Brandskole slipper for påbud om brug af forurenende brandskum

Slagelse Kommune har afgjort, at Korsør Brandskole ikke er ansvarlig for PFOS-forureningen på grunden.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Det er ikke Korsør Brandskoles ansvar at oprense det giftige stof PFOS i området omkring skolen, som har medført forgiftning af jorden.

Det er blevet besluttet af Slagelse Kommune og bakkes op af Region Sjælland.

Det fortæller Bruno Jerup (EL), som er formand for udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø i Region Sjælland. 

quote Problemet er, at vi har mange andre forureninger med PFOS i regionen. Og en halv milliard er ti gange det samlede budget vi har til alle forureninger i regionen. Så derfor er det udenfor det realistiske, at vi kan grave så mange penge op af kassen

Bruno Jerup (EL), formand udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø i Region Sjælland

- Vi har været inde og kigge på, hvordan lovgivningen er på det her område, og er så enige med Slagelse Kommunes konklusion om, at vi desværre ikke kan pålægge brandskolen ansvaret for oprensningen.

Baggrunden for beslutningen er ifølge Slagelse Kommune, at brandskolen ikke har anvendt PFOS-holdigt brandskum, siden det blev ulovligt.

Bruno Jerup (EL) mener, at der er behov for en national handlingsplan.
Bruno Jerup (EL) mener, at der er behov for en national handlingsplan. Foto: Ida Valsted - TV2 ØST

PFOS-forureningen i Korsør blev kendt i 2021, da stoffet blev opdaget i høje niveauer i et område nedenfor brandskolen. 

Siden er miljøgiften fundet i jorden i den nærliggende kolonihave, og i kødet hos en række kreaturer, der græssede på en strandeng mellem Brandskolen og Korsør Nor.

Et økonomisk problem

Beslutningen betyder, at det ikke er muligt at kræve videre undersøgelser og oprensning af grunden.

Derfor bliver forureningen på brandskolen nu defineret som herreløs og bliver overdraget til Region Sjælland, som skal løse sagen for det offentliges midler. 

At forureningssagen er overdraget til Region Sjælland kan blive et økonomisk problem for regionen, som ifølge Bruno Jerup har lavet udregninger, der viser, at det vil koste op mod en halv milliard kroner at oprense grunden omkring brandskolen i Korsør. 

- Problemet er, at vi har mange andre forureninger med PFOS i regionen. Og en halv milliard er ti gange det samlede budget, vi har til alle forureninger i regionen. Så derfor er det uden for det realistiske, at vi kan grave så mange penge op af kassen, siger han.

Læs også
Undersøger ny kilde til PFAS - men eksperter undrer sig
Læs også
Undersøger ny kilde til PFAS - men eksperter undrer sig

Forureningen i området omkring Korsør Brandskole stammer fra det brandslukningsskum, man brugte på skolen. 

PFOS-forureningen har spredt sig via regnvand og spildevandsdræn til nærliggende kolonihaver og en eng, hvor der gik køer og græssede. Køerne tilhørte den lokale kogræsserforening, som i årevis har spist kød fra kvæget – kød, der altså havde et alarmerende højt indhold af PFOS.

Behov for en national handlingsplan

Da det er svært at se, hvordan der kan findes en løsning på problemet med PFOS-forureningen, efterlyser Bruno Jerup en national handlingsplan på området.

- Med en national handlingsplan vil det betyde, at man bliver nødt til at vurdere, hvad man vil gøre ved de forskellige forureninger. Man kan nok ikke oprense dem alle sammen, men det er vigtigt, at der kommer en handlingsplan.

Derudover er det vigtigt med en national plan for at sikre beskyttelsen af overfladevand, som også er en del af regionens ansvarsområde. Dog er det kun i det omfang, at det nationalt er besluttet, hvor der skal gøres en indsats og hvor der skal allokeres penge hen, forklarer Bruno Jerup.

- Vi skal have gjort noget ved det overfladevand, som bliver forurenet, også ved brandskolen, hvor der stadig er udsivning til Korsør Nor, og det er der simpelthen nødt til at blive gjort noget ved meget snart, siger han.

TV2 ØST har forsøgt at få en kommentar fra den fungerende miljøminister, Lea Wermelin (S), men hun er ikke vendt tilbage på vores henvendelse i dag.