630 borgere kan risikere at få påbud om at rense deres spildevand

Undersøgelser af vandløb i det åbne land i Slagelse Kommune er slut. Borgere tæt ved sårbare vandløb risikerer nu at få påbud om spildevandsrensning.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Op mod 630 borgere i Slagelse Kommune skal i gang med at spare op til en form for rensningsanlæg på deres grund.

Firmaet Orbicon er nemlig færdig med at undersøge vandløbene i Slagelse Kommune.

Firmaet har kigget på vandløbenes ilttilstand over tid og på, hvor langt væk en ejendom skal ligge, for at spildevandet ikke ender i det pågældende vandløb.

Konklusionen er 750 meter.

quote Det her betyder ikke, at vi ikke stadigvæk kigger på den enkelte ejendom. Nu ved vi bare, hvilke ejendomme, vi skal koncentrere os om

Bo Gabe, chefkonsulent i Slagelse Kommunes afdeling for Teknik og Miljø. 

Ejendomme ud til sårbare vandløb kan få påbud

De borgere, der bor inden for 750 meters afstand til de mest sårbare vandløb kan ende med at få et påbud om, at de skal rense deres spildevand. Det har politikerne i Slagelse Kommunes Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalg for nylig bestemt. 

Det er blandt andet Vestermose Å og Bjerge Å, begge nord for Slagelse, der er blevet kategoriserede som meget sårbare. Ialt kan cirka 630 ejendomme ende med at få et påbud.

- Det her betyder ikke, at vi ikke stadigvæk kigger på den enkelte ejendom. Nu ved vi bare, hvilke ejendomme vi skal koncentrere os om, siger Bo Gabe, som er chefkonsulent i Slagelse Kommunes afdeling for teknik og miljø. 

- Der kan jo godt bo to side om side, hvor den ene leder sit spildevand direkte ud i vandløbet via et plasticrør, mens den anden leder sit spildevand ud igennem et større skovområde, før det ender i vandløbet, og dermed er blevet renset inden, siger han.

Den politiske beslutning betyder samtidig, at dem, der bor ud til store vandløb med meget vandgennemstrømning går fri. De vandløb er nemlig ikke så sårbare overfor spildevand, konkluderer Orbicon. 

Fair Spildevand: Slagelse-modellen er død

I en pressemeddelelse fra Landsforeningen Fair Spildevand kalder man nu "Slagelse-modellen" for død.

Kommunen er ifølge foreningen den eneste i landet, der har ville foretage konkrete vurderinger af ejendommene på landet, inden man bare udstedte et påbud om spildevandsrening.

quote Hvis Slagelse Kommune dropper at foretage de konkrete vurderinger af ejendommene, som de er forpligtede til ifølge loven, til fordel for en 750 meters grænse-model, som Orbicon har anbefalet, så er de berørte borgere i Slagelse jo blevet holdt for nar.

 Peter Kiær, bestyrelsesmedlem i Landsforeningen Fair Spildevand

Men bestyrelsesmedlem i Fair Spildevand, Peter Kiær fra Terslev i Faxe Kommune, frygter, at den model nu er blevet erstattet af en ny ”skrivebordsmodel”, der gør det nemt for kommunen at administrere, men ødelægger retssikkerheden for borgerne.

- Hvis Slagelse Kommune dropper at foretage de konkrete vurderinger af ejendommene, som de er forpligtet til ifølge loven, til fordel for en 750 meters grænse-model som Orbicon har anbefalet, så er de berørte borgere i Slagelse jo blevet holdt for nar, udtaler bestyrelsesmedlem i foreningen, Peter Kiær. 

Kommune: Vi vil stadig lave konkrete vurderinger

Men næstformanden i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, Knud Vincents (V) er ikke enig i, at "Slagelse-modellen" er død.

- Jo, hvis de (Fair Spildevand, red.) havde en forventning om, at ingen ejendomme skulle have renset deres spildevand, men det har jo aldrig været målet. Vi har fået belyst, hvor miljøbelastningen kommer fra i de enkelte vandløb, og har nu et bedre grundlag for at gøre, som vi gør. Desuden vil der stadigvæk blive foretaget individuelle undersøgelser af den enkelte ejendom, før der eventuelt udstedes et påbud om spildevandsrensning, siger næstformanden.

Chefkonsulent Bo Gabe gætter på, at der formentlig vil gå tre-fire år, før Slagelse Kommune er færdig med at give varsler og dernæst påbud til de relevante ejendomme.

Det er nedenstående pragraf i spildevandsplanen, der gør, at kommunerne skal undersøge hver enkelt ejendom, inden de bare giver påbud om spildevandsrensning.

Spildevandsbekendtgørelsen