¨

Flådechef blev degraderet på tynd anklage

Foto: TV ØST

Forsvarsministeriet taber sag om degradering af Korsør-søofficer. Degradering kendes ugyldig af Østre Landsret.

Forsvarsministeriets degradering af en søofficer med dyre vaner er kendt ugyldig af Østre Landsret.

- Jeg forventer nu, at jeg atter får mulighed for at gøre tjeneste som kommandør og afslutte min mere end 40 års tjeneste i forsvaret på passende vis, siger sagens hovedperson, Per Tidemand, efter dommen.

Han var tidligere chef for Flådestation Korsør, men blev i en usædvanlig personalepolitisk manøvre degraderet fra kommandør til orlogskaptajn.

Sagen startede, da et anonymt brev sendt til Ekstra Bladet og flere af forsvarets myndigheder i 2009 kritiserede Tidemand for at bruge løs af forsvarets penge.

En intern revision overbeviste forsvaret om, at de militære kasser skulle have betalt for meget til en række tjenesterejser, hvor officeren havde indlogeret sig for dyrt på kroer og herregårde.

Overforbruget havde en karakter, så det åbenbart ikke var nok at lade officeren betale tilbage. Der skulle mere til.

Forsvarets anklagere, auditørerne, vurderede, at der ikke var grundlag for en straffesag. I stedet endte det med, at Forsvarsministeriet degraderede officeren.

Men med officersforeningen i ryggen trak han Forsvarsministeriet i retten for at få degraderingen omstødt.

Landsretten finder, at retsgrundlaget for degraderingen ikke var til stede.

I stedet for at pille stjernerne af søofficeren på baggrund af tjenestemandsloven, burde forsvaret havde udnyttet mulighederne i disciplinarloven i stedet.

Den afgørelse modtages med lettelse af Tidemand selv.

- Jeg er dog stadig forundret over, at et anonymt brev med grove, uberettigede beskyldninger mod min person kan føre til så omfattende en sag, siger han.

Landsretten mener dog ikke, at Tidemand er blevet krænket i en grad, så han har ret til den torterstatning på 10.000 kroner, som han gik efter.

Ministeriet havde torsdag ikke de store kommentarer til nederlaget.

"Forsvarsministeriet noterer sig den afsagte dom og vil nu gennemgå dommen - herunder de mere principielle spørgsmål - sammen med Kammeradvokaten for at se på, om dommen skal ankes til højesteret", lyder det.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App