, at myndigheder og politikere kan blive ved med at snakke sig ud af det. Vi vil have konkret handling på bordet, og derfor fremlægger vi et aktionsprogram, siger SFs formand, Pia Olsen Dyhr, i en pressemeddelelse.

SF's aktionsprogram mod PFAS

 • Regeringen skal foreslå EU-kommissionen og medlemslandene en konkret forbudsdato - og aktivt arbejde for, at flest mulige lande i og udenfor EU varsler forbud mod PFAS.

 • Alle varer og fødevarer med PFAS skal deklareres.

 • Afgift på flourstoffer: Pålægges alle PFAS-stoffer for at undgå kemisk konkursrytteri.

 • Miljøministeriet overtager ansvaret for den nationale indsats.

 • Alle skal have mulighed for at få testet blodet inden sommeren 2023 for PFAS.

 • PFAS-hotspots skal fjernes.

 • Havskum og havforurening: Det skal afklares, om PFAS vender tilbage til landjorden med havskum og aerosoler (luft), og om hvilke konsekvenser dette har for sundheden, miljøet, grundvandet og vandmiljøet generelt.

 • Alle vandværker skal have test for PFAS inden sommer 2023.

 • Fladeforurening skal fjernes: Forbud mod udbringning af spildevandsslam; test af husdyrgødning. 

 • Spildevandsbehandling skal fjerne PFAS.

 • Regeringen skal undersøge, om producenterne af PFAS kan gøres juridisk og økonomisk ansvarlig for den omfattende forurening med disse evighedskemikalier. 

 • Det politiske mål er nulkoncentrationer af PFAS i vand, fødevarer, jord, natur m.v.

Kilde: SF

V: Giv 100 millioner til regionerne

Hos Venstre fremlagde man i sidste uge partiets 2030-plan.

Her vil Venstre bruge fire milliarder kroner på blandt andet at beskytte grund- og drikkevandet mod forureninger. Midler, som Venstre vil hente ved at sælge Ørsteds vindforretning. 

Pengene skal også bruges på regionernes arbejde med at oprense de sundhedsskadelige PFAS-forureninger, som for første gang kom i søgelyset i forbindelse med Korsør-sagen.

- Når vi har noget så basalt som vores grundvand, så mener vi, at det må være noget af det allerhøjest prioriterede, siger Venstres miljøordfører Jacob Jensen og fortsætter: 

- Vi bliver nødt til at tage hånd om grundvandet, hvis vi også skal have rent drikkevand til næste generation.

Læs også
Presset minister balancerer mellem valgkamp og krigen i Ukraine
Læs også
Presset minister balancerer mellem valgkamp og krigen i Ukraine

Ifølge Jacob Jensen har Venstre længe presset på for, at regionerne får øget deres bevilling til opgaven med 100 millioner kroner ekstra om året, som de har efterspurgt siden maj i år.

- Vi har ikke flertal i øjeblikket, så vi kan ikke gøre mere, end hvad Folketinget ønsker, lyder det fra Jacob Jensen.

I Venstre hæfter man sig ved, at det vil komme utrolig mange borgere på Sjælland til gavn. Særligt i de områder omkring Korsør, Slagelse og Lejre, hvor man har fundet for høje værdier af PFAS i grund- og drikkevandet.

- Jeg vil vove den påstand, at det her er noget af det vigtigste i vores 2030-plan. Rent drikkevand er noget, vi bliver nødt til at gøre en solid indsats for at sikre, siger Jacob Jensen.

Hvorfor er PFAS-stoffer farlige?

PFAS er en samlebetegnelse for en række flourholdige, svært nedbrydelige, miljøfarlige stoffer, hvoraf det mest kendte er PFOS.

Man optager stofferne i kroppen ved at indånde dem som støvpartikler eller gennem mad og drikke, mens gravide og ammende giver det direkte videre til foster/barn.

Stofferne er skadelige for immunforsvaret og kan blandt andet øge risikoen for visse former for kræft og for ufrivillig abort hos kvinder. Lige nu frygter man, at 15.000 steder i Danmark er forurenet med PFAS.

Kilde: Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner

SF: Kun ét ministerie

Tirsdag oplyser SF, at man blandt andet helt vil forbyde brugen af PFAS. 

SF foreslår også, at alle skal have mulighed for at få testet blodet for PFAS inden sommeren 2023.

- Jeg forstår godt de danskere, der er bekymrede for, om de har for høje koncentrationer af PFAS i blodet. Der er en ekstrem utryghed derude og af god grund. Derfor skal alle kunne få testet deres blod, så de ved, hvad de skal forholde sig til, lyder det fra Pia Olsen Dyhr.

Flere test vil også kunne afsløre hotspots eller forureningskilder i bestemte områder, som man måske ellers først får kendskab til om mange år.

- PFAS er ikke kun i drikkevandet. Det er overalt omkring os i både vand, natur, forbrugsprodukter, fødevarer. Derfor er det afgørende, at vi sætter ind flere steder og sørger for et solidt tværgående samarbejde, siger Pia Olsen Dyhr.

Læs også
Sundhedsstyrelsen genindkalder eksperter i PFAS-sag
Læs også
Sundhedsstyrelsen genindkalder eksperter i PFAS-sag

Samtidig slår SF fast, at partiet vil have indsatsen mod PFAS samlet og forankret i miljøministeriet, så opgaven ikke falder ned mellem flere stole i flere ministerier. 

TV2 ØST har tirsdag rettet henvendelse til SF om, hvordan partiet vil finansiere opgaven med blandt andet at fjerne hotspots med PFAS.

Partiets presseafdeling oplyser, at det i udgangspunktet altid er forureneren, der er ansvarlig for oprensning. I nogle tilfælde vil Den Grønne Fond skulle dække. For 2023 vil partiet bruge midler fra "Danmark Kan Mere 1". Der kan også tages fra reserver i finansloven, oplyser SF.