Plante – og dyreliv i Skælskør bliver særlig udsat i landbrugspakke

Holsteinborg Nor i ved Skælskør kan komme til at lide overlast som følge af regeringens endnu ikke vedtaget landbrugspakke.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Både dyre – og plantelivet ved Skælskør kan potentielt blive udsat for fare på grund af regeringens nye og noget omdiskuterede landbrugspakke.

Det viser en rapport fra Naturerhvervsstyrelsen, skriver Sjællandske.

I rapporten fremgår det, at det fredede område Holsteinborg Nor kan få seks procent mere kvælstof i vandløbet end tidligere. Hvilket kan skade livet i naturområdet, som ellers er karakteriseret som Natura 2000-område, som er et netværk af beskyttede naturområder i EU, som skal beskytte eksempelvis sjældne eller truede dyre – og plantearter.

Holsteinborg Nor huser blandt andet sjældne planter og adskillige fugle, som lever af bunddyrene i det lavvandede område og samtidig yngler ved kysten, skriver avisen.

Regeringens landbrugspakke er endnu ikke vedtaget i Folketinget.