Unge mødre bor i udkantsdanmark

Når danske teenagepiger får børn sker det langt oftere i udkantskommuner end i større byer.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

I nogle kommuner er næsten hver tiende førstegangsfødende en teenagepige på 19 år eller yngre. Udsigten til arbejdsløshed og ringe uddannelsesmuligheder spiller ind, når teenagepigerne vælger at få et barn, siger en ekspert.

Den unge mor med barnevogn er et hyppigt syn i en række af landets udkantsområder. I Vordingborg, Mariager Fjord og Morsø kommuner, er der næsten tre gange så mange førstegangsfødende teenagere i forhold til landsgennemsnittet på tre proecent. Det viser beregninger DR Nyheder har foretaget på baggrund af fødselsdata om bopæl og alder, fra Danmarks Statistik.

DR's beregninger viser, at kommuner med stor andel af teenagemødre, ofte er ramt af arbejdsløshed , affolkning og lavt uddannelsesniveau blandt de unge. De forhold hænger ofte sammen, siger Mogens Nygaard Christoffersen, seniorforsker fra SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

- Når vi studerer den her tendens, er det ofte piger, der har følt at deres uddannelseschancer er blevet blokeret på en eller anden måde. De har ikke følt at de kunne komme videre og få en erhvervsuddannelse og har derfor valgt at få et barn alt for tidligt, siger Mogens Nygaard Christoffersen til DR Nyheder.

Han peger på en anden faktor, der har indflydelse på, om unge piger vælger at få et barn:

- Pigerne her har oftere haft barske opvækstvilkår derhjemme og kommer overvejende fra splittede familier. I en række af vore interviews skinnede det igennem, at pigerne stræber efter at skabe deres egen familie, fordi de har gået med en følelse tomhed. Det forsøger nogle at kompensere ved at blive gravide.

Seniorforskeren Mogens Nygaard Christoffersen understreger at piger, der er blevt mødre har ekstra brug for hjælp til at håndtere forældrerollen og få en uddannelse.

I Mariager Fjord Kommune overrasker det borgmester H.C. Maarup (S), at kommunen ligger mere end dobbelt så højt som landsgennemsnittet.

- Når vi snakker teenagere er der jo forskel på om det er en på 13 eller 19, men under alle omstændigheder lyder det voldsomt, siger borgmester H.C. Maarup. Han vil nu drøfte med skolelederne hvordan skolerne kan øge informationsniveauet så de helt unge er tilstrækkeligt klædt på med seksualundervisning.

Kommunen har for nyligt udvidet antallet af særlige, unge-mødregrupper, så der nu er to grupper, hvor de unge mødre mødes hver 14. dag. Her får pigerne blandt andet karrierevejledning. En særlig "ung mor café" der skal tilbyde rådgivning og støtte er ligeledes på vej.

Ud af 186 førstegangsfødende i 2008 var de 17 teenagepiger. Men borgmesteren har ingen forklaring på, hvorfor der er så mange teenagemødre.

- Måske er det en tradition i vores område, at man får børn i en ung alder. Så lang tid de unge klarer sig godt, er det heller ikke så galt, men det er bestemt noget vi skal ha' fokus på, så vi sikrer os, at de får en uddannelse og kommer videre, siger H.C. Maarup.