¨

Blåt mindretal stævnede kommunen – nu har parterne droppet sagen øjeblikkeligt

Foto: Jan Vinholdt

Sidste år valgte det blå mindretal at stævne Slagelse Kommune, fordi de mente, at de havde været udsat for en politisk udrensning. Nu er sagen droppet.

Mudderkastning og ballade har fyldt i byrådssalen i Slagelse Kommune gennem lang tid, men måske er det for alvor fortid nu.

I sommeren sidste år valgte det blå mindretal i kommunen bestående af Venstre, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre at slæbe Slagelse Kommune i retten.

For tilbage i marts måned sidste år blev ni af de kommunale udvalg reduceret til syv. En beslutning, som betød, at blå blok mistede fem udvalgsformandsposter og flertallet i flere udvalg. Og en beslutning, som det blå mindretal kaldte en politisk udrensning.

Men nu er solen også begyndt at skinne i Slagelse, og parterne har nu indgået en politisk aftale om at droppe søgsmålet.

- Parterne er enige om, at sagen har principiel betydning, og at en retsafgørelse ville have været gavnlig; men parterne er også enige om, at hensyn til de involverede medarbejdere, yderligere omkostninger i sagen, og det fremadrettede samarbejde i Slagelse Kommune og Slagelse Byråd vægter højere end en retslig afgørelse af sagen, skriver de i aftalen.

En lignede sag fra Randers

Aftalen er underskrevet af Venstres gruppeformand Knud Vincents, Dansk Folkepartis gruppeformand Ann Sibbern, Radikale Ventres gruppeformand Troels Brandt, borgmester John Dyrby Paulsen (S) samt kommunaldirektøren.

Parterne har aftalt, at sagen stoppes øjeblikkeligt, og de har ikke yderligere kommentarer til offentligheden om sagen, skriver de.

Derfor finder man aldrig ud af, om udfaldet i retssagen havde været den samme, som man så i Randers Kommune.

Her havde tre byrådspolitikere lagt sag an mod kommunen, fordi de mente, at flertallet retmæssigt havde frataget dem deres udvalgsformandsposter tilbage i 2015. De tre vandt sagen, fordi det blev vurderet, at ændringerne i styrelsesvedtægterne bundede i uvedkommende hensyn.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App