¨

Sydlolland og Vordingborg truet af oversvømmelser - nu er de udpeget som nationale risikoområder

Arkivfoto. Foto: Arkivfoto

Et nyt overblik viser de områder, hvor risikoen for oversvømmelser er størst. Vordingborg er kommet på listen, mens området på Lolland udvides.

Store dele af regionen er i fremtiden truet af oversvømmelser.

Det viser et nyt nationalt overblik fra Kystdirektoratet, der har udpeget Vordingborg Kommuner som en af de kommuner i Danmark, hvor der er stor risiko for oversvømmelser i fremtiden.

Ud over Vordingborg er Esbjerg, Kolding, Nyborg kommuner blevet udpeget som risikoområder. Med de fire nye områder er der i alt 14 områder på listen.

Kommunerne skal allerede nu begynde at forberede sig på de konsekvenser, som fremtidens stigende vandstande kommer til at have

Ane Høiberg Nielsen, områdechef i Kystdirektoratet

Kystdirektoratet har desuden udvidet områderne på det sydlige Lolland og ved Køge Bugt

- Der er ingen tvivl om, at vi i Danmark vil komme til at mærke klimaforandringerne. Her er nogle områder mere udsatte end andre. Vores nye nationale overblik peger på, hvilke områder og kommuner, der skal have særligt fokus på at forberede sig på vildere vejr og oversvømmelser i fremtiden. Med overblikket giver vi kommunerne et konkret udgangspunkt for at planlægge i tide og dermed skabe tryghed for borgerne og beskytte vores store samfundsværdier, udtaler områdechef i Kystdirektoratet Ane Høiberg Nielsen, i en pressemeddelelse.

I forvejen er Holstebro, Randers Fjord, Juelsminde, Vejle, Fredericia, Aabenraa, Odense Fjord, Køge Bugt, Korsør og Nakskov på listen over risikoområder.

Hvis oversvømmelsen rammer

Kystdirektoratet har ved det seneste nationale overblik identificeret en række sårbarheder i vores sendeområde. Herunder kan du se, hvilke sårbarheder der findes i Lolland, Vordingborg og Slagelse kommuner, der udpeget som risikoområder.

 

Vordingborg

 • På havnen er der identificeret flere sårbarheder af høj kategori såsom: Potentielt forurenende virksomheder, kritisk infrastruktur i form af renseanlæg og fjernvarmeværk. Derudover er Vordingborg Slotsruin og det lokale psykiatrihospital lokaliseret i det udpegede risikoområde.

 

Korsør

 • I dette risikoområde i Slagelse Kommune er der identificeret sårbarheder af høj kategori såsom flere potentielt forurenende virksomheder og fjernvarmeværk.

 

Lolland

 • Risikoområdet på det sydlige Lolland er udvidet med blandt andet Rødby og Rødbyhavn. I dette risikoområde er der identificeret flere sårbarheder af høj kategori såsom økonomisk aktivitet grundet det store geografiske areal, flere potentielt forurenende virksomheder og motorvej. Sårbarhederne er spredt over et større område, men omfatter også store landbrugsarealer.

 

Kilde: Kystdirektoratet.

Se mere

Det nye nationale overblik har været i høring i efteråret 2018 og blev godkendt kort før jul.

Kommuner får oversvømmelsesscenarier

Bag den nationale risikovurdering er der et omfattende analyse- og kortmateriale, som kommunerne får til rådighed.

På den måde har landets kommuner ifølge Kystdirektoratet bedst mulige grundlag for den lokale planlægning. Materialet omfatter blandt andet et risikokort med fem farvekoder for risikoen for oversvømmelse fra hav og vandløb.

Artiklen fortsætter under kortet.

De fire nye risikoområder i Danmark er Esbjerg, Kolding, Nyborg og Vordingborg. Foto: Kystdirektoratet

Hvert sjette år udpeges de områder, hvor risikoen for oversvømmelser er størst. Udpegningerne skal give kommunerne mulighed for at planlægge i god tid og dermed undgå omfattende ødelæggelser som følge af oversvømmelser, som det der eksempelvis skete i Central- og Østeuropa i årene 1998-2002.

Planlægningen består i at udarbejde en såkaldt risikostyringsplan for forebyggelse, sikring og beredskab.

- Kommunerne skal allerede nu begynde at forberede sig på de konsekvenser, som fremtidens stigende vandstande kommer til at have. Overblikket er en startpakke, som giver kommunerne et solidt grundlag for det arbejde, som de nu skal i gang med, siger Ane Høiberg Nielsen.

80 omkom under lokal stormflod

Risikovurderingen er baseret både på historiske hændelser samt mulige hændelser i dag og i fremtiden.

For Lolland Kommune og Vordingborg Kommune er risikovurderingen eksempelvis sket på baggrund af oversvømmelserne ved den historiske stormflod, som især ramte Lolland og Falster tilbage i 1872. Her omkom cirka 80 personer, mens flere end 500 skibe strandede på de lokale kyster.

De 14 risikoområder

 • De fire nye risikoområder i Danmark er Esbjerg, Kolding, Nyborg og Vordingborg.
   
 • To af de eksisterende risikoområder udvides væsentligt, nemlig Sydlolland og Køge Bugt - København.
   
 • I 2011 blev følgende 10 risikoområder udpeget: Holstebro, Randers Fjord, Juelsminde, Vejle, Fredericia, Aabenraa, Odense Fjord, Køge Bugt, Korsør og Nakskov. To er udvidet væsentlig, så der nu i alt er 14 risikoområder i Danmark.
   
 • Kommunerne skal udarbejde risikostyringsplaner for udpegede risikoområder.Områderne er udpeget på baggrund af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og hav.
   
 • Oversvømmelse fra skybrud, grundvand m.v. er ikke omfattet af udpegningen.

 

Kilde: Kystdirektoratet.

Se mere

Derudover indgår en vurdering af de konsekvenser, en eventuel oversvømmelse kan få for menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomisk aktivitet.

Uanset om et område er udpeget eller ej, vil det være tydeligt, hvorhen kommunerne skal rette deres opmærksomhed.

Trods udpegningen som risikoområde følger der ifølge Kystdirektoratet ikke penge med til kommunerne, så de blandt andet kan sikre de lokale kyststrækninger.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App