Tvang mod mindreårige holdes skjult

Unge på Region Sjællands børnepsykiatriske afdelinger bliver udsat for tvang langt oftere end den officielle statistik viser.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Unge under 15 år bliver i stort omfang udsat for tvang som bæltefiksering og tvangsernæring på landets psykiatriske afdelinger, skriver Politiken fredag.

Det sker, uden at tvangsanvendelsen bliver registreret, som det sker for voksne patienter. De unge har heller ikke samme retssikkerhed som personer over 15 år.

Især unge piger med spiseforstyrrelser udsættes for en lang række tvangsindgreb, skriver Politiken. De har ikke samme muligheder for at klage over indgrebet og får heller ikke tilbudt rådgivning og samtaler efter bæltefiksering, når forældrene har accepteret lægernes brug af tvang.

- Retssikkerheden er ikke eksisterende for de her unge under 15 år, siger Knud Kristensen, der er formand i Landsforeningen Sind, til Politiken.

Sundhedsminister Bertel Haarder (V) fremlagde i februar en statistik, der viste, at antallet af tvangsforanstaltninger over for patienter med nervøs spisevægring - anoreksi - var faldet til under det halve fra 2007 til 2009.

Men statistikken holder ikke en meter, lyder meldingen fra både Landsforeningen Sind og Landsforeningen Pårørende til Spiseforstyrrede.

Dorte Nielsen, der er næstformand i pårørendeforeningen, har gennemgået journalerne for syv unge under 15 år, der var indlagt på børnepsykiatriske afdelinger i Region Sjælland i årets sidste fem måneder.

I journalerne fandt hun 211 tilfælde af tvang, som der ikke er udarbejdet tvangsprotokoller på, og som derfor ikke er indrapporteret til Sundhedsstyrelsen. Ifølge Sundhedsstyrelsens officielle statistik var der kun tale om 99 tilfælde af tvang i Region Sjælland i hele 2009.

- Det er skræmmende, at jeg så kan finde 211 tilfælde af tvang på kun fem måneder, siger Dorte Nielsen, og tilføjer:

- Hvordan skal man få bragt anvendelsen af tvang ned, når man ikke registrerer den tvang, der er?

Det er en lovændring, som Folketinget gennemførte i 2006, som har ført til den nye situation. Med loven ønskede Folketinget at skærpe kravene for, hvornår lægerne på de psykiatriske afdelinger kan anvende tvang. Men i bemærkningerne åbnede man for, at tvangen over for unge kunne ske med forældrenes samtykke.

Sundhedsminister Bertel Haarder siger til Politiken, at han er villig til at se på, om man kan få registreret al tvangen. Også den, der i dag er skjult, fordi forældrene til unge under 15 år, har givet deres samtykke.