TV ØST søsætter Youtube-kanal til de unge

TV ØST lancerer en Youtube-kanal målrettet unge. Ambitionen er at få bedre fat i aldersgruppen 15-25 år i stationens dækningsområde.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Det kan være svært for de etablerede medier at nå ud til de unge i den daglige nyhedsdækning.

Derfor lancerer TV ØST en Youtube-kanal, som netop skal forsøge at vække de unges interesse for regional- og lokalnyheder.

- Vi vil forsøge at bygge bro over den generationskløft, der er i de unges tilgang til public service-indhold. Vi kan som public service-udbyder ikke stiltiende se til, at de unge ikke interesserer sig for det regionale/lokale indhold, siger Vagn Petersen, direktør hos TV ØST.

- Hos både politikerne og hos medierne er der en klar erkendelse af, at vi har en stor udfordring med at nå de unge, men der er ikke mange, der gør noget reelt for at knække denne nød. Vi forsøger nu, fordi vi satser på, at vi også får bragt Youtube-kanalen i spil ved efterårets regions- og kommunalvalg, hvor vi gerne vil have flere unge til, at involvere sig og til at stemme, tilføjer han.

Vil du være med?

Vil helt tæt på det lokale ungdomsliv

Titlen på den nye, digitale TV-kanal er endnu ikke besluttet, men det ligger fast, at det bliver en kanal, hvor indholdet i høj grad bliver til i samarbejde med regionens unge.

- Vi vil helt tæt på det lokale ungdomsliv, og kanalen skal afspejle, hvordan det er at være ung i vores region. Det skal ske med et anderledes historievalg og nye fortælleformer båret af en række faste karakterer, og med minimum redigering af det indhold, som de unge leverer til kanalen, siger Vagn Petersen.

Processen med at finde de rigtige "unge stemmer" til projektet er allerede gået i gang, og tidligere chefredaktør for metroxpress, Simon Hovmand Stilling, står i spidsen for kanalprojektet. Han har netop i sin tid på metroxpress haft succes med at få fat i de unge.

Det nye medie får plads på hovedredaktionen i Vordingborg og kommer til at køre som en selvstændig platform i TV ØST-regi.