Udkantskommuner forsømmer ældrepleje

Ældretunge mindre kommuner satser mindst på ny velfærdsteknologi. En tikkende bombe, mener Ingeniørforeningen. KL mener, at store kommuner må gøre benarbejdet.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Mange kommuner sover i teknologitimen og vil ikke være i stand til at give de stadigt flere ældre en ordentlig og tidssvarende pleje. Sådan lyder advarslen fra Ingeniørforeningen, der sammenligner udviklingen i kommunernes ældrebyrde med indsatsen for ny velfærdsteknologi.

Mens storbyer som Odense, Aalborg, Århus og København eksperimenterer på livet løs med velfærdsteknologi, står politikerne i kommuner, der af demografiske årsager er på vej mod en slem serviceklemme, med en kæmpeudfordring.

Ingeniørforeningen efterlyser flere satsninger i de ældretunge kommuner på bl.a. intelligente hjælpemidler og innovativ indretning af beskyttede boliger.

- De største bykommuner satser på nye teknologier, der gør ældre mere selvhjulpne. Men det burde være de pressede udkantskommuner, der tog teten. De løber om få år ind i de største problemer med flere plejekrævende ældre og færre yngre til at tage sig af dem som både skatteborgere og ansatte i plejesektoren, siger formand for Ingeniørforeningen Lars Bytoft.

En opgørelse fra Danmarks Statistik viser, at netop kommuner længst væk fra Danmarks største byområder frem mod 2030 får den største ældrebefolkning og færrest erhvervsaktive til at hjælpe dem. Udkantskommunerne vil få markant flest ældre over 80 år, hvorimod de store byer slet ikke får udfordringer af samme kaliber.

Mange af de pressede udkantskommuner står yderligere over for en ekstra udfordring, når der bliver meget længere til stadigt færre sygehuse for borgere med behandlingskrævende lidelser.

- Kommunerne - også dem i udkanten - må selv vise vilje. Men de skal også have flere muligheder for at søge penge og tilbydes basale redskaber. Der er brug for risikovillige målrettede midler, så kommunerne kan igangsætte projekter, der gør borgerne mere selvhjulpne, mener Lars Bytoft.

Formanden for Danske Kommuner, Erik Fabrin (V), finder det derimod positivt, at de store og økonomisk stærkeste kommuner gør pionerarbejdet.

- Det er styrken ved det lokale selvstyre, at de økonomisk og udviklingsmæssigt stærkeste går i spidsen og betaler lærepengene og overstår børnesygdommene, siger Erik Fabrin.

Han forventer, at de gode løsninger under alle omstændigheder vil brede sig til udkantsområderne.

- Det er de tvunget til af ren og skær nødvendighed, når gabet vokser mellem de mange, der skal modtage pleje, og de færre hænder til at give den. Den kommunale udviklingsordning vil kompensere for forskellen i befolkningssammensætningen, mener Erik Fabrin.

/ritzau/