Støtte til 13 vandløb

To millioner kroner på vej for at gøre livet bedre for fisk og planter i flere af regionens åer og bække.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Det bliver bedre at være fisk i Mern å, Tryggevælde å og elleve andre åer rundt om i regionen. Fødevareministeriet har nemlig valgt ialt 13 af regionens vandløb som nu skal gøres til gode levesteder for fisk og planter.

Blandt målene for projekterne er flere gydebanker for fiskene samt bedre opvækstpladser og vandringsveje.

Regionale projekter:

Faxe Kommune:
Forbedringer af fysiske forhold i Lilleåen 187.500

Forbedring af fysiske forhold i Tryggevælde Å samt tilløbet Freerslev Møllebæk 47.000

Slagelse Kommune:
Restaurering af øvre Harrested Å 114.500

Restaurering af Seerdrup å 193.000

Sorø kommune:
Restaurering af det offentlige vandløb Brovadgrøften  47.000

Ringsted Kommune:
Restaurering af Haraldsted Å 72.000

Restaurering af opstrømsstrækningen i Vognsbækken 61.500

Udlægning af 400 m gydebanker i Høm Lilleå 86.000

Udlægning af 25 gydebanker i Sneslev Lilleå 141.500

Vordingborg Kommune:
Regulering af Mern Å v. Maglemosen og fysiske forbedringer nedstrøms Mern By: 345.000

Åbning og forlængning af rørlagt del af Hovgårdsløbet på Møn 97.500

Åbning af rørlagt strækning på det militære areal ved Kulsbjerg 122.500

Regulering og åbning af rørlagte strækninger - Præstegårdsgrøften på Møn 439.500

 

I alt støtter Fødevareministeriet  genopretningen af 53 åer og bække i 31 kommuner rundt om i landet.