Det kan snart være slut med smøgerne i Slagelse Kommune

Snart kan rygepauser være fortid for offentligt ansatte i Slagelse Kommune. Kommunen lægger nemlig op til røgfri arbejdstid fra 1. august 2023.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Fra 1. august 2023 risikerer kommunalt ansatte i Slagelse Kommune at skulle kigge langt efter et stykke tobak i arbejdstiden. Kommunens har nemlig et forslag på bordet, som skal gøre arbejdstiden røgfri.

Økonomiudvalget havde forslaget på dagsordenen i november, men her valgte de at sende det forbi Sundhedsudvalget for efterfølgende at behandle forslaget i Økonomiudvalget i december. 

Sundhedsudvalget har forslaget på dagsordenen i dag, den 28. november.

- Vi ønsker, at flere får en sund livsstil og heriblandt også, at færre ryger. Ved at indføre det på vores arbejdspladser, så er vi med til at gå forrest i den politik, som vi også ønsker, at vores borgere skal følge, siger formand for Sundhedsudvalget i Slagelse Kommune, Nikolaj Bjørk Christensen (V).

quote Mit indtryk er, at hvis man først har været ryger i en del år, så kan det være ret svært at holde op.

Gert Jørgensen (C), borgmester, Sorø Kommune

I Sundhedsudvalgets dagsorden fremgår det, at 40 af 49 MED-udvalg i kommune ønsker røgfri arbejdstid, mens fire MED-udvalg ikke ønsker røgfri arbejdstid. Fem udvalg har hverken tilkendegivet, om de er for eller imod røgfri arbejdstid.

Hvad er MED?

Formålet med MED-systemet er at sikre, at alle medarbejdere får mulighed for indflydelse på:

  • egne arbejdsforhold (fx forholdene på egen arbejdsplads) og

  • rammerne for arbejdet (fx det overordnede budget for området).

Medarbejderne bliver repræsenteret af de medarbejderrepræsentanter, der sidder i MED-udvalgene.

Kilde: FOA

Det var Økonomiudvalget, der på et møde i juni besluttede at sende principperne for røgfri arbejdstid i høring i MED-organisationen. Dette skete på opfordring fra Sundhedsudvalget, som oprindeligt drøftede principper, forskellige modeller og proces for indførelse af røgfri arbejdstid på et udvalgsmøde i maj.

Ifølge Kræftens Bekæmpelse er rygning den forebyggelige årsag, som er skyld i flest tilfælde af kræft. Ifølge organisationen øger rygning risikoen for lungekræft og en række andre kræftformer. Hvert år dør 13.000 danskere af rygning. 

Indført i størstedelen af kommunerne

Langt størstedelen af landets kommuner (72 ud af 98, red.) har på nuværende tidspunkt indført røgfri arbejdstid, og flere er på vej. Det fremgår af Kræftens Bekæmpelses hjemmeside. De fleste kommuner i vores område indførte røgfri arbejdstid i 2020 og 2021. Slagelse Kommune var første gang ved at indføre røgfri arbejdstid i 2018. I 2019 blev der indført røgfri skoletid i kommunen.

- Jeg tror, vi alle har været på en arbejdsplads, hvor der er forskellige kulturer for - afhængig af om man ryger eller - hvor mange pauser, man holder. Jeg synes som arbejdsgiver, at vi godt kan tillade os at sætte en fælles kultur for, hvordan vi ønsker at have sådan nogle regler på vores arbejdsplads, siger Nikolaj Bjørk Christensen (V).

Ifølge Slagelse Kommune viser tal fra Sundhedsprofilen 2021, at 17,4 procent af borgerne i Slagelse Kommune ryger dagligt, hvoraf 73 procent af dagligrygerne ønsker at holde op med at ryge.

Røgfri med røgfri arbejdstidIndført
Sorø2013
Holbæk2014
Guldborgsund2015
Næstved2020
Kalundborg2020
Lolland2021
Odsherred2021
Stevns2021
Faxe2021
Ringsted2021
Kræftens Bekæmpelse

Sorø glæder sig over beslutning

Sorø Kommune var en af de første kommuner i Danmark til at indføre røgfri arbejdstid - og den første i vores sendeområde. Dette skete tilbage i 2013 og har været udført i praksis siden. Dengang de startede, var der også vilje til at prøve det af. 

- Der var ikke en enighed, men mange ville gerne prøve det her, men det gav også nogle udfordringer. Det er der ingen tvivl om. Det gik forholdsvis hurtigt. Det er en tilvænningssag, og jeg synes faktisk, at det er meget få episoder, der har været omkring det her. Så det er jeg rigtig glad for, siger borgmester i Sorø Kommune Gert Jørgensen (K).

- Mit indtryk er, at hvis man først har været ryger i en del år, så kan det være ret svært at holde op, og det skal man selvfølgelig respektere. Der er også det her med at gøre det på en gang, og at man er fælles om at gøre noget. Det kan også medvirke til, at det kan blive en succes, siger borgmesteren.

quote Jeg synes, at der er hensyn at tage her.

Nikolaj Bjørk Christensen (V), formand, sundhedsudvalget, Slagelse Kommune.

I Sorø havde de ifølge borgmesteren selv gode erfaringer med rygestopkurser, da de implementerede rygeforbuddet.

- Jeg tror faktisk, at der på et tidspunkt var rygestopkurser, som vi købte på apoteket. Det er måske også en god idé at starte op på noget sådan, således at det ikke bliver fra den ene dag til den anden, og det kunne måske være interessant, siger Gert Jørgensen.

Hensyn til selvbetalte pauser og døgnvagter 

Generelt gælder det i forslaget i Slagelse Kommune, at alle kommunalt ansatte ikke må ryge, og overtrædelse af retningslinjerne for røgfri arbejdstid kan få ansættelsesretlige konsekvenser. 

Der er dog et par undtagelser i forslaget. Medarbejdere med selvbetalte pauser er ikke omfattet af røgfri arbejdstid i den selvbetalte pause. Røgfri arbejdstid gælder ikke hjemmearbejde, men her opfordrer kommunen til røgfri arbejdstid.

quote Vi lægger vægt på, at det her ikke kun er et spørgsmål om at forbyde, men også hjælpe med at forebygge.

Nikolaj Bjørk Christensen (V), formand, sundhedsudvalget, Slagelse Kommune.

Derudover skal der være mulighed for at lave aftaler med medarbejdere på døgnvagt samt ved weekend- eller ugeophold med overnatning. 

Burde man ikke bare gå hele vejen og gøre det fuldstændig forbudt?

- Jeg synes, at der er hensyn at tage her, siger Sundhedsudvalgets formand, Nikolaj Bjørk Christensen (V).

- Blandt andet er der nogle hensyn til folk, som arbejder døgnet rundt i døgnvagter. Der er nogle hensyn til selvbetalte pauser. Det er principielt for mig, at hvis du selv har betalt din pause, så må du også selv bestemme, hvad du laver i din pause. Der er en række hensyn, som vi skal have til at gå op, for det er jo også en forudsætning for, at medarbejderne bakker op om det.

rygning forbudt
Læs også
Ny rygepolitik: Faxe Kommune indfører røgfri arbejdstid
rygning forbudt
Læs også
Ny rygepolitik: Faxe Kommune indfører røgfri arbejdstid

Med skæringsdatoen 1. august skriver kommunen, at de har givet medarbejderne god tid til at omstille sig. Det skyldes, at Kræftens Bekæmpelse som minimum anbefaler at man afsætter seks måneder fra beslutningen om indførelse af røgfri arbejdstid, til tiltaget træder i kraft.

- Vi lægger vægt på, at det her ikke kun er et spørgsmål om at forbyde, men også hjælpe med at forebygge. Alle medarbejdere skal have adgang til rygestopkurser og få hjælp til at komme væk fra røgen, hvis de ønsker det, siger Nikolaj Bjørk Christensen.

Rygeforbud
Læs også
Slagelse indfører røgfri skoletid: - Rygning er den største dræber
Rygeforbud
Læs også
Slagelse indfører røgfri skoletid: - Rygning er den største dræber

Hvis man som kommunalt ansat ønsker at stoppe med at ryge, kan man blive tilmeldt et af deres 18 årlige rygestophold. Derudover skriver kommunen, at de er klar på at tilføre flere midler til rygestop, hvis det bliver nødvendigt. 

Vordingborg arbejder nedefra og op

Udover Slagelse er den eneste anden kommune, der mangler at implementere røgfri arbejdstid Vordingborg Kommune. 

Kommunen er positiv over at indføre det, men de har valgt at sende bolden over til kommunens MED-udvalg for at sikre, at de er med på idéen.

Sundhedsordfører i Vordingborg Kommune Mette Høgh Christiansen (S) oplyser, at hun godt selv kunne tænke sig, at det gik lidt stærkere, men hun vil også gerne have, at medarbejderne synes, at det er en god idé.