Vil have nære sygehuse

Regionens borgere interesserer sig for sygehuspolitik - og et stort flertal vil bevare de nuværende sygehuse. Det viser en meningsundersøgelse, som TV2 Øst har lavet blandt alle modtagerne af vort nyhedsbrev.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Godt 500 svarede og blandt disse udtrykte hele 68%, at de er enige med det politiske flertal i Region Sjælland: De nuværende sygehuse skal bevares.

Når Sundhedsstyrelsen ellers har anbefalet at lukke sygehuse og dermed samle og udbygge ekspertisen på nogle færre sygehuse er der modstand blandt hovedparten af de, der har besvaret TV2 Østs undersøgelse. Kun 9% er helt enige i dette synspunkt, mens 16% er delvist enige. 64% er uenige.

Sygehuspolitik har også befolkningens store interesse. Næsten 85% svarer ja til at de interesserer sig for fremtiden for sygehusene i Region Sjælland. Kun 1% af de adspurgte er slet ikke interessserede.

Interessen viser sig også i de mange kommentarer, som ledsagede besvarelserne.

Her er nogle udpluk:

Det er ikke nemt at være politiker. Men jeg mener, at de laver deres arbejde ret ordentligt.

Det kommer til at koste liv, hvis der bliver færre sygehuse

Jeg mener at der er for langt fra udkantsområderne til de nuværede sygehuse. Jeg mener derfor at nogle af de lukkede sygehuse skal genåbnes.

Hvis der bliver nedlagt sygehuse her i regionen, bliver der for langt for mange pårørende/venner, til at besøge patienterne. Nogle har slet ikke råd til at køre så langt hver eller hver anden dag. Resultatet er, at patienterne føler sig ensomme, isolerede og mere syge, når de ikke får ret mange - eller slet ingen - besøg.

Regionspolitikerne har ret. Man må gå ud fra, at de kender de sjællandske forhold betydelig bedre end nogle centralt placerede politikere, der kun ser ting på papiret og ikke i virkeligheden.

De skal slet ikke nedlægge sygehusene. Det er totalt uacceptabelt, at vi skal have 100 km til et sygehus

Det er komplet sindsygt som de udsulter Næstved Sygehus. Det er områdets største kommune med over 80.000 indbyggere - og hvis der ikke skal være et fuldt funktionsdygtigt sygehus her, tja så kan de ligeså godt rive det ned og lave en kirkegård i stedet.

Når ambulancen kommer fra Stockholm så lad os da også bruge et hospital i Stockholm!

Nedlæggelse af sygehusene, kræver en forbedring af skadesklinikkers kvalitet samt at responstiden for ambulancer overholdes - også i udkantskommuner.

[Politikerne i RegionSjælland] har skudt sig selv i foden ved stædigt at fastholde deres plan. Det bøder de for nu. Efter min mening tør de ikke lukke sygehuse, fordi de er bange for, at folk sætter deres kryds et andet sted end hos dem næste gang, der er valg.

Planen virker ikke fremtidssikret, men mere et udtryk for at regionspolitikerne ikke ønsker/tør tage upopulære beslutninger for at sikre det bedste sygehusvæsen i fremtiden.

Da vi ikke kan/vil betale hvad det koster at have alle mulige specialister på de små sygehuse, må vi nødvendigvis samle specialer på få større. Det vil være bedre for patienten, at det er en rutineret læge, der behandler.

Hvis vi skal fastholde de dygtige læger må vi have større og færre sygehuse, ellers flygter de alle til privathospitalerne

Hvad mener du?

Kom med din egen kommentar til sygehuspolitikken i kommentarfeltet herunder: