Tilflyttere skal lokkes ud på landet

Planloven bør lempes for at tiltrække tilflyttere til de hensygnende landområder.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Iværksættere, håndværkere og småindustrier bør have lov at bygge nyt på eksisterende grunde og også udvide meget mere end i dag, siger Landsforeningen Landsbyerne i Danmarks formand, Carsten Abild.

Men det vil bare få endnu flere landboere til at flygte, siger præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, Ella Bisschop-Larsen.

Carsten Abild fremfører, at planloven i dag kun begrænset omfang tillader udbygning af eksisterende bygninger i landzonerne. Det er svært at få lov at bygge helt nyt. Og gamle huse, som renoveres grundlæggende, skal igennem samme godkendelsesprocedure som nye huse.

- Danmark har i forvejen et lavt niveau af iværksættere. På landet vil de have mulighed for at starte en virksomhed billigere end i byerne samtidig med, at det vil give mere aktivitet i landområderne og få endnu flere til at flytte til, siger Carsten Abild, som også er regionsrådsmedlem for Venstre i Syddanmark.

Ella Bisschop-Larsen indvender, at de økonomisk trængte kommuner i de senere år har dispenseret kraftigt for udlægning af boliger i landzonerne. Hun anker også over, at landbrugets nybyggeri ikke reguleres af planloven.

- Folk flytter ikke på landet for at risikere, at de lige pludseligt får en stor kvægfarm eller noget industri som nabo. Folk vil have fred og ro. Det, der skal til for at fastholde dem på landet, er gode børneinstitutioner og mere kollektiv trafik, siger DN's præsident.

Carsten Abild efterlyser en hurtig lempelse, så den netop bevilgede pulje på 150 millioner kroner til nedrivning af omkring 7000 forladte boliger i landsbyer og det åbne land også bruges til at skabe nyt liv. Puljen er øremærket regulære nedrivninger, men bør også støtte restaureringer, mener Carsten Abild.

- Pengene kan bruges mere nyttigt ved at genbruge gamle bygninger og få flere til at etablere sig i landområderne. Ellers går udviklingen modsat, og så kan vi bare blive ved med at rive nye ruiner ned, siger Carsten Abild.

Landsforeningen har opfordret Folketinget til at lave en landsbyhøring om udvikling af landdistrikterne. Det, mener naturfredningsforeningen, er en god idé.

- Kommunernes dispensationer hver især har gjort, at der ikke er en overordnet planlægning i udviklingen af landdistrikterne, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Hun oplyser, at DN netop har modtaget et brev fra miljøminister Troels Lund Poulsen (V) med en afvisning af at indlemme landbrugets nybyggeri i planlovens bestemmelser for landzoner.

/ritzau/