Sundhedsstyrelsen vil have styr på ældres drikkeri

Folk over 60 år drikker oftere alkohol end unge og middelaldrende, viser en ny undersøgelse. Det er bekymrende, mener Sundhedsstyrelsen.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Der er hyppigt gang i en øl, en flaske rødvin eller en sjus blandt danskere, der har rundet de 60 år.

Det viser en ny undersøgelse fra YouGov, der bekræfter andre undersøgelser: De ældre drikker oftere end både de unge og middaldrende, skriver Faglige Seniorers nyhedsbrev.

Mere end hver tredje over 60 år drikker flere gange om ugen, fremgår det af undersøgelsen, der også viser, at der er et flittigt dagligt forbrug af alkohol blandt de ældre: Hver sjette tager sig et glas eller mere hver eneste dag, hvilket kun gælder for mindre end 2 procent af den øvrige befolkning.

Maria Koch Aabel er specialkonsulent i enhed for forebyggelse i Sundhedsstyrelsen. Og hun bekræfter, at de ældre har et forbrug af alkohol, der er på niveau med de  unge.

- Hvor de unge drikker meget en dag eller to om ugen, indtager de ældre mindre på én gang - men oftere. For en del over 60 år er der tale om et dagligt forbrug af alkohol, og det er bekymrende set ud fra et helbreds- og sundhedsmæssigt synspunkt, siger hun til Faglige Seniorers nyhedsbrev.

Vigtigt at finde ud af, hvorfor ældre drikker oftere

Maria Koch Aabel oplyser, at Sundhedsstyrelsen er meget opmærksom på forbruget af alkohol blandt ældre, men siger samtidig, at der er brug for mere viden om, hvorfor de ældre drikker, og hvorfor de drikker oftere end andre.

quote Det er vigtigt at få afdækket, hvilke årsager der kan ligge til grund for, at en del ældre har et højt forbrug af alkohol

Maria Koch Aabel, specialkonsulent i enhed for forebyggelse i Sundhedsstyrelsen

- Det er vigtigt at få afdækket, hvilke årsager der kan ligge til grund for, at en del ældre har et højt forbrug af alkohol. Samtidig har Sundhedsstyrelsen fokus på at få gjort opmærksom på de ældres alkoholforbrug, og hvilke konsekvenser det kan have. Blandt andet målrettet kommunerne og pleje- og omsorgssektoren, fortæller hun.

Ifølge Maria Koch Aabel er det især de veluddannede, der er storforbrugere af alkohol, når de kommer op i årene.

Det kan være som en del af en interesse for gode vine, spændende øl eller eksklusiv og dyr spiritus for feinsmeckere, som for eksempel whisky og gin.

- Samtidig har vi en alkoholkultur i Danmark, hvor alkohol indgår i mange sociale sammenhænge. Det gælder også blandt ældre. På den måde summer alkoholforbruget op i løbet af ugen, siger hun.

En myte at visse typer af alkohol er sundt

Undersøgelsen fra YouGov viser, at det er en udbredt opfattelse blandt ældre, at visse typer af alkohol kan være sundhedsfremmende.

Det mener over 40 procent af danskerne over 60 år, mens det kun gælder for lidt over hver fjerde i den øvrige befolkning, fremgår det af undersøgelse.

Det er bekymrende, mener Maria Koch Aabel.

- Der er brug for at  komme ud med budskabet om, at man ikke skal drikke for sin sundheds skyld," siger hun.

Hun understreger, at Sundhedsstyrelsen ikke vil "agere politi" overfor de ældre, men at der kan være behov for en yderligere indsats om alkohol og skadevirkninger målrettet ældre.

Risiko for faldulykker stiger

Maria Koch Aabel peger på, at ældre tåler alkohol dårligere end yngre. Ofte er ældre også medicineret og det i kombination med alkohol kan det give en kraftigere og i nogle tilfælde farlig virkning.

quote Når så mange ældre alligevel sidder anbefalingerne overhørig kan en hypotese være, at der - som vi oplever hos unge - kan være et "drikkepres" på grund af vores alkoholkultur

Maria Koch Aabel, specialkonsulent i enhed for forebyggelse i Sundhedsstyrelsen

Risikoen for faldulykker stiger ved indtagelse af alkohol. Desuden giver hyppig indtagelse større risiko for at udvikle alkoholrelaterede sygdomme som kræft og leverskader.

- Når så mange ældre alligevel sidder anbefalingerne overhørig kan en hypotese være, at der - som vi oplever hos unge - kan være et "drikkepres" på grund af vores alkoholkultur. At det ikke er acceptabelt at sige nej-tak til et glas, siger Maria Koch Aabel til Faglige Seniorers nyhedsbrev.