Øvelse på Storebæltsbroen natten mellem lørdag og søndag

Storebælts vestbro er natten mellem lørdag den 21. og søndag den 22. maj midtpunkt for en stor beredskabsøvelse.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Scenariet for øvelsen er et persontog og et godstog, som kører sammen. Som en del af øvelsen vil der være mange statister, dels til at spille tilskadekomne, dels til at agere passagerer, som skal evakueres og registreres.

Det oplyser Sund & Bælt i en pressemeddelelse.

Øvelsen er en såkaldt fuldskalaøvelse, hvor politi, redningsmandskab, Storebæltsforbindelsen og flere andre parter sammen afprøver det beredskab, der skal sættes ind, hvis en alvorlig ulykke skulle ramme Vestbroen. I alt 600 personer deltager i den stort anlagte øvelse.

Formålet er at afprøve beredskabet

-Målet med øvelsen er at teste, hvordan vores beredskab fungerer, så vi hele tiden kan være skarpe og sætte ind med den rigtige hjælp, hvis ulykken en dag skulle ske. Kun hvis vi øver os jævnligt, kan vi yde den rigtige hjælp i en skarp situation, udtaler politiinspektør Lisbeth Fried fra Fyns Politi.

Øvelsen har særligt fokus på at afprøve nyt udstyr og evakuering af tilskadekomne fra det nordlige jernbanespor.

-En ulykke på Vestbroen er vanskelig at håndtere og kræver masser af specialudstyr og specialviden. Broen er stærkt trafikeret, og samtidig kan vejrforholdene besværliggøre redningsarbejdet. Når vi øver os, lærer vi nye vigtige detaljer, som forbedrer vores beredskab og styrker samarbejdet mellem myndighederne, siger Lisbeth Fried.

Restriktioner for trafikken

Øvelsen starter klokken 02:00 og slutter klokken 06:00, så den generer togtrafikken og bilisterne mindst muligt. Under øvelsen vil begge jernbanespor være lukkede og motorvejen vil kun være åben i et spor i hver retning.

Under øvelsen bliver trafikken mod Fyn ledt over i det sydlige spor på Vestbroen.

Fra lørdag aften klokken 22:30 til søndag morgen klokken 07:30 vil der være dobbeltrettet trafik med hastighedsbegrænsning på 80 km/t, og overhaling vil ikke være tilladt.

Årlige øvelser på Storebæltsforbindelsen

Der afholdes hvert år øvelser i Storebæltsberedskabet for at sikre en effektiv håndtering af ulykker på forbindelsen.

I øvelserne deltager politi, redningsberedskab og sygehusberedskab fra begge sider af Storebælt samt Banedanmark, DSB, A/S Storebælt, Beredskabsstyrelsen og Hjemmeværnet.

Det er Fyns Politi der står for den koordinerende ledelse under øvelsen.