Dømte lejere skal lettere kunne smides ud: - Det handler kun om tryghed

Regeringen vil gøre det nemmere at opsige en kriminel lejer. Det hilser BoligKorsør velkommen, som har oplevet ikke at kunne komme af med en dømt lejer.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Hvis en person, der bor i en lejelejlighed, får en ubetinget fængselsstraf, der er begået inden for en kilometer fra bopælen, skal hele husstanden automatisk smides ud. Udenom domstolene.

Sådan lyder det i et nyt udspil fra regeringen, skriver Politiken.

Og det forslag hilser formanden for BoligKorsør velkommen.

Ebbe Jens Ahlgren har nemlig en sag i Boligretten om en 17-årig dreng og hans familie, der skal fraflytte deres lejlighed på Motalavej i Korsør. Den 17-årige dreng er dømt for både vold og røveri. Sagen mangler den endelige afgørelse i retten, da familien har takket nej til et forlig.

BoligKorsør gav familien besked på at fraflytte allerede i juni sidste år. Og dét kunne have gået meget hurtigere, hvis retten ikke skulle ind over.

quote Det handler kun om tryghed

Ebbe Jens Ahlgren, formand for BoligKorsør

- Det gør det noget nemmere at få ordnet de her ting. Vi har ventet rigtig længe på at få sagerne for Boligretten, når vi har truffet de her afgørelser, siger Ebbe Jens Ahlgren.

Det handler om tryghed

Hvorfor er det vigtigt, at det ikke trækker ud?

- Vi skal huske, at de her sager, det er, hvor folk er dømt for grov kriminalitet, og der er det vigtigt af hensyn til de 7.000 lejere at skabe trygge rammer, siger Ebbe Jens Ahlgren.

- Det handler kun om tryghed.

- Det er jo det vigtigste. Det er vores ansvar, at vores lejere kan bo trygt. Det skal alle kunne – også herude, siger Ebbe Jens Ahlgren.

Hos Lejernes Landsorganisation Danmark, LLO, er man heller ikke modstander af, at sagerne skal gå hurtigere. Der er dog et men: 

- Vi har ikke et problem med, at hastigheden i de her sager bliver speedet op. Det er slet ikke det, der er problemet. Det, der er problemet er, at de beviser og den proces, der bliver gennemført, der slækker man på kravene. Og det er altså for alvorligt, når nu det er folks hjem, det drejer sig om. Det ville være fint, hvis man kørte med Boligretten, men at man så fik sat sagsbehandlingstiderne ned. Det ville vi godt kunne acceptere, siger Anders Svendsen, chefjurist ved LLO.

En dobbeltstraf

Boligretten gav BoligKorsør medhold i, at de godt kunne bede den 17-årige drengs familie om at flytte fra deres lejebolig, men ønskede, at parterne skulle indgå forlig. Familien takkede nej til forliget, og samtidig kan de stadig anke sagen til landsretten. 

- Det system, vi har nu, der kan man anke sagen til landsretten, og hvor lang tid går der så? Går der yderligere et år her? Jeg synes, det er frustrerende både for os som udlejer, men også for den anden part, men så sandelig også for de 7.000 lejere, der gerne vil være i trygge omgivelser, siger Ebbe Jens Ahlgren.

Der er dog et problem, mener Anders Svendsen.

- Problemet er, at det er udvalgte kriminalitetsformer, der bliver straffet, så længe de er begået indenfor en kilometer fra ejendommen. Og det vil sige, at man kan miste sin bolig på ting, der ikke har noget med ens lejeforhold at gøre. Så hvis man for eksempel kommer i et værthusslagsmål, og det så er sket 700 meter fra hvor man bor, så kan det medføre, at man mister sin bolig. Det, synes vi ikke, er proportionalt. Det er bare dobbeltstraf, siger Anders Svendsen.

quote Det kan være særligt problematisk ved partnervold for eksempel – så er det altså både partneren og den voldsramte, der ryger ud

Anders Svendsen, chefjurist, LLO

Borgernes retssikkerhed er på spil

LLO mener også, at det går ud over beboernes retssikkerhed.

- Man vil få nogle meget uhensigtsmæssige domme, fordi kriminaliteten bare skal være begået en kilometer fra ejendommen. Der er alt simpel vold omfattet, og det kan være særligt problematisk ved partnervold for eksempel – så er det altså både partneren og den voldsramte, der ryger ud. Og det kan ikke være meningen, siger Anders Svendsen.

Men det er Ebbe Jens Ahlgren ikke enig i.

- Jeg ved ikke med retssikkerheden. Jeg kan godt forstå, at advokaterne piber over det, for det er det, de lever af. Men jeg vil sige, retssikkerheden – folk har jo været prøvet gennem det kriminalretslige system og har prøvet deres ankemuligheder med videre og har fået deres straffe, så det er jo det, vi ophæver dem på, siger han.