¨

Ghettolisten på vej: Udsatte områder kæmper for at komme videre

Ringparken i Slagelse er et af de socialt udsatte områder, som er på ghettolisten. Foto: TV ØST

1. december udkommer den nye ghettoliste. Tre socialt udsatte boligområder i vores region var på sidste års liste og kæmper for at komme af den igen.

Traditionen tro udkommer den 1. december en liste over ghettoområderne i landet.

Sidste år var der 25 boligområder på ghettolisten, hvor tre af dem er her fra regionen. Det drejer sig om Agervang i Holbæk, Motalavej i Korsør og Ringparken i Slagelse.

Det er Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, som hvert år beregner og offentliggør ghettoområderne. Det afgøres ud fra boligområder med mindst 1.000 beboere, der som minimum opfylder tre ud af i alt fem kriterier, som handler om: Tilknytning til arbejdsmarkedet, etnicitet, kriminalitet, uddannelsesniveau og indkomstniveau.  

På ghettolisten fra sidste år opfyldte både Agervang og Ringparken alle fem kriterier, mens Motalavej opfyldte fire ud af fem kriterier. Den eneste undtagelse er deres andel af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande, som ikke overstiger de 50 procent, som det skal for at opfylde kriteriet.

I de tre udsatte boligområder håber man på at kunne ændre de ry, som kvartererne har. Derfor gør man alle tre steder en indsats for i fremtiden ikke at se sig selv på ghettolisten. Her kan du få overblik over, hvad de tre steder gør for at komme af ghettolisten.

Motalavej

På Motalavej tror de ikke selv på, at de ender med at slippe for en plads på ghettolisten på torsdag, men tror på, at det vil ske en dag fremover.

- Jeg tror ikke, vi kommer af listen, for jeg tror stadig, vi bonner ud på arbejdsløshed og meget lav indkomst. Men jeg tror, vi kommer til det på et tidspunkt, siger Karin Sneevang, der er projektleder for helhedsplanen 5M Motalavej.

I det udsatte boligområde har man flere indsatsområder inden for beskæftigelse, erhverv og uddannelse i håb om at gøre området mindre udsat.

- Vi har blandt andet et fritidsjobprojekt i gang, vi har lektiecafé, i samarbejde med Slagelse Jobcenter har vi aktivering, og vi har lavet to socialøkonomiske virksomheder heriblandt en café, hvor folk på overførselsindkomst kan øve sig i at arbejde, siger Karin Sneevang.

Har hjulpet

Det største problem ser hun hos de mange 30- til 65-årige i området, som hverken har en uddannelse eller et arbejde.

- Det er svært at ændre status på folk mellem 30 og 65 år, for mange har slet ikke en grunduddannelse, siger hun.

Jeg tror ikke, vi kommer af listen, for jeg tror stadig, vi bonner ud på arbejdsløshed og meget lav indkomst

Karin Sneevang, projektleder for helhedsplanen 5M Motalavej

For det kan lade sig gøre at få et job, skal de altså tage en grunduddannelse, så de kan få en ungdomsuddannelse og på den måde få et job i og med, der er færre og færre ufaglærte jobmuligheder.

Ifølge Karin Sneevang har de forskellige indsatsområder hjulpet, idet hun kan fortælle, at der er flere unge i uddannelse og mindre kriminalitet i området.

Svært at blive forsikret

Karin Sneevang er ærgerlig over, at Motalavej står på listen over ghettoområder, fordi der er fremgang i det ellers udsatte område, og fordi beboerne på Motalavej generelt er glade for at bo i kvarteret. Derudover giver det også nogle andre udfordringer at have adresse på Motalavej.

- Nogle har ikke kunne forsikres, andre har ikke kunne tage banklån og nogle kan ikke få job, fordi de bor på Motalavej, siger Karin Sneevang.

Derfor vil det betyde rigtig meget for Karin Sneevang, hvis Motalavej bliver fjernet fra listen over ghettoområder den 1. december.

Ringparken

I Ringparken er målet om at komme af ghettolisten noget langsigtet. Først i 2025 har de en ambition om at være af den.

For at nå denne ambition har man planer om et helt nyt byområde, der skal gøre det attraktivt at bo i kvarteret. For lige nu er der flest negative indtryk af boligområdet.

- Ringparken skal ikke på nogen ghettoliste eller andre former for negativ liste. Beboerne går med et ghettostempel, som er helt uretfærdigt, siger Flemming Stenhøj Andersen, direktør i boligorganisationen FOB.

Beboerne går med et ghettostempel, som er helt uretfærdigt

Flemming Stenhøj Andersen, direktør i boligorganisationen FOB i Ringparken

Blandet by

For at bryde den onde cirkel skal det nye byområde blive til en blandet by med forskellige former for boliger, som ejer, andel og leje, så man kan tiltrække nogle mennesker, som ikke bor i området på nuværende tidspunkt.

- På den måde kan vi få et supplement til Ringparken og på den måde få folk, der er i beskæftigelse til at blive en del af en god cirkel, siger Flemming Stenhøj Andersen.

Med Ringparkens plan om det nye byområde vil der komme dobbelt så mange boliger i området.

Agervang

I det udsatte boligområde, Agervang, i Holbæk tror beboerne heller ikke på, at deres boligområde er fjernet fra den nye ghettoliste, som udkommer på torsdag. Dog ville de være overrasket og glade, hvis det sker.

- Vi har det faktisk skidt med at være på ghettolisten. Det er her alle vores kriminelle og stofmisbrugere bor, og vi vil gerne ændre vores image og det ry, vi har i byen, siger Anne Maiken Agerskov, der er frivillig i området og sidder i bestyrelsen.

Såfremt Agervang skulle komme af ghettolisten, mener hun, at det ville betyde noget i forhold til, hvordan den øvrige del af Holbæks befolkning opfatter boligområdet.

Det er her alle vores kriminelle og stofmisbrugere bor, og vi vil gerne ændre vores image og det ry, vi har i byen

Anne Maiken Agerskov, frivillig og bestyrelsesmedlem i Agervang

Oplever mindre hærværk

Ligesom på Motalavej og i Ringparken har man i boligområdet Agervang forskellige indsatsområder, som skal bekæmpe en plads på ghettolisten i fremtiden. Blandt andet har nye tiltag betydet, at folk udefra det socialt udsatte område kommer til flere af de arrangementer, der bliver afholdt.

- Vi renoverede i 2014. Her fik vi et fælleshus, hvor vi laver forskellige aktiviteter og har forskellige klubber. Så laver vi gymnastik og yoga og holder foredrag. Og i øjeblikket er vi i gang med at lave en multibane, som skal komme beboerne i området til gode, siger Anne Maiken Agerskov.

Renoveringen og de nye initiativer tyder på at have givet pote på nogen områder, for i hvert fald har boligområdet oplevet mindre hærværk. Men om de nye tiltag vil koste en plads på ghettolisten, må vi vente med at se til den 1. december 2016.

5 kriterier for et ghettoområde

  • Andelen af 18-64 årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse overstiger 40%.
  • Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50%.
  • Antal dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer overstiger 2,70% af beboere på 18 år og derover.
  • Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse (inkl. uoplyst uddannelse), overstiger 50% af samtlige beboere i samme aldersgruppe.
  • Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området eksklusive uddannelsessøgende er mindre end 55% af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App