¨

Stormrådet har talt - visse dele af regionen blev ramt af stormflod

Foto: Privatfoto - Steen Renner

Det var en stormflod, der ramte visse dele af regionen, da vandstanden steg den 2. januar. Det har Stormrådet netop afgjort.

Visse dele af landet blev ramt af stormflod onsdag den 2. januar. Det har Stormrådet netop afgjort

Vandstanden i de danske farvande steg til et meget højt niveau efter stormen Alfrida. Og det forsagede en stormflod på blandt andet Lolland, Falster og Møn, Sydsjælland mellem Karrebæksminde og Rødvig, samt øerne i Smålandsfarvandet ramt af en Stormflod.

Stormrådets afgørelse betyder, at skaderamte i de udpegede områder har mulighed for at søge om erstatning for skader på bygninger eller andet, der er opstået som følge af de oversvømmelser, som stormfloden har medført. 

Artiklen fortsætter under grafikken.

Disse områder blev ramt af stormflod.  Foto: TV ØST

Stormfloden ramte fire geografiske områder

Efter vandstandene de øvrige steder i Danmark nu har toppet, har Stormrådet den 3. januar 2019 afgjort, at der var stormflod på yderligere strækninger i den sydlige del af landet.

FAKTA: Hvad gør du, hvis du har haft stormflod?

 • Anmeld skaderne til det forsikringsselskab, hvor du har din brandforsikring senest den 3. marts 2019. Du skal anmelde elektronisk på www.stormbasen.dk eller ved at kontakte dit forsikringsselskab.
   
 • Når skaden er anmeldt, får du besøg af en taksator, som opgør skaden. Forsikringsselskabet træffer herefter afgørelse om eventuel erstatning. Afgørelsen afhænger af en konkret vurdering af de enkelte skader i henhold til lovgrundlaget.

Stormfloden den 2. januar 2019 omfatter herefter følgende geografiske områder:

 • På den fynske nordkyst: Kyststrækningen fra Bogense til Kerteminde, inklusive Odense Fjord.
 • Jyllands østkyst mellem Lillebæltsbroen og Kruså, inklusive Als.
 • Langeland og Ærø med omliggende øer i det sydfynske øhav.
 • Lolland, Falster og Møn, Sydsjælland mellem Karrebæksminde og Rødvig, samt øerne i Smålandsfarvandet.
 • Bornholm.

FAKTA: Sådan defineres stormflod

 • Det er Stormrådet, der afgør, om der har været stormflod i Danmark.
 • Normalt dækker forsikringer på huse og ejendomme ikke skader som følge af stigende vandstand.
 • Men hvis Stormrådet når frem til, at der har været stormflod, kan man søge erstatning fra den offentlige stormflodsordning.
 • Stormflod er oversvømmelse som følge af en ekstrem høj vandstand i havet. Betingelsen for at erklære stormflod er, at den statistisk sker sjældnere end hvert 20. år.
 • Stormrådet afgør, hvorvidt der har været stormflod i et område på et bestemt tidspunkt. Det sker i samarbejde med DMI og Kystdirektoratet.
 • Stormrådet har ni medlemmer. Det består af en uafhængig formand samt repræsentanter for kommuner, ministerier, forsikringsselskaber og Forbrugerrådet.
 • Der kan ikke ydes erstatning for stormflod ved skader sket i områder, der ikke er omfattet af Stormrådets afgørelse.
 • Bor man i et område berørt af stormflod, har man to måneder til at anmelde skaderne.

     

Kilde: Stormrådet.
 

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App