Handicappede på ferie skal have et løft

Muskelsvindfondens feriecenter ved Korsør planlægger kraftig udvidelse for 100 mio. kr.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Musholm Bugt Feriecenter ved Korsør skal have en stor multihal med fuld tilgængelighed for mennesker med handicap.

To af landets største fonde - A.P. Møllers og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til Almene Formaal og Realdania - hjælper projektet på vej med hver 10 mio. kr. I forvejen har Arbejdsmarkedets Feriefond, som i 1998 også var hovedkraften bag opførelsen af selve feriecentret, besluttet at bidrage med ca. 69 mio. kr.

Udover multihallen, der skal være et tilbud til kultur-, idræts- og foreningsliv både nationalt og lokalt, er det planen at udvide centret med bl.a. 25 ekstra feriehuse, møde- og kulturfaciliteter, værksted og aktivitetshus.

Der mangler dog endnu syv millioner inden byggeriet er fuldt finansieret. De millioner håber Muskelsvindfonden at få fra Slagelse kommune og fra Region Sjælland