¨

Vil have bompenge på Storstrømsbro

Det kan være trafikanterne, der får lov til at betale for en udskiftning af Storstrømsbroen. Venstre kræver bompenge som en del af betalingen.

Brugerbetaling kan være løsningen

Transportminister Henrik Dam Kristensen (S) udelukker ikke, at det bliver de kommende trafikanter og togpassagerer på Femern-forbindelsen, der kommer til at finansiere den ny bro over Storstrømmen, skriver Licitationen - Byggeriets Dagblad.

Regeringen har i sit finanslovsforslag for 2013, der blev fremlagt forleden, lagt op til at bruge 3,9 mia. kroner fra Infrastrukturfonden til en ny Storstrømsbro med dobbeltsporet jernbane.

Venstre vil have bompenge

Det vækker kritik hos Venstre, der ser den ny bro som en integreret del af Femern-forbindelsen og derfor mener, at brugerbetalingen på Femern også skal dække opførelsen af Storstrømsbroen.

- Forholdet er imidlertid, at vi først kender de samlede anlægsomkostninger på Femern-forbindelsen, når der er vedtaget en anlægslov formentlig i efteråret 2014, og så længe kan vi ikke vente med at træffe beslutning om en ny bro over Storstrømmen, hvis den skal stå færdig samtidig med Femern, siger Henrik Dam Kristensen.

- Først når vi kender prisen for Femern-projektet, kan det vurderes, om projektet eventuelt kan bære yderligere anlægsomkostninger, og så skal det i givet fald overvejes, siger ministeren.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App