Sydlolland og Vordingborg truet af oversvømmelser - nu er de udpeget som nationale risikoområder

Et nyt overblik viser de områder, hvor risikoen for oversvømmelser er størst. Vordingborg er kommet på listen, mens området på Lolland udvides.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Store dele af regionen er i fremtiden truet af oversvømmelser.

Det viser et nyt nationalt overblik fra Kystdirektoratet, der har udpeget Vordingborg Kommuner som en af de kommuner i Danmark, hvor der er stor risiko for oversvømmelser i fremtiden.

Ud over Vordingborg er Esbjerg, Kolding, Nyborg kommuner blevet udpeget som risikoområder. Med de fire nye områder er der i alt 14 områder på listen.

quote Kommunerne skal allerede nu begynde at forberede sig på de konsekvenser, som fremtidens stigende vandstande kommer til at have

Ane Høiberg Nielsen, områdechef i Kystdirektoratet

Kystdirektoratet har desuden udvidet områderne på det sydlige Lolland og ved Køge Bugt

- Der er ingen tvivl om, at vi i Danmark vil komme til at mærke klimaforandringerne. Her er nogle områder mere udsatte end andre. Vores nye nationale overblik peger på, hvilke områder og kommuner, der skal have særligt fokus på at forberede sig på vildere vejr og oversvømmelser i fremtiden. Med overblikket giver vi kommunerne et konkret udgangspunkt for at planlægge i tide og dermed skabe tryghed for borgerne og beskytte vores store samfundsværdier, udtaler områdechef i Kystdirektoratet Ane Høiberg Nielsen, i en pressemeddelelse.

I forvejen er Holstebro, Randers Fjord, Juelsminde, Vejle, Fredericia, Aabenraa, Odense Fjord, Køge Bugt, Korsør og Nakskov på listen over risikoområder.

Hvis oversvømmelsen rammer

Det nye nationale overblik har været i høring i efteråret 2018 og blev godkendt kort før jul.

Kommuner får oversvømmelsesscenarier

Bag den nationale risikovurdering er der et omfattende analyse- og kortmateriale, som kommunerne får til rådighed.

På den måde har landets kommuner ifølge Kystdirektoratet bedst mulige grundlag for den lokale planlægning. Materialet omfatter blandt andet et risikokort med fem farvekoder for risikoen for oversvømmelse fra hav og vandløb.

Artiklen fortsætter under kortet.

De fire nye risikoområder i Danmark er Esbjerg, Kolding, Nyborg og Vordingborg.
De fire nye risikoområder i Danmark er Esbjerg, Kolding, Nyborg og Vordingborg.
Foto: Kystdirektoratet

Hvert sjette år udpeges de områder, hvor risikoen for oversvømmelser er størst. Udpegningerne skal give kommunerne mulighed for at planlægge i god tid og dermed undgå omfattende ødelæggelser som følge af oversvømmelser, som det der eksempelvis skete i Central- og Østeuropa i årene 1998-2002.

Planlægningen består i at udarbejde en såkaldt risikostyringsplan for forebyggelse, sikring og beredskab.

- Kommunerne skal allerede nu begynde at forberede sig på de konsekvenser, som fremtidens stigende vandstande kommer til at have. Overblikket er en startpakke, som giver kommunerne et solidt grundlag for det arbejde, som de nu skal i gang med, siger Ane Høiberg Nielsen.

80 omkom under lokal stormflod

Risikovurderingen er baseret både på historiske hændelser samt mulige hændelser i dag og i fremtiden.

For Lolland Kommune og Vordingborg Kommune er risikovurderingen eksempelvis sket på baggrund af oversvømmelserne ved den historiske stormflod, som især ramte Lolland og Falster tilbage i 1872. Her omkom cirka 80 personer, mens flere end 500 skibe strandede på de lokale kyster.

De 14 risikoområder

Derudover indgår en vurdering af de konsekvenser, en eventuel oversvømmelse kan få for menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomisk aktivitet.

Uanset om et område er udpeget eller ej, vil det være tydeligt, hvorhen kommunerne skal rette deres opmærksomhed.

Trods udpegningen som risikoområde følger der ifølge Kystdirektoratet ikke penge med til kommunerne, så de blandt andet kan sikre de lokale kyststrækninger.