Valentin udpeges som hovedskurken

Der bliver nu indledt retslige skridt mod den gamle direktion, bestyrelse og revision i Roskilde Bank. Bankdirektør Niels Valentin Hansen var hovedansvarlig.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Den tidligere bankdirektør Niels Valentin Hansen har hovedansvaret for, at Roskilde Bank kollapsede. Men også bestyrelsen og bankens revisorer har handlet "kritisabelt og ansvarspådragende". Det konkluderer en stor advokatundersøgelse, som bankens nuværende bestyrelse har sat i gang. Den gamle direktion og bestyrelse i Roskilde Bank kan se frem til en retssag og erstatningskrav for deres rolle i bankens dramatisk kuldsejling. Og for Niels Valentin Hansen kan det ende med en straffesag for mandatsvig.

- Det er advokaternes vurdering, at Niels Valentin Hansen bærer hovedansvaret for bankens sammenbrud, og at han i perioden indtil sin fratræden den 30. april 2007 groft har tilsidesat sine pligter som administrerende direktør i Roskilde Bank, og at hans handlinger og undladelser indebærer en overtrædelse af aktieselskabsloven § 54 og lov om finansiel virksomhed § 71 samt et klart ansvarsgrundlag over for banken, konkluderer advokaterne, der understreger, at Niels Valentin Hansen dermed kan gøres ansvarlig for en stor del af bankens tab.

Om der også bliver en straffesag mod bankdirektøren er nu op til Finanstilsynet, der er gået i gang med at forberede politianmeldelser mod ledelsen.

Bestyrelsen i Roskilde Bank A/S har ikke kun besluttet at indlede retslige skridt mod direktør Niels Valentin Hansen. Også direktør Arne Wilhelmsen, leder af bankens kreditudvalg Allan H. Christensen, bestyrelsesformand Peter Müller og de øvrige medlemmer af bankens gamle bestyrelse samt bankens tidligere revisor, Ernst & Young har forsømt deres pligter, konkluderer rapporten.

Bestyrelsen undlod at føre et forsvarligt tilsyn med bankens direktion, og kunne have begrænset bankens tab, hvis de havde været vågne, og bankens revisor Ernst & Young har ikke ført ordentligt tilsyn, og kan nu ligeledes se frem til et større erstatningskrav.

Undersøgelsen omfatter perioden fra 1. januar 2005 til august 2008. Den konkluderer, at bankens sammenbrud skyldes en høj risikoprofil og mangelfuld håndtering af kreditsager i kombination med en dårlig kreditkultur.

- I den forbindelse vurderes det, at såvel ledere i banken, de enkelte medlemmer af bankens daværende bestyrelse samt intern og ekstern revision i en række tilfælde har handlet kritisabelt og ansvarspådragende over for banken, skriver den nye bestyrelse i Roskilde Bank, der nu er under afvikling.

Bestyrelsen ønsker ikke at uddybe beslutningen om at indlede retslige skridt yderligere. Det bliver nu advokat Henrik Lind fra advokatfirmaet, Gorrissen Federspiel Kierkegaard, der skal forberede og gennemføre sagerne.

Det var et gigantisk tab i 2008 i den nye Roskilde Bank på ikke mindre end 3,5 milliarder kroner, som fik bestyrelsen til at iværksætte undersøgelsen.

Roskilde Bank kuldsejlede i sommeren 2008 efter massive nedskrivninger på udlån til ejendomssektoren - første halvår af 2008 gav et underskud på ikke mindre end 5,1 milliarder kroner. Nationalbanken og banksektorens Private Beredskab overtog derefter banken, der nu er overdraget til statens afviklingsselskab Finansiel Stabilitet.

Niels Valentin Hansen har i flere interviews siden krakket undret sig over, at det kunne gå så galt og afvist, at han bærer en del af skylden for den katastrofale udvikling i banken, men advokaterne når altså frem til en anden konklusion.

I september sidste år blev filialnettet solgt fra til Nordea, Arbejdernes Landsbank og Spar Nord, mens den nye Roskilde Bank nu sidder tilbage med de kunder, ingen andre vil have. Det er planen at afvikle Roskilde Bank hurtigst muligt. Ingen forventer dog, at det sker før tidligst i 2012.