Een kommune, -to priser på varme

Fjernvarmeforbrugerne i Korsør og i Slagelse er kunder i det samme energiselskab, det kommunale ”SF Forsyning”, men det kan ikke ses på regningen for fjernvarme.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Slagelses fjernvarme-forbrugerne slipper med i gennemsnit at betale lidt under 12.000 kroner for at opvarme et almindeligt parcelhus. I Korsør skal forbrugerne slippe næsten 20.000 kroner.

-   Jeg syntes det er noget fis, for det burde jo være ens over det hele – siger en af fjernvarmekunderne, Bo Mortensen , Korsør.

Før kommunesammenlægningen var der ingen der undrede sig over prisforskellen, men nu da alle er tilsluttet samme energiforsyning, og alle betaler det samme for vand og strøm, -undrer Korsørborgerne sig over at skulle betale den dyre regning.

-    Vi bor i den samme kommune, så vi burde også betale samme pris, siger Per Nielsen, Korsør, der også får sin varme fra SF Forsyning A/S.

Forklaringen på prisforskellen beror på tekniske forskelle mellem de to byers kraftvarmeværker. I Slagelse udvinder affaldsselskabet KAVO  varme ved at afbrænde kommunens affald, og energiselskabet DONG supplerer med varme fra halm. I Korsør får man varme ved at brænde træ-flis, bio-olie og gas.

- Det er stadigvæk to forskellige fjernvarmeforsyninger som hører hjemme i hver sin by, og så er det kommet til at ligge i samme selskab, da vi fussionerede i forbindelse med kommunesammenlægningen, -siger forsyningsselskabets direktør, Henrik Lundgård.

Formanden for det kommunale Forsyningsselskab SF, socialdemokraten Bodil Knudsen, erkender at prisforskellen mellem varme i de to byer er uhensigtsmæssig, og at der arbejdes på at udjævne forskellen:

-          Jeg vil tro at om en fire – fem år så vil det være realistisk at vi får priser som er harmoniseret, men så længe vi har nogen meget gunstige aftaler for varmeforbrugerne i Slagelse er det sådan at de skal have fordelene af det og de skal ikke betale for at nedsætte priserne i Korsør.

På Energistyrelsens hjemmeside http://www.energitilsynet.dk/prisstatistik/varme/pr-23-oktober-2009/ findes en oversigt over prisen for fjernvarme i danmark.

NB! 1. januar er prisen i Slagelse sat op med  1.697 kroner. Prisen er i dag kr. 11.782 for opvarmning af et standard  en-familieshus.