¨

Modstanden mod udrejsecenter på Lindholm vokser

Modstanden mod oprettelsen af et udrejsecenter på Lindholm vokser. Foto: TV ØST

Politikere, erhvervsfolk og borgere i Vordingborg kommune protesterer mod regeringens forslag om at oprette et udrejsecenter på øen Lindholm.

Der gik ikke lang tid fra forslaget om at lave et udrejsecenter på øen Lindholm i Stege Bugt blev præsenteret, til de første protester og bekymringer om projektet blev luftet. Modstanden mod projektet vokser fortsat i lokalområdet, hvor der bliver taget initiativ til møder og underskriftsindsamlinger.

Breve til ministrene

Både Vordingborgs borgmester, Mikael Smed (S), og formanden for Vordingborg Erhvervsforening, Christian Brix-Hansen, har sendt åbne breve i protest mod regeringens beslutning.

Læs erhvervsformandens brev til statsministeren 

Til Statsminister Lars Løkke Rasmussen og Finansminister Kristian Jensen

 

Af Direktør Christian Brix-Hansen, Civiløkonom, MBA
Formand for Vordingborg Erhvervsforening & Vordingborg Erhverv A/S

 

Alt taget i betragtning føles jeres påtænkte flytning af kriminelle udlændinge fra Kærshovedgård ved Ikast i Jylland til Lindholm her i Vordingborg kommune som en tydelig nedprioritering af vores område. Ja, faktisk nærmest som en hån.

 

Vi er mange, som har kæmpet en lang kamp for at bevare de mange vidensarbejdspladser i vores område, som DTU har på Lindholm i dag, hvor DTU som bekendt bruger øen til virusforskning vedr. bl.a. svinepest, rabies, mund-og klovsyge, og lignende, smittefarlige virussygdomme.  

 

Når I giver den skattefinansierede virksomhed DTU lov til at flytte disse for os så vigtige arbejdspladser væk fra vores område og ind til hovedstaden (hvad vi i øvrigt ikke tror, at Københavnerne er så glade for pga. den iboende smittefare), så går dette stik imod jeres egne ønsker om at decentralisere offentlige arbejdspladser, og det vil desuden være til umådelig stor skade for vores område.  

 

At I nu også ønsker at erstatte vores tab af disse værdifulde vidensarbejdspladser med et udrejsecenter for dømte, kriminelle udlændinge, mv., det er blot at gnide ekstra meget salt i såret. Og det værste ved det hele er, at en flytning fra Kærshovedgård til Lindholm slet ikke giver mening objektivt set:

 

I området omkring Kærshovedgård ved Ikast i Jylland kan de kriminelle udlændinge i dag bevæge sig frit rundt i lokalområdet i dagtimerne, hvilket skaber utryghed i den lokale befolkning. I lægger nu op til, at de kriminelle udlændinge i stedet flyttes til Lindholm i Vordingborg kommune, hvor de så kan bevæge sig frit rundt i lokalområdet i dagtimerne, hvilket vil skabe utryghed i den lokale befolkning.

 

Utryghed i Ikast-området vil således blive erstattet med utryghed i Kalvehave og de omkringliggende byer Stege, Vordingborg og Præstø. En flytning fra Kærshovedgård til Lindholm løser derfor ikke hovedproblemet, som er, at fritgående kriminelle udlændinge skaber utryghed i en lokalbefolkning, punktum.

 

I vil blot flytte problemet fra ét geografisk område til et andet. En flytning fra Kærshovedgård til Lindholm er således ren og skær symbolpolitik. Og det værste af det hele er, at en sådan flytning angiveligt vil koste os skatteborgere flere hundrede millioner kroner. Jeg skal derfor på det skarpeste opfordre til, at I udviser samfundsøkonomisk ansvarlighed og undlader at bortødsle skatteborgernes penge på en flytning af problemet fra ét sted til et andet. I burde i stedet investere i at løse problemet effektivt, der hvor det er i dag. 

 

Såfremt I mod bedre vidende vælger at gå videre med den omkostningstunge og rent symbolske flytning af de kriminelle udlændinge fra Kærshovedgård til Lindholm, så vil jeg bede jer oplyse, hvad de samlede meromkostninger vil være ved at flytte personerne fra det ene til det andet sted (inkl. hele investeringen i at overtage og omdanne DTUs virusforskningsinstallationer til menneskelig beboelse, samt hele driftsomkostningen til den løbende færgedrift for at sejle de kriminelle udlændinge til Sjælland om morgenen og tilbage til Lindholm igen om aftenen).
 

Se mere

Christian Brix-Hansen er bekymret for udflytningen af arbejdspladser i forbindelse med lukningen af DTU’s forsøgsstation på Lindholm, mens borgmester Mikael Smed peger på den utryghed, der vil opstå i lokalområdet, når en gruppe af udviste, kriminelle asylansøgere skal flytte ind på øen i Stege bugt.

Læs bogmesterens brev til ministrene

Henvendelse vedr. øen Lindholm som udrejsecenter

 

Kære Kristian Jensen og Inger Støjberg

 

Det er med betydelig forundring, at vi i Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune har erfaret, at regeringen sammen med Dansk Folkeparti planlægger at oprette et udrejsecenter for bl.a. kriminelle udviste, udlændinge på tålt ophold og fremmedkrigere på øen Lindholm i Stege Bugt. Ikke blot er udmeldingen kommet bag på os, den har også allerede skabt uro og bekymring i lokalbefolkningen.
Sagt meget kort, så virker det som en forhastet beslutning, der i helt uhørt grad medfører spild af skatteborgernes penge. Et i øvrigt meget mærkeligt signal til omverdenen og til os som kommune, da vi og flere andre kommuner i den grad kæmper for generelt at få økonomien til at hænge sammen.

 

Etableringen af et nyt udrejsecenter på Lindholm giver efter vores opfattelse hverken mening økonomisk eller samfundsmæssigt. Lad os give et par eksempler.
Som vi forstår regnestykket, så kommer etableringen og driften af det nye udrejsecenter på Lindholm — med plads til IOO beboere og en bufferkapacitet på 25 - til at koste skatteborgerne 759 mio. kroner frem mod 2022.

 

Driften i sig selv bliver en dyr omgang. 1 2022 koster det 1,8 mio. kroner pr. beboer på det nye udrejsecenter, hvis alle 125 pladser bliver fyldt ud. Det er helt sikkert lysår dyrere end at bo på hoteller og kroer i vores kommune. En af årsagerne til den høje pris er, at valget er faldet på en ø, hvor bl.a. alle byggematerialer skal fragtes med færge over til øen. Det alene vil fordyre hele byggeriet med 10-15 procent. Og når byggeriet står klart, så skal ikke bare de ansatte fragtes derover — de skal lidt firkantet sagt også selv have vand med, da der ikke er rent drikkevand derovre. Drikkevand skal fragtes til øen med færge.

 

Som vi forstår regeringens udmeldinger, skal hele øvelsen med at oprette et nyt udrejsecenter på Lindholm også sikre, at man kan holde bedre øje med beboerne på centret, så de ikke har mulighed for at begå kriminalitet i Danmark. Her er det dog vigtigt at pointere, at øen Lindholm ikke er et afsides sted. Beboerne på det nye udrejsecenter får fri adgang til de omkringliggende samfund med daglige færgeafgange til Kalvehave. Herfra er der busser videre mod alle de større byer på Sjælland. Så selv om der ikke vil være færgedrift fra sidst på aftenen til næste morgen, så har beboerne på det nye udrejsecenter på Lindholm fortsat mulighed for at bruge de resterende timer på fastlandet. Dermed er en ø-placering heller ikke den ultimative løsning på at få mere styr på, hvad beboerne på udrejsecentret laver.

 

Tryghed for lokalbefolkningen
Hvor det er bedst at placere et udrejsecenter for denne gruppe udlændinge i landet, ved vi ikke. Men forslaget om at flytte dem fra én landsdel til en anden løser grundlæggende ikke problemerne med den oplevede utryghed hos borgerne i lokalsamfundet — uanset om de placeres på en ø eller ej.

 

Vi kan se, at regeringen og Dansk Folkeparti også har lagt op til initiativer, der skal skabe tryghed for lokalbefolkningen bl.a. med politi omkring færgelejet i Kalvehave. Men vi mangler en yderligere forståelse af, hvad det mere præcist går ud på, herunder: Er det døgnbemanding? Hvor meget mere politi kommer til byen, og hvor kommer de til at patruljere? Hvordan bliver disse indsatser anderledes og mere tryghedsskabende end de, der er iværksat i forbindelse med Udrejsecenter Kærshovedgård i dag?

 

Der skal findes en samfundsmæssig ansvarlig løsning
I Vordingborg Kommune vil vi opfordre regeringen og Dansk Folkeparti til at se nærmere på, hvordan vi kan finde en mere fornuftig løsning til placering af denne gruppe af udlændinge. Kunne de 759 mio. kroner ikke blive brugt bedre til fx mere politi i lokalområdet ved det eksisterende Udrejsecenter Kærshovedgård? Eller kan vi finde et andet sted til at placere det nye udrejsecenter til en samfundsmæssig fornuftig pris?

 

For hvis der er et problem, så skal det naturligvis løses. Og selvom det nemme er at sige, at vi umiddelbart helst ikke vil løse det i Vordingborg Kommune, så må vi på lige fod med andre kommuner se på, om vi kan være en del af en løsning. Men på det konkrete plan virker det ejendommeligt at bygge nyt på en ø som Lindholm, hvor anlægsomkostninger er væsentligt højere end ved at opføre et udrejsecenter på fastlandet eller ved anvendelse af ubenyttede bygninger på fastlandet.

 

Vi vil bede om et møde vedrørende sagen. Vi håber desuden, at vores betragtninger vil indgå i behandlingen af Finansloven, så der kan blive truffet en mere samfundsansvarlig og fornuftig beslutning om enten at fastholde denne specifikke gruppe af udlændinge på Udrejsecenter Kærshovedgård eller placere et nyt udrejsecenter et sted, hvor det giver mere mening økonomisk set.

 

Venlig hilsen
Borgmester

Mikael Smed 

Se mere

Håber det vil ændre noget

- Det er et problem, at man overfører utrygheden fra et sted til et andet. Der er mange flere borgere her, der bliver berørt af det, siger borgmester Mikael Smed, der håber, at hans kritik kan ændre regeringens planer om udrejsecenteret.

- Jeg håber jo at alle de informationer og spørgsmål, som jeg kan komme med, kan være med til at belyse sagen og måske også gøre at beslutningstagerne tænker over det, siger borgmesteren.

Artiklen fortsætter under billedet.

Borgmester Mikael Smed (S) håber, at hans protester mod udrejsecenteret, kan ændre regeringens planer for Lindholm. 

Mikael Smed fortæller, at han vil deltage ved Socialdemokratiets borgermøde om Lindholm, der holdes i Kalvehave i næste uge, blandt andet for at vise, at der er rigtig mange borgere, der er imod forslaget.

- Jeg vil rigtig gerne mødes med de borgere og høre, hvad de har at sige. Det er også et signal om, at der er mange, der bliver berørt af det her, siger borgmesteren.

Folkemøde om Lindholm

Mandag den 17. december holder debatforeningen Folkemøde Møn et møde om Lindholm. Det foregår i Viemose forsamlingshus, og Peter Brink, der er formand for debatforeningen Folkemøde Møn, håber på et stort fremmøde. Placeringen af et udrejsecenter på Lindholm i Stege Bugt, har nemlig konsekvenser for hele Regionen, mener han.

- Det er noget, der berører faktisk hele Region Sjælland. Hvis man har været på Lindholm, så ved man, at det faktisk er ret nemt at komme derud. Man behøver faktisk ikke at tage færgen, man kan gå, når der er lavvande eller tage en jolle, hvis man vil det. Så det der med, at de er låst på øen, det er jo bare en historie, de har adgang til hele Sjælland, og der er altså kun en time til København, hvis man kører af motorvejen, så det er en problematik, der berører alle på Sjælland, siger Peter Brink.

Artiklen fortsætter under billedet.

Debatforeningen Folkemøde Møn udspringer af Folkemøde Møn.  Foto: Peter Kryger - TV ØST

Foreningen har inviteret de folkevalgte politikere i Region Sjælland til at komme og svare på borgernes spørgsmål om udrejsecenteret.

Indsamling af underskrifter

Foreningen Stop Diskrimination har også taget et initiativ, de vise, at det langt fra er alle, der er tilfredse med at øen Lindholm skal huse et udrejsecenter. De har de lavet en underskriftindsamling og en Facebook-gruppe for at vise borgernes utilfredshed med forslaget. 

I skrivende stund har 1.236 skrevet under

Også Socialdemokratiet i Vordingborg har lavet ind underskriftsindsamling.

Her har 1.542 skrevet under indtil nu

Øen bekymrer FN 

Det er ikke kun i nærområdet, der er utilfredshed med forslaget. 

FN har udtrykt bekymring for de danske planer om at samle udvisningsdømte kriminelle udlændinge på øen, og lektor Louise Halleskov Storgaard, fra juridisk institut på Aarhus Universitet, har påpeget, at ordningen være menneskeretlig kontroversiel.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App