Stram budgetaftale i Region Sjælland

Seks partier fra Regionsrådet i Region Sjælland har indgået aftale om næste års budget på 18 milliarder kroner. Med aftalen vil regionen blandt andet hjemtage et stigende antal patienter til udredning og behandling på regionens egne sygehuse.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Med en netop indgået budgetaftale i Region Sjælland har seks partier i Regionsrådet fundet fælles fodslag for økonomien i 2016. Stigende udgifter til især sygehusmedicin har givet Region Sjælland store udfordringer på budgettet for 2016. Med den indgåede budgetaftale skal Region Sjælland effektivisere og spare sig til 100 millioner kroner næste år, skriver regionen i en pressemeddelelse.

Regionsrådsformand Jens Stenbæk (V) forklarer, at der er tale om en stram budgetaftale, som sikrer balance i økonomien.

- En af hjørnestenene i budgetaftalen er, at vi vil hente endnu flere behandlinger hjem fra private hospitaler og sygehuse i andre regioner. De behandlinger vil vi varetage på vores egne sygehuse, og vi har et mål om, at 95 procent af vores patienter skal behandles på egne sygehuse i Region Sjælland. Ved at hjemtage patienter sparer vi penge, for der er bedre økonomi i, at vi håndterer behandlingen i eget regi. Samtidig skaber vi større nærhed i vores behandlingstilbud, siger Jens Stenbæk.

Fire akutmodtageler

Et øget hjemtag betyder også en fremrykning af Region Sjællands sygehusplan, som Regionsrådet vedtog tilbage i 2010. Sygehusplanen forventes endeligt gennemført i 2021, hvor også det nye universitetshospital i Køge skal stå klar til brug. Med fremrykningen af sygehusplanen etableres Sjællands Universitetshospital i 2016, selvom byggeriet i Køge først fysisk står færdigt i 2021. Allerede nu er man i gang med at opbygge forskningsorganisationen på Sjællands Universitetshospital og etableringen i 2016 skal understøtte regionens arbejde med specialisering, hjemtag og selvforsyning.

Som led i sygehusplanen skal den akutte patientbehandling – i overensstemmelse med anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen – samles på regionens fire akutsygehuse i Holbæk, Køge, Slagelse og Nykøbing Falster. Med en fremrykning af sygehusplanen lukkes de medicinske akutmodtagelser i Næstved og Roskilde i løbet af 2016 og ikke som først planlagt i 2018 og 2021.

Fremrykningen vil indebære, at den akutte medicinske aktivitet på Næstved Sygehus flyttes til Slagelse og Nykøbing Falster sygehuse, mens den akutte medicinske aktivitet på Roskilde sygehus flyttes til Holbæk sygehus. Hjemtag af behandlinger skal især foregå på Roskilde og Næstved sygehuse, og lægedækningen på skadeklinikkerne i Næstved og Roskilde Sygehus fastholdes i 2016.

Unik forsøg med genoptræning

Aftaleparterne bag budgetaftalen er enige om at styrke sammenhængende genoptræningsforløb for patienter med hjertesygdom og patienter med KOL. Begge patientgrupper er afhængige af effektiv genoptræning på både sygehuset og i kommunen efter endt behandlingsforløb. Et forsøg med omlægning af genoptræningsforløb skal etableres i 2016 med udgangspunkt i Nykøbing F. Sygehus sammen med de to kommuner Lolland og Guldborgsund samt muligvis Vordingborg Kommune.

Jens Stenbæk betegner forsøget som en unik nyskabelse i samarbejdet mellem sygehus og kommuner.

- Der skal arbejdes med ét sammenhængende genoptræningsforløb, som både omfatter sygehusets og kommunernes opgaver, og hvor en del af forløbet gennemføres i fællesskab. Det er et unik forsøg og det første af sin art i Danmark. Vi er overbeviste om, at det bliver en stor styrkelse af genoptræningsforløbene for disse patientgrupper.

Fokus på udredning

Også retten til hurtig udredning indenfor 30 dage er fremhævet i budgetaftalen.

- Vi er i Region Sjælland allerede danmarksmestre i hurtig udredning. Godt to ud af tre af vores patienter udredes indenfor 30 dage, men vi vil gerne være endnu mere ambitiøse. Vi skal have hurtigere diagnostisk og behandling, så folk kan blive raske og komme hurtigt tilbage på arbejdet. Det er lettere – og billigere – at helbrede syge, hvis man går hurtigere i gang, så borgeren ikke skal vente, mens de får det værre, siger Jens Stenbæk.

Region Sjælland vil tage livtag med de stærkt stigende udgifter til medicin ved at nedsætte en særlig Medicin Task Force, der blandt andet skal skære ned på ”unødvendigt brug” af penge til medicin og samtidig finde billigere alternativer til nuværende medicin.

- Vi har blandt andet haft projekter, hvor vi med succes har reduceret medicinmængden og antallet af præparater, og dermed reduceret den såkaldte cocktaileffekt når præparaterne blev blandet sammen, siger Jens Stenbæk.

29 millioner kroner til projekter

I budgetaftalen er også afsat 29 millioner kroner til tværsektorielle projekter. Det handler blandt andet om flere tekniske uddannelser til Region Sjælland og styrkelse af erhvervsuddannelserne, styrkelse af forskning, styrkelse af arbejdet med innovation samt en pulje til udflytning af statslige arbejdspladser.

Aftaleparterne er desuden enige om, at fokus på sygehusenes aktivitetsstyring i 2016 ikke længere skal være koncentreret om de såkaldte DRG-point (Diagnose-Relaterede-Grupper) som er en takststyring af det danske sygehusvæsen. I stedet indfører Region Sjælland en mere værdibaseret styring, hvor der fokuseres på sygehusenes opfyldelse af forhold, der er af direkte værdi for den enkelte patient. Det drejer sig om bedre kvalitet og service i form af få og ambitiøse patientrettede mål som eksempelvis overholdelse af kræft- og hjertepakker, bedre og mere sammenhængende patientforløb, samt opfyldelse af udrednings- og behandlingsretten.

Bag budgetaftalen for 2016 står Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre samt Liberal Alliance. Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten har ikke tilsluttet sig budgetaftalen.

Se hele aftalen her.

FAKTA

  • Samlet har Region Sjælland skullet finde besparelser på 265 millioner kroner på næste års budget. 165 millioner kroner blev fundet på et Regionsrådsmøde i slutningen af august, hvor der blev vedtaget en generel to procents besparelse. Dertil kommer 100 millioner kroner, som er fundet med budgetaftalen for 2016.

     

  • Blandt andet forventes hjemtag af behandlinger indbringe 45 millioner kroner næste år, Task Force for medicin forventes at indbringe 14 millioner kroner, mens fremrykningen af sygehusplanen giver besparelser på 10 mio. kr. næste år, og 35 millioner kroner om året fra 2017 og frem.

     

  • Som led i besparelserne på sygehusenes budgetter nedlægger Region Sjælland 375 stillinger. Det faktiske antal afskedigelser er dog 26. Derudover får 10 medarbejdere besked om væsentlige ændringer i deres ansættelse. De øvrige stillinger er fundet ved naturlig afgang, vakante stillinger som ikke genbesættes og omplacering af medarbejdere. Spareplanen i Region Sjælland er en konsekvens af stigende udgifter til især sygehusmedicin men også tjenestemandspensioner og respiratorpatienter.

     

  • Region Sjællands samlede budget for 2016 er på i alt godt 18 milliarder kroner.