Broløb udskydes for fjerde gang: - Udfordringen er at holde gejsten oppe

Coronarestriktionerne betyder, at det planlagte broløb nu må udskydes for fjerde gang.

- Det er hårdt. Men nu har vi lagt os fast på en dag, som vi tror på.

Sådan siger Per Hansen, der er løbsleder på Broløbet Storebælt.

- Udfordringen er at holde gejsten oppe. Både hos løberne, de frivillige, hos sponsorerne og hos os, der arrangerer løbet. Men jeg tror, at det betyder noget, at det gerne skulle munde ud i et langt bedre arrangement, siger han.

Det er nu meningen, at løbet skal afvikles lørdag den 11. september 2021.

- Vi tror på, at en så stor del af befolkningen på dette tidspunkt vil være vaccineret, sådan så vi kan arrangere et normalt broløb, hvor folk dels kan løbe normalt hen over broen - men også kan sidde bagefter og drikke en sodavand eller en fadøl. Alternativet var at afvikle et løb, hvor løberne sendes afsted i små grupper, og hvor der så at sige ikke var noget før og efter selve løbet, siger han.

Hvis de tilmeldte løbere er forhindret, så er det muligt at videresælge sin billet eller at få refunderet startgebyret, oplyser arrangørerne.

Arrangeres af frivillige

Broløbet arrangeres af frivillige, og at udskyde løbet resulterer i en betydelig mængde ekstraarbejde for løbets arrangører, der skal sætte en masse i gang for fjerde gang.

- Der er 40-45 foreninger involveret i selve afviklingen af løbet. De får del i overskuddet af løbet, så vi håber, at de frivillige fortsat er her trods udskydelsen. Det gør en stor forskel for det lokale foreningsliv, siger han.

Han har ellers store forhåbninger til årets løb, hvor en del af strækningen skal gennemføres på vejene på Sprogø, hvor der ellers normalt ikke er adgang for borgerne.

- Vores rute i år bliver spændende. På det tidspunkt er ynglesæsonen overstået, og derfor kan vi komme ud på andre ruter end normalt, siger han.