¨

Togtrafikken lammes - flere broer skal rives ned

Arkivfoto. Foto: TV ØST

Banedanmark river flere broer ned på Sjælland og Falster. Det kommer til at ramme togtrafikken.

Togpassagerne skal den kommende tid skifte til togbus, hvis de skal rejse mellem Næstved og Nykøbing Falster.

Det oplyser Banedanmark.

Fra fredag den 31. august til og med søndag den 2. september river Banedanmark nemlig flere broer ned mellem Næstved og Nykøbing Falster som forberedelse til den kommende elektrificering af banen.

Arbejdet er et led i udbygningen af jernbanen mellem Ringsted og den faste forbindelse over Femern Bælt.

 - Vi er i fuld gang med at opgradere Ringsted-Femern Banen, og som led i udbygningen skal vi rive flere broer ned, da der er for lidt plads til kørestrømsanlæg under de eksisterende broer. Derfor rives de ned og bygges højere, udtaler Klaus S. Jørgensen, projektdirektør i Banedanmark, i en pressemeddelelse.

Overblik over broarbejdet

 • Rampen i Næstved: Der er bygget en ny og højere bro ved siden af den eksisterende bro, der rives ned.
 • Gåbense Strandvej tæt ved Orehoved på Falster: Broen udvides, så der er plads til et ekstra spor under broen.
 • Myrupvej syd for Næstved: Broen rives ned, og der bygges en højere, så der er plads til kørestrømsanlæg.
 • Viaduktvej syd for Næstved: Broen rives ned, og der bygges en højere, så der er plads til kørestrømsanlæg.
 • Masnedø: Der udfører spunsarbejde langs sporet på Masnedø i forbindelse med byggeriet af Masnedsundbroen.

Kilde: Banedanmark.

Nedrivningerne sker flere steder på Sydsjælland, hvor nedrivningen af Rampen i Næstved ifølge Banedanmark er det største af anlægsarbejderne i spærringen. Ved Rampen skal der efter weekendens sporspærring bygges et helt nyt vejanlæg, før den nye bro kan åbnes i november.

Vil genere passagererne mindst muligt

Desuden bliver der arbejdet på Masnedø syd for Vordingborg, hvor der skal udføres spunsarbejde langs sporet. 

Læs også Så er det farvel: Ikonisk bro skal rives ned

Omkring Eskilstrup og Orehoved på Falster bliver baneskråningerne langs banen forberedt til det ekstra spor, der skal lægges fra Vordingborg til Nykøbing Falster.

- Når vi har en spærring, forsøger vi at samle så mange arbejder som muligt for at genere passagererne mindst muligt. Men det er nødvendige arbejder for at kunne udbygge banen til fremtidens el-tog og højere hastighed med mulighed for kortere rejsetid, udtaler Klaus S. Jørgensen.

Ringsted-Femern Banen

 • Anlægsarbejderne er et led i opgraderingen af Ringsted-Femern Banen, den 115 km lange strækning fra Ringsted til Holeby, der finansieres af A/S Femern Landanlæg, et datterselskab under Sund & Bælt.
 • Hastigheden bliver opgraderet fra de nuværende 120/160 km/t til 200 km/t.
 • Ringsted-Femern Banen vil sammen med Den nye bane København-Ringsted give markante tidsbesparelser for togpassagererne.
 • Opgraderingen af Ringsted-Femern Banen skønnes samlet at koste 9,5 milliarder kroner (2015-priser)
 • Opgraderingen af banen er en del af det samlede Femern Bælt-projekt, som også omfatter kyst-kyst-forbindelsen mellem Rødby og Femern.
 • Femern Bælt-projektet er Danmarks største infrastrukturprojekt med et samlet budget på godt 62 milliarder kroner.

Kilde: Bandedanmark.
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App