Undgå myrer indendørs

Myrer, der invaderer hjemmet, er som regel harmløse, men de fleste danskere bryder sig ikke om de ubudne gæster. Her kan du få gode råd til at bekæmpe myrer - med og uden kemi.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Den bedste måde at undgå myrer i boligen er helt enkelt at lukke adgangsvejene, så myrerne ikke så let kan slippe ind i huset. Myrerne kan trænge ind gennem revner og sprækker i fundamentet, ved rørgennemføringer og langs fodpaneler. Er myrerne først kommet ind, kan det være vanskeligt at finde boet. Hvis man kan finde boet, er det mest effektive at ødelægge det og derved bekæmpe både dronning, æg, larver og pupper der. Hvis det udendørs bo befinder sig ved husets sokkel, kan man forebygge en invasion ved at hælde kogende vand ned i boet.

Lad myrerne selv bringe giften til boet
Hvis du vælger at bruge kemiske midler til bekæmpelse af myrerne, er der flere midler til rådighed. Hvis de bor under huset eller under gulvet, kan de lokkes frem med en myrelokkedåse, der indeholder forgiftet føde. Når myrerne finder føden, lægger de duftspor ud, som lokker andre myrer hen til den forgiftede føde. Alle de tillokkede arbejdermyrer vil så bringe giftig mad tilbage til boet, og boet vil gå til grunde efter et stykke tid.

Pas på myrekamp i børnehøjde
Vælger man at bruge et af de mange forskellige typer midler til bekæmpelse af myrer, skal man være særlig opmærksom på, at myrebekæmpelsen oftest foregår i børnehøjde, og at også husdyr kan blive udsat for midlerne. Nogle midler er ikke godkendt til at bruge i nærheden af fødevarer, for eksempel på køkkenbordet eller i køkkenskabe, og det er derfor vigtigt at læse etiketten grundigt.

Brug myremidler med omtanke
Uanset hvilken type myremidler, der bruges i kampen mod de små insekter, skal man huske, at mid-lerne er designet til at bekæmpe levende organismer og derfor kan skade både mennesker og miljø.

Derfor bør man følge disse fem råd:

1. Læs etiketten før brug - der er mange gavnlige informationer om, hvordan midlet skal bruges og i hvilke mængder, hvordan midlet eventuelt kan skade, og hvilke forholdsregler man bør tage ved brug af midlet. Husk: Midlet er kun godkendt til den brug og i de mængder, der står på etiketten.

2. Opbevar ALTID myremidler og andre midler til bekæmpelse af insekter utilgængeligt for børn.

3. Vask hænder efter brug, og luft godt ud, hvis midlet bruges indendørs.

4. Vær opmærksom på, hvordan emballagen skal bortskaffes. Du kan se på etikken, om den må smides i skraldespanden. Hvis du har en rest tilbage af et middel, må du under ingen omstændighe-der hælde det over i en anden flaske eller beholder.

5. Det er ulovligt at bruge kemikalier, der ikke er godkendt som biocider til at bekæmpe levende organismer. Det fremgår af etiketten, og der skal stå: "Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler".

Du kan læse mere om bekæmpelse af myrer på Miljøstyrelsens hjemmeside:
http://www.mst.dk/Bekaempelsesmidler/Biocider/For+forbrugerne/Myrer+og+myrermidler/Tips/01020801.htm