Gammelt sygehus omdannes til asylcenter

Selvom et stort flertal i byrådet og borgere er imod, har Udlændingestyrelsen besluttet at etablere et nyt asylcenter i Korsør.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Det gamle sygehus i Korsør skal omdannes til asylcenter, oplyser Slagelse Kommune i en pressemeddelelse.

Beslutningen, som er truffet af Udlændingestyrelsen, ærgrer kommunens borgmester Stén Knuth (V), der længe har været imod planerne.

- Det er med beklagelse, at jeg må konstatere, at Udlændingestyrelsen ikke har imødekommet Byrådets argumenter og indstilling, siger han og fortsætter:

- Efter borgermødet i Korsør var vi optimistiske omkring, at Udlændingestyrelsen tog henholdsvis borgernes som kommunens tilkendegivelser og bekymringer om etableringen med hjem til efterretning. Det er derfor skuffende, at styrelsen ved mail til kommunen gennemtvinger etableringen af aylcentret.

Flere ønsker fra byrødet imødekommet

Flere af byrådets ønsker er dog imødekommet. Udlændingestyrelsen har bl.a. proklameret, at der indtil videre er tale om en forsøgsordning, ligesom antallet af kommende beboere i centret begrænses til cirka 150 – dog med en buffer på yderligere 50 personer.

Kontorchef Thomas Mortensen fra Udlændingestyrelsen fortæller, at der fortsat er et stort indkvarterings behov set i lyset af den aktuelle og eskalerende flygtninge- og migrantsituation, og han finder det derfor vanskeligt ikke også at benytte muligheden for asylindkvartering i det tidligere Korsør Sygehus  

- Udlændingestyrelsen er opmærksom på lokalsamfundet og er derfor også indstillet på at indrette et asylcenter på sygehuset med en begrænset kapacitet. Ligeledes ønsker Udlændingestyrelsen at tilkendegive, at man alene planlægger ibrugtagningen i en forsøgsperiode og dermed også en lejeperiode på 2 års varighed, siger han.

Knuth hilser nye beboere velkomne

Borgmester Stén Knuth erkender, at sandsynligheden for nyt asylcenter i Korsør var stor, da lovgivningen gav muligheden for en etablering uanset såvel høring som formidling af byrådets betænkeligheder.

- Vores nye borgere skal selvfølgelig være velkomne, og vi vil som kommune naturligvis medvirke positivt til at asylansøgerne bliver velintegreret og føler sig velkommen i vores kommune, siger han.

I nærmeste fremtid vil Udlændingestyrelsen og Slagelse Kommune gå i dialog omkring ibrugtagning og klargøring af sygehuset, hvor Udlændingestyrelsen i denne forbindelse har imødekommet kommunens ønske om fortrinsvis at anvende lokale håndværkere. Udlændingestyrelsen lægger op til en halvårlig evaluering af driften på stedet, hvilket kommunen har taget positivt til efterretning.