Korsør modtager millionbeløb til kystsikring

Slagelse Kommune får 4,5 millioner kroner fra staten til at sikre Korsør bedre mod oversvømmelser.

Korsør bymidte har fået tilsagn om støtte fra Miljøministeriet på 4.525.000 kroner til at udvikle et projekt om kystbeskyttelse.

- Det er jo fantastisk. Det er rigtig positivt, at vi har fået del i den her pulje, siger Jørgen Grüner (SF), der er formand for Klima- og Miljøudvalget i Slagelse Kommune.

Det er et af 10 kystbeskyttelsesprojekter i Danmark, som modtager økonomisk støtte fra statens pulje til kystbeskyttelse på 150 millioner kroner.

Korsør by er udpeget som et risikoområde for oversvømmelser af Kystdirektoratet, så projektet i Korsør skal forebygge oversvømmelser og erosion - det vil sige nedslidning af jordoverfladen forårsaget af rindende vand, vind og bølger.

Særligt sårbar for oversvømmelser

Ifølge klima- og miljøudvalgsformanden er det tiltrængt at få del i puljemidlerne, fordi Korsør er særligt sårbar, når det kommer til oversvømmelser. 

- Oversvømmelser er et meget stort problem i Korsør. Det er nogle kolossale værdier, der bliver sat under vand. Vi havde oversvømmelser både i 2006 og 2013. 

- Det sker, når vinden er i en bestemt retning, så bliver der presset meget vand op i Østersøen, når det skal ud, stiger vandstanden i det område, så bliver Korsør by oversvømmet, fordi vandet går over kaj nede i Korsør havn, siger Jørgen Grüner.

Korsør har flere gange været oversvømmet. Blandt andet her under stormen Malik i 2022. Arkivfoto.
Korsør har flere gange været oversvømmet. Blandt andet her under stormen Malik i 2022. Arkivfoto. Foto: Lasse Antonsen - 112news.dk

Planen med projektet er, at der skal bygges permanente jorddiger rundt om byen. Derudover skal der bygges mure til højvandssikring og laves nogle mobile sikringer.

- Hvis vandet kommer over kajen, sikrer vi, at det ikke kommer længere end til murene og digerne. Vi forsøger at indarbejde det, så det hænger æstetisk sammen med havnen, så det ikke ligner et grimt kystsikringsprojekt. Vi vil også lave nogle døre i vægsystemet, som kan lukkes, når vandet stiger, siger Jørgen Grüner.

Dækker ikke det hele

Projektet, som går under navnet Kystsikring af Korsør by, koster 25 millioner kroner. Tilskuddet fra staten dækker dermed kun en del af projektet. 

Det samme gælder for flere kommuner i Jylland, der også kun har fået penge til at dække en brøkdel af deres anlægsomkostninger i forbindelse med deres kystbeskyttelsesprojekter. 

Læs også
Havet stiger - men beboere vil ikke betale for kystbeskyttelse
Læs også
Havet stiger - men beboere vil ikke betale for kystbeskyttelse

Overfor nyhedsbureauet Ritzau udtrykker flere jyske borgmestre derfor skuffelse over størrelsen på puljen. Men i Slagelse er der ikke skuffelse at spore hos klima- og miljøformanden. 

- Det er meget positivt, at vi har fået det her tilskud, fordi Kystbeskyttelsesloven siger, at dem der bor inde i byen og får glæde af kystsikringen også skal være med til at betale den. Man laver på den måde en partsfordeling, og så får de relevante parter sendt en regning, siger Jørgen Grüner.

Pulje til kystbeskyttelse

  • Med finansloven for 2021 aftalte den daværende regering (S) og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet at afsætte samlet 350 mio. kr. til at øge og forlænge den statslige pulje til kystbeskyttelsesprojekter og samtidig udvide kriterierne for relevante ansøgere.
     

  • De 350 mio. kr. blev fordelt med 50 mio. kr. i 2021, hvortil der kom 40 mio. kr. fra den oprindelige finanslovsaftale, og 150 mio. kr. i henholdsvis 2022 og 2023.
     

  • Ansøgningsrunden for 2022 udløb den 30. september 2022, og der er indkommet 17 ansøgninger. Der er samlet søgt til anlægsomkostninger for ca. 857 mio. kr. 10 ansøgninger har opnået tilsagn om tilskud.

Kilde: Miljøministeriet

Selvom puljemidlerne ikke dækker udgifterne til kystsikringsprojekterne helt, er det ifølge miljøminister Magnus Heunicke (S) en god starthjælp.  

- Det er et stort og vigtigt arbejde en række kommuner og digelag nu får økonomisk støtte til. Det er både dyrt og et meget langt og sejt træk at klimatilpasse de danske kyster, men det er en nødvendig opgave, fordi Danmark er et fladt land med rigtig meget kyst. Derfor er jeg glad for, at min forgænger landede en aftale om en stor pulje penge til kystbeskyttelse, og at så mange kommuner er godt i gang med store projekter rundt om i landet, udtaler han i en pressemeddelelse.

Det er planen, at projektet i Korsør skal opsættes og færdiggøres i 2024.