¨

Kommune inddrager politiet i sag om stort giftudslip

Flux Water ligger placeret hos Slagelses rensningsanlæg. Foto: TV2 ØST

Slagelse Kommune vil have politiet til at efterforske et stort udslip af miljøskadelige stoffer til Jernbjerg Å.

Et udslip af en forbudt insektgift i Jernbjerg Å ved Slagelse skal nu efterforskes af politiet.

Slagelse Kommune har i dag henvendt sig til Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi med henblik på at få dem til at undersøge giftudslippet til bunds.

Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Udslippet skete fra virksomheden Flux Water, der ligger placeret ved siden af Slagelses rensningsanlæg, SK Forsyning. Flux Water er en virksomhed, der modtager, renser og behandler industrielt spildevand, og som derefter leder det til Slagelse Renseanlæg.

- Jeg har i sidste uge meddelt Slagelse Kommune, at hvis de ønsker at inddrage politiet i at efterforske sagen, så bakker vi op om det og vil bidrage aktivt til efterforskningen, så vi kan få vendt hver en sten i sagen, og så vi kan få undersøgt alle led i kæden, siger salgsdirektør og medejer af Flux Waters, Lars Kastholm til TV2 ØST.

Jeg har i sidste uge meddelt Slagelse Kommune, at hvis de ønsker at inddrage politiet i at efterforske sagen, så bakker vi op om det og vil bidrage aktivt til efterforskningen

Lars Kastholm, salgsdirektør, Flux Water

Overskred grænseværdier flere tusinde gange

Kommunens forsyningsselskab foretog mellem den 6. og 21. juni målinger af udløbet af renset spildevand fra Flux Water. Her målte de alt for høje værdier af det giftige stof neonikotinoider i vandet. Målingen viste, at koncentrationen af stoffet var mellem 5.000 og 58.000 gange for høj.

Ved rensningsanlægget var koncentrationen op til 755 gange for høj - og i Tude Å, hvor spildevandet fra rensningsanlægget ender, blev der målt overskredne grænseværdier med op til 50 gange.

Neonikotinoider bruges som insektgift og menes at påvirke hjernefunktionen hos bier, hvorfor stoffet er forbudt i EU. Flux Water har ikke tilladelse til at modtage, behandle eller udlede spildevand indeholdende neonikotinoider.

- Slagelse Kommune har undersøgt sagen om udslippet af neonikotinoider, og det er disse undersøgelser, der nu får Slagelse Kommune til at anmode politiet om at efterforske udslippet og tage stilling til, hvem der eventuelt skal rejses tiltale mod, skriver kommunen i pressemeddelelsen.

Vi håber, at hver en sten bliver vendt i sagen, og at alle led i kæden bliver undersøgt. Og så håber vi, at kilden til forureningen bliver stillet til ansvar

Lars Kastholm, salgsdirektør, Flux Water

Håber sag bliver efterforsket til bunds

Flux Water arbejdede, efter udslippet blev konstateret, sammen med kommunen om at identificere, hvor forureningen kom fra. Virksomheden var chokeret over det store udslip.

- Det er Flux Waters overbevisning, at vi har handlet i god tro, da vi har modtaget spildevand deklareret som ”spildevand indeholdende 2 procent farve”, hvilket er helt i tråd med vores miljøcertificering. Derfor er det kun i vores interesse, at sagen nu bliver efterforsket til bunds, og at kilden til forureningen bliver stillet til ansvar, siger Lars Kastholm.

- Vi håber, at hver en sten bliver vendt i sagen, og at alle led i kæden bliver undersøgt. Og så håber vi, at kilden til forureningen bliver stillet til ansvar. Spildevandsbehandling er et tillidsbåret system, og vi er nødt til at kunne have tillid til, at det indhold, som bliver opgivet på en deklaration, også svarer overens med det reelle indhold af spildevandet. Forkert udfyldte deklarationer er meget alvorligt, hvilket denne ulykkelige sag viser.

Forbud mod udledning af spildevand

Flux Water fik i begyndelsen af juli et påbud om at stoppe udledningen af spildevand efter fundet af insektgiften i vandet.

- Forbuddet bliver opretholdt, indtil Flux Water har dokumenteret over for Slagelse Kommune, at der ikke længere er risiko for at udlede neonikotinoider til Jernbjerg Å, lyder det fra kommunen.

Flux Waters salgsdirektør understreger, at virksomheden reagerede, straks efter kommunen den 28. juni gjorde dem opmærksom på udslippet.

Vi kan naturligvis ikke leve med, at en leverandør giver forkerte oplysninger. Vi har på den baggrund meddelt pågældende leverandør, at vi ikke ønsker at fortsætte samarbejdet med dem

Lars Kastholm, salgsdirektør, Flux Water

- Den 30. juni stoppede vi produktionen på vores anlæg. Siden har vi brugt alle vores ressourcer på at finde kilden til forureningen og på at finde ud af, hvad der er gået galt. Det har vi fundet ud af nu. En tidligere leverandør har opgivet forkert indhold på en leverance, og vi har kraftig mistanke om, at samme leverandør har leveret flere leverancer med både forkert indhold og oprindelsessted, siger Lars Kastholm.

- Vi kan naturligvis ikke leve med, at en leverandør giver forkerte oplysninger. Vi har på den baggrund meddelt pågældende leverandør, at vi ikke ønsker at fortsætte samarbejdet med dem, og vi har meddelt kommunen, hvem kilden til udslippet er. For at undgå, at noget lignende sker i fremtiden, vil vi indføre nye standardbetingelser for vores leverandører, og vi vil inkludere test for pesticid i vores analyseprogram.

Som følge af sagen om giftudslippet har SK Forsyning opsagt Flux Waters lejekontrakt.

Da der nu er tale om en politisag, har kommunen ikke yderligere at tilføje, oplyser den i pressemeddelelsen.

Artiklen er opdateret

  • 31. jul 2019 kl. 17:02 Artiklen er opdateret med citater fra Flux Waters salgsdirektør og medejer, Lars Kastholm.

 

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App