¨

Planer om asylø kom bag på politiforeningens formand – risikerer at mangle betjente

Foto: TV ØST

Formanden for Sydsjælland og Lolland-Falsters Politiforening tror, der kommer en stor udfordring med at rekruttere betjente nok til udrejsecenteret.

Fredag aften hørte John Hansen første gang, at et nyt udrejsecenter på øen Lindholm i Stege Bugt var blevet skrevet ind i den nye finanslov.

John Hansen er formand for Sydsjælland og Lolland-Falsters Politiforening. Og meldingen kom bag på ham.

- Det gjorde det, fordi det var jo ikke noget, vi blev orienteret om, før beslutningen var taget. Jeg tror, det kom bag på alle, undtagen dem, der har siddet med i forhandlingerne omkring det her, siger John Hansen.

Vi skal allerede i gang nu. Politikerne og Rigspolitiet skal i gang med at rekruttere lige nu

John Hansen, formand for Sydsjælland og Lolland-Falsters Politiforening

- Jeg kunne godt se, at det var nogle rigtig store beløb, der var sat af til det, og samtidig et stort ressourcebrug af politiårsværk, konstaterer John Hansen.

Det bliver en udfordring

Skrevet sort på hvidt i finansloven skal er være politi til stede døgnet rundt på det kommende udrejsecenter på øen.

Samtidig skal der skabes en tryghedsskabende polititilstedeværelse omkring færgelejet i Kalvehave, hvor færgen fra Lindholm lægger til, og i lokalområdet.

- Regeringen og Dansk Folkeparti vil sikre, at politiet ved meroptag på Politiskolen får ressourcer til at løse politiets opgaver på og omkring Udrejsecenter Lindholm, står der desuden.

Og det kan blive en udfordring, lyder det fra John Hansen.

- Jeg ved ikke, hvor mange årsværk, der skal bruges i forbindelse med det, men man kan sige, at den bevogtningsmæssige del på selve øen af de her 100-125 kriminelle asylansøgere, der skal være der – der skal jo bruges et antal politiårsværk.

En urealistisk plan

En tommelfingerregel hedder, at en person kræver seks til syv politifolk, hvis vedkommende skal døgnbemandes.

- Og så kan man jo begynde at gange op, hvor mange man mener, der skal til for at bevogte og modstå eventuelle konflikter.

Og det er bare politifolkene på øen. Som nævnt skal politiet også sørge for en tryghedsskabende indsats i nærområderne. Derfor mener John Hansen, at det er med at komme i gang.

- Vi skal allerede i gang nu. Politikerne og Rigspolitiet skal i gang med at rekruttere lige nu, siger han.

Er det realistisk?

- Nej, lyder det fra John Hansen efter en kort tænkepause.

- Det er det ikke. Vi har udfordringen i forvejen med at rekruttere det antal politifolk, der skal bruges ud fra de tidligere finanslovsforhandlinger. Det er rigtig positivt, at vi har fået bevillinger til det, men vi har udfordringer.

Formand frygter det ikke

For politikredsen har i forvejen højt politisk prioriteret grænsekontrol, hvor kredsen skal have rekrutteret flere politifolk.

- Frem mod 2021 er vi i gang med at rekruttere, så man får op mod 50 flere årsværk i vores politikreds. Hertil skal så lægges det x-antal polititjenestemænd, der skal bruges til opgaven på Lindholm. Så for mig at se, er vi over 100 samlet set, som alene skal tilføres vores politikreds, siger John Hansen.

Det er en udfordring for politikredsen og politiet i Danmark

John Hansen, formand for Sydsjælland og Lolland-Falsters Politiforening

- Set fra min stol, så skal Rigspolitiet i hvert fald i fang hurtigt med at rekruttere, og politikerne skal måske også indtænke nogle økonomiske muligheder.

Frygter du udrejsecenteret, når det kommer?

- Nej, det er forkert at sige frygt. Men det bliver da udfordrende, siger John Hansen.

- Det er en udfordring for politikredsen og politiet i Danmark. Jeg tror, det bliver en opgave for flere end vores politikreds med hensyn til personale. Jeg tror, man kan blive udfordret i at skaffe det antal, der skal bruges, men det er ikke noget, jeg har belæg for at sige på nuværende tidspunkt.

Politidirektør: - Det er god tid endnu

Politidirektøren i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Lene Frank, er dog ikke bekymret for rekrutteringen af politifolk til udrejsecenteret på Lindholm endnu.

- Der er jo på finansloven sat ressourcer af til mere bemanding. Både til at sikre tryghed og beredskab på centeret og i områderne omkring, siger hun.

I finansloven står der, at regeringen og Dansk Folkeparti vil sikre med et meroptag på Politiskolen, at der er ressourcer nok. Er det realistisk?

- Så bliver der jo igangsat en rekrutteringsindsats, siger Lene Frank.

Hvordan opgaven skal løses mere konkret, kan politidirektøren ikke allerede nu kommentere på.

- Der er jo god tid endnu, lyder det.

Der afsættes en reserve på 34 millioner kroner i 2019, 300 millioner kroner i 2020, 200 millioner kroner i 2021 og 225 millioner kroner i 2022 til blandt andet etablering og drift af udrejsecentret samt øget operativ kapacitet til politiets indsats.

TV ØST har forsøgt at få en kommentar fra Kriminalforsorgen, da de skal være operatør af udrejsecenteret. De vil dog ikke kommentere sagen på nuværende tidspunkt.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App