¨

Handicappede på ferie skal have et løft

Muskelsvindfondens feriecenter ved Korsør planlægger kraftig udvidelse for 100 mio. kr.

Musholm Bugt Feriecenter ved Korsør skal have en stor multihal med fuld tilgængelighed for mennesker med handicap.

To af landets største fonde - A.P. Møllers og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til Almene Formaal og Realdania - hjælper projektet på vej med hver 10 mio. kr. I forvejen har Arbejdsmarkedets Feriefond, som i 1998 også var hovedkraften bag opførelsen af selve feriecentret, besluttet at bidrage med ca. 69 mio. kr.

Udover multihallen, der skal være et tilbud til kultur-, idræts- og foreningsliv både nationalt og lokalt, er det planen at udvide centret med bl.a. 25 ekstra feriehuse, møde- og kulturfaciliteter, værksted og aktivitetshus.

Der mangler dog endnu syv millioner inden byggeriet er fuldt finansieret. De millioner håber Muskelsvindfonden at få fra Slagelse kommune og fra Region Sjælland

 

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App